facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

2023 metai – dar vienas jubiliejus vienuoliams bazilijonams
2017 m. lapkričio 10–12 d. Vilniuje Šv. Juozapato bazilijonų ordinas paminėjo įkūrimo 400 metų jubiliejų, kuriame dalyvavo Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios (UGKC) vadovas, Kijevo ir Haličo didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas, Šv. Juozapato bazilijonų ordino vadovas protoarchimandritas t. Genesio Viomar OSBM, Ukrainos Švenčiausiojo Išgelbėtojo provincijos protoigumenas t. Joanas Školykas OSBM, Ukrainos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvoje Volodymyr Yatsenkivskyi, svečiai iš Ukrainos, Lenkijos, Latvijos ir Estijos“ (www.pozicija.org).

2019 m. rugsėjo 20 dieną Bazilionų miestelyje Šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčia iškilmingai paminėjo 270 metų jubiliejų. Tiek metų praėjo, kai 1749-aisiais į miestelį, tada vadintą Padubysiu, atsikėlė vienuoliai bazilijonai. Pagerbti Bazilionų Šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčios jubiliejaus atvyko JE Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Jubiliejaus šventėje dalyvavo Lietuvių-ukrainiečių istorikų asociacijos prezidentė dr. Aldona Vasiliauskienė, tyrinėjanti vienuolių bazilijonų ordino istoriją. Atvyko svečių iš Ukrainos – Ivano Frankivsko Kristaus Karaliaus bažnyčios klebono pagalbininkas tėvas Pavlo (Petro Jachimecas) OSBM, Metropolito Josyfo Veljamino Rutskio Filosofijos – teologijos studijų Bazilijonų instituto vicerektorius T. Jeronimas (Olehas Hrimas) OSBM. Ukrainos Šv. Mikalojaus provincijos Švč. M. Marijos Apsireiškimo vienuolyno ihumenas t. Tarasas (Viktoras Ivanynas) OSBM, Šv. Juozapato bazilijonų ordino Vilniaus vienuolyno vienuolis t. Anastasijus (Andrijus Pankevičius) OSBM. Taip pat dalyvavo Kamajų Šv. Kazimiero parapijos klebonas, kun. teol. lic. Andrius Šukys, pirmąkart lankęsis  Bazilionuose, tačiau ne pirmus metus besidomintis parodos „Pažintis su Ukrainos kultūra“ aktualumu ne tik Skapiškio miesteliui, bet ir Rytų Aukštaitijos regionui.

Vienuoliams bazilijonams artėja naujas jubiliejus – 2023 metai. Sukanka 400 metų nuo kankiniškos šv. Juozapato mirties (šv. Juozapatas 1963 m. perlaidotas Vatikano Šv. Petro Bazilikos Šv. Bazilijaus Didžiojo altoriuje). Artėjančiam jubiliejui rengti į Vilnių paskirti nauji kunigai – vienuoliai bazilijonai.

Švenčiausiojo Išgelbėtojo provincijos protoigumenas t. Joanas (Rostyslavas Školykas) OSBM 2020 m. kovo 8 d. (sekmadienį) Vilniaus Švč. Trejybės graikų apeigų katalikų bažnyčioje po šv. Mišių pristatė, naują bažnyčios kleboną ir Šv. Juozapato Bazilijonų ordino Vilniaus vienuolyno igumeną t. Mykolajų (Ruslaną Kozelkivskį) OSBM ir jo talkininką vikarą t. Tadeušą (Volodymyrą Hodovanecą) OSBM).

Čia nepilnus dvejus metus dirbęs t. Anastasijus (Andrijus Pankevičius) OSBM  paskirtas Lucko Šv. Bazilijaus Didžiojo vienuolyno vyresniuoju (igumenu). Iš Vilniaus t. Anastasijus ir igumenas t. Vinkentijus (Vasylis Pelychas) OSBM – 2017 m. pradėjęs eiti Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčios klebono ir Šv. Juozapato vienuolyno igumeno pareigas bei „rašyti“ naują vienuolių bazilijonų istorijos lapą, parapijiečių išlydėti geriausiais linkėjimais apipilant.

Tik savaitė normalaus gyvenimo
Žinome, kad nuo kovo 16-osios, atsižvelgiant į situaciją dėl koronaviruso plitimo, visoje Lietuvos teritorijoje buvo paskelbtas karantinas.

Taigi, iš Ukrainos atvykę kunigai jau po savaitės atsidūrė ant ledo – kaip ir kiti Lietuvos kunigai, likę be pajamų pragyvenimui. Nors ir drastiškai apkarpė savo išlaidas, tačiau turimas biudžetas nenumaldomai seko kasdien. Taupė. Į kitų rankas nesidairė, nes Lietuvoje turėjo tik du artimai pažįstamus žmones: vilnietę, bažnyčios istorijos tyrinėtoją dr. Aldoną Vasiliauskienę ir Šiaulių universiteto prof. Genovaitę Kačiuškienę, 2007–2008 metais dėsčiusią lietuvių kalbos kursą Metropolito Josyfo Veljamino Rutskio Filosofijos-teologijos studijų Bazilijonų institute Briuchovičiuose. Mat tėvai bazilijonai, siekdami plėsti ryšius su Šiaulių universitetu, Šiaulių rajone esančia Bazilionų vidurine mokykla, jautė kalbinį barjerą. Šiai spragai likviduoti bazilijonų instituto vadovybė ir pasikvietė lietuvių kalbos mokyti Šiaulių universiteto prof. G. Kačiuškienę, turėjusią didžiulę darbo su kitakalbiais praktiką: treji darbo metai Paryžiuje, Sorbonos universitete (1987 – 1990) ir lietuvių kalbos kursas užsienio šalių studentams, besimokantiems Šiaulių universitete pagal studentų mainų „Erasmus“ programą. Reikia pasakyti, kad vikaras t. Tadeušas OSBM , nuo kovo 8-osios pradėjęs eiti šias pareigas Vilniaus Švč. Trejybės graikų apeigų katalikų bažnyčioje, – buvęs jos studentas.

Bus tęsinys

Į viršų