facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

(Tęsinys)                                                                                   
Neatsiliko nuo konkurento ir A. Juškaus siuvykla, 1929 m. m. liepos 20 d. laikraštyje „Momentas“ patalpinusį štai tokį eiliuotą skelbimą:

         „Jei nori, kad laimės saulutė
         Visus tavo žingsnius lydėtų,
         Pasiudink sau tokią eilutę,
         Kad visi tau jos pavydėtų.
         Jei mėgsti svečiuose lankyti,
        Vestuvėse mylimas būti,
         Tuojau privalai užsakyti
         Moderniškus rūbus pasiūti.
         Gyvenimas – praktiškas menas.
         Daryk, kad jis būtų laimingas..
         Atmink, kad lietuvis iš seno
         Taurus ir taupus ir tvarkingas.
         Dėl to, gerbiamieji, kas seka
         Mūs prabočių gerbtiną būdą,
         Kiekvienas tuojau užisako
         Padorų ir praktišką rūbą.
         Žinok, kad taupumas ir grožis
         Žavėjančią ateitį teikia,
        O dailūs ir tvirti drabužiai
         Sutaupo ir turtą ir laiką.
         Dėl to ir panelės ir ponios
        Ir vyrai, kurie pasipuošę,
        Užsako sau rūbus įdomius
       A. Juškaus siuvykloj Šiauliuose“
(Skelbimas. Patarimas visiems!!! „Momentas“ 1929 liepos 20, p. 5).

Kitame skelbime, pavadintame „Pasisekimo paslaptis“, išspausdintame 1929 m. rugsėjo 14 d. laikraštyje „Momentas“, apie A. Juškaus moteriškų ir vyriškų rūbų saloną rašoma:
        Gobšus ieško laimės tako.
        Ne visiems vienodai sekas
        Tenkint savo norus.
        Ne kiekvienas tiesą žino,
        Ne visi vilkėt mėgino
        Drabužius padorius.
                Nors visų brangiausią rūbą,
                Jei netikusiai pasiūtą,
                Kada nors įgysi, –
                Atsimink protingą žodį –
                Visi juoksis, pirštais rodys:
                Laimės nematysi.
        Geras rūbas dailiai rengia,
        Visus trūkumus pridengia,
        Jaunina ir puošia.
        O nevykusiai pasiūtas –
        Ir sveikam bus kreivos kliūtys,
        Padarys kaip luošą.
                Tai visi, kas grožį myli,
                 Ir kariškiai ir civiliai –
                 Kam tiktai ko trūksta –
                 Uniformą, paltą, fraką,
                 Kostiumus sau užsisako

Tik siuvykloj Juškaus (Skelbimas: Pasisekimo paslaptis. „Momentas“, 1929 rugsėjo 14, p. 4).

1929 m. rugpjūčio 17 d. laikraštis „Momentas“  paskelbė, kad šiomis dienomis Šiauliuose, Bažnyčios g. 25, atidaromas Siuvėjų institutas. Jame kirpimas dėstomas pagal kirpimo specialistų naujausius išradimus ir metodus (Skelbimas „Siuvėjų institutas“. „Momentas“, 1929 rugpjūčio 17, p. 4).

Tų pačių metų rugpjūčio 24 d. laikraštis „Momentas“ pranešė, kad „Juozas Chmieliauskas grįžo ir seniai žinoma kirpimo ir siuvimo akademija pradėjo vėl veikti. Mokiniai ir mokinės priimami nuo 1929 m. rugpjūčio 10 d.  Šiauliuose, Višinskio g. 14“ (Skelbimas. Juozas Chmeliauskas grįžo. „Momentas“ 1929 rugpjūčio 24, p. 4).

1935 m. kovo 31 d. laikraštyje „Įdomus mūsų momentas“ buvo išspausdintas siuvėjos S. Vaidelauskienės skelbimas: „Šiauliuose žinomo madų salono „LUCIENNE“ meistrė su visom darbininkėm nuo š. m. kovo 15 d. atidarė savo moteriškų rūbų siuvyklą, kur priimami įvairių moteriškų rūbų užsakymai: Paltams, kostiumams, elegantiškiems rytiniams, popietiniams ir vakariniams tualetams, complets, pižamoms ir t. t.

Darbas atliekamas švariai, skoningai, pagal naujausias Paryžiaus madas ir prieinamiausiomis kainomis. Darbas garantuotas ir kiekviena užsakytoja liks patenkinta, todėl prieš duodant rūbą siūti prašau kreiptis pas mane“ (Skelbimas. Ponių ir panelių  dėmesiui! „Įdomus mūsų momentas“, 1935 kovo 31, p. 3).    

1940 m. Šiauliuose buvo 120 siuvyklų: Abramsono Chaimo (g. 1910-11-10) vyriškų rūbų siuvykla Vilniaus g. 165, siuvėjas, vokiečių okupacijos laikotarpiu dirbo siuvykloje, Albrechtienės Onos siuvykla J. Basanavičiaus g., Aliejūnų J. ir P.  siuvykla Dariaus ir Girėno g. 59, Augėno Mykolo  Aušros al. 52c, Bakevičienės Onos Dariaus ir Girėno 31, Banzos Vinco Aušros al. 66a, Barolskio Iciko Pakluonių g. 60, Bereizono V. vyriškų rūbų siuvėjas Višinskio g. 10, Beršteino Morducho Vilniaus g. 130 Beršteino M. (g. 1888-06-15 Vilniuje) siuvėjas, vokiečių okupacijos laikotarpiu dirbo odų fabrike Šiauliuose, Bitėno Jono kariškų, civilių vyrų ir moterų rūbų siuvykla Aušros al. 54 (dar Aušros al. 25), Blochienės Doros siuvykla „Doranit“ Vilniaus g. 225 (Blochienė D. g. 1891-04-11 Drujoje, Vilniaus aps.) siuvėja, vokiečių okupacijos laikotarpiu dirbo Šiaulių geto siuvykloje, Burbos Br. Vilniaus g. 237, Chazeino M. ir Zelcmano Z. moteriškų rūbų siuvykla Varpo g. 18, Chijieno Šliomo siuvykla Vilniaus g. 104, Chmieliausko J. (Vacio) Tilžės g. 171, Cidono Giršos Tilžės g. 195, Codikovo J. Tilžės g. 195, Cviko Elijo Pakluonių g. 60, Dakaitės Chajos P. Višinskio g. 10, Dapkaus Juozo ir Gasiūno Bažnyčios g. 25, Dapkaus Juozo vyriškų rūbų siuvykla Pakluonių g. 32 (dar Dariaus ir Girėno g. 25), Dapševičienės S. siuvykla Aušros al. 64, H. Dunijienytės Vilniaus g. 118, Eingorono Šmuelio siuvykla P. Višinskio g. 6, Epšteino Mendelio moteriškų rūbų siuvykla Vilniaus g. 146, Fainšteinienės Libos (g. 1893 05 11 Vilniuje), Faivušaitės Liubos Šaltinių g. 6, Gasevičiaus Kazio vyrų, moterų ir kariškų rūbų siuvykla Kuršėnų ir Dvarų gatvių kampe, Pociaus namuose (atidaryta 1924 m. vasario 22 d.), Goldbergo Šmuelio Dariaus ir Girėno g. 26, Gocienės Basės Rūdės g. 29, Grinfeldo Benjamino Rūdės g. 24 (dar Vilniaus g. 193), Grino Abromo Dvaro g. 97, Gutparakio Vinco Aušros al. 64b, Iserliso Šero ir Jankausko Antano vyriškų rūbų siuvykla Tilžės g. 146, Ivaškevičienės Julės siuvykla Žaliūkių g. 7, Jakubauskienės-Musteikaitės Onos moteriškų rūbų siuvykla (spec. paltų ir kostiumų) Aušros 17, Jankaus A. vyriškų ir moteriškų rūbų siuvykla Tilžės g. 129, Jankauskienės Sofijos moteriškų rūbų siuvykla Vilniaus g. 130 (siuvyklą atidarė 1933 rugsėjo 1 d. 1938 m. rugsėjo mėnesį Jankauskienė S. moteriškų rūbų siuvyklą perkėlė iš Vilniaus g. 130 į savo namus Pagyžių g. 85 (prieš vienuolyną), Jokubauskienės Onos siuvykla Aušros al. 37, Judelevičiaus Šliomos Vilniaus g. 160 (g. 1912-07-22 Šiauliuose) siuvėjas, vokiečių okupacijos metais dirbo siuvykloje Šiauliuose, Juškaus Antano moteriškų ir vyriškų rūbų salonas Aušros al. 45 (rūbų siuvykla, dar Vilniaus g. 179), Kačanausko Jono vyriškų ir moteriškų drabužių siuvykla Trakų g. 36, Kagano Josifo siuvykla Pagyžių g. 104 (Kaganas J. g. 1884-02-15 Šiauliuose) siuvėjas, vokiečių okupacijos laikotarpiu dirbo odų fabrike Šiauliuose, Kameneckaitės Sonės Tilžės g. 138, Kaplanaitės Dveirė Pagyžių g. 79, Kairausko E. moteriškų rūbų siuvykla Vilniaus g. 197, Karklino Pinkaus Dvaro g. 73, Karnausko Maušos Vilniaus g. 126, Karosaitės Paulynos Rygos g. 8a, Kichelio Michelio Vilniaus g. 167, Klimanskio  Edvardo ir Rakūno vyriškų rūbų siuvykla Vilniaus g. 162 (dar Vilniaus g. 219), Komkienės Fatinos Dvaro g. 56, Kristalytės B. Vilniaus g. 287, Kvedaro ir Ko vyriškų rūbų siuvykla ir moteriškų rūbų salonas Vilniaus g. 172 (atidarytas 1929 m. rugsėjo mėn., buvusi Gasevičiaus K. siuvykla), Levšteino Zelmano Tilžės g. 148, Liutkaus Vlado Rygos g. 10a, Lukošaitytės Elenos Švedų g. 6a, Makutėno Antano Tilžės g. 128a (dar Tilžės g. 117, 1940 m. balandžio mėn. siuvykla perkelta į Tilžės g. 157), Matekaitytės P. siuvykla Aušros al. 64, Medalinskio Kazio Tilžės g. 184, Milečiko Abelio (dar Milečikas Moisiejus g. 1922-01-19 Žeimelyje), Milečiko Maušo (g. 1891-04-03 Žeimelyje) siuvykla Pagyžių g. 145, Milečikienės Ester (g. 1895-11-07 Žeimelyje), Minorienės A. Vilniaus g. 98,  Mišeikytės Cilės Vilniaus g. 175, Mončausko Vlado Vilniaus 10e, Nacevičiūtės Elenos moteriškų rūbų salonas Mickevičiaus g. 14, Nachimovičiaus Chaimo Vilniaus g. 162, Nachumovo Gilelio Dvaro g. 64, Noreikos Leono vyriškų, moteriškų ir uniforminių rūbų siuvykla Vilniaus g. 162 (dar Aušros al. 40), Norvaišienės Marijos Dariaus ir Girėno g. 28, Olšvango M. I. Tilžės g. 138, Onje Šmerelio Vilniaus g. 98, Orelovičaitės  Basės Vilniaus g. 141, Pesinienės R. Aušros al. 64, Petraičio Kosto Vilniaus g. 215, Petrausko Kosto vyriškų rūbų siuvykla Tilžės g. 192, Povilaitytės Julės Valančiaus g. 2, Puldės Ch. ir Z. siuvykla ir dažykla Vilniaus g. 177, Rimerio R. Tilžės g. 154,  Rozencveigo Simono siuvykla Trakų g. 17, Samukienės Valerijos siuvykla Aukštoji g. 21, Segalienės Libos (g. 1902-08-12 Pašvitinyje) siuvėja, vokiečių okupacijos metais dirbo siuvykloje, Segalovičienės Chajos (g. 1915-01-07 Rozalime) siuvėja, vokiečių okupacijos metais dirbo siuvykloje, Stolnico Chones (g. 1909-01-10 Lomžoje, Lenkijoje) siuvėjas, vokiečių okupacijos metais dirbo siuvykloje, Svirilio K. siuvykla Aušros alėjoje (priešais „Rambyno“ restoraną), Šaltienės Rozalijos Varpo g. 7, Šereikaitės Izabelės Vilniaus g. 123, Špico L. ir Cino L. siuvykla Vilniaus g. 231, Šneiderio B. Dariaus ir Girėno g. 33, Špakausko Prano Aušros al. 52b, Ulinsko Izidoriaus Daukanto g. 26, (1940 m. kovo mėn. Ulinskas I. vyriškų ir moteriškų rūbų siuvyklą iš Tilžės g. 220 perkėlė į savo namus Daukanto g. 26. Dirbtuvė buvo žymiai praplėsta), Ulinsko I. ir Navarausko N. rūbų siuvykla Aušros al. 64e, Vasausko P. rūbų dirbtuvė Vilniaus g. 162 (dar Dvaro Vilniaus gatvių kampas 217), Urniežytės V. siuvykla Aušros al. 25, Vaidelauskienės S. moteriškų  rūbų siuvykla Pagyžių g. 107, butas 1 (2 aukštas), Važienės Aleksandros Jasenskio g. 21, Volkaitės Dveirės Rūdės g. 26,  Žilinskio S. ir Svirilio K. kariškų, civilių ir moteriškų rūbų siuvykla Tilžės g. 139, Žilinskio Stasio siuvykla Tilžės g. 132 (dar Vilniaus g. 233) ir kt.

(Bus tęsinys)

2020 01 31 37

2020 01 31 36

2020 01 31 35

Į viršų