facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

(Tęsinys)          
Pirštinių siuvėjai ir dirbtuvės
1940 m. Šiauliuose buvo viena odinių pirštinių dirbtuvė. Tarpukariu Šiauliuose buvo šios pirštinių dirbtuvės ir juose dirbo šie pirštinių siuvėjai: Keselienė Fruma (g. 1907-06-10 Bialystoke, Lenkijoje) pirštinių siuvėja, vokiečių okupacijos metais dirbo siuvykloje, Mišeikytė Tauba  (g. 1922-10-08 Šiauliuose) pirštinių dirbėja, vokiečių okupacijos metais dirbo pirštinių dirbtuvėje, Šilibolskio Josifo (g. 1893-12-27 Schonsee, Vokietijoje. Pirštinių meistras, vokiečių okupacijos laikotarpiu dirbo Šiaulių savivaldybės dirbtuvėje) odinių pirštinių dirbtuvė Dariaus ir Girėno g. 38 ir kt.

Siuvėjai ir siuvyklos
Bene seniausiai rašytiniuose šaltiniuose apie Šiaulių siuvėjus paminėta XVII a. miesto teismo knygoje. Joje rašoma, kad „1672 metų gruodžio 4 dieną Šiaulių miestietis, vardu Petras Vaičiukevičius, siuvėjas, miesto taryboje padarė tokį pareiškimą, kad be jokio užmokesčio priima mokiniu Motiejų Kažubaitį iš Paulausko vaitystės, Žagarės trakto, Minčaičių kaimo; šis turėjo trejus metus tarnauti už mokslą, už tai bus meistro maitinamas. O po dvejų metų jam žadėjo sąlygas pagerinti, o pabaigoje pažadėjo lininį žiponą ir kepurę. Vasaros metu, kai darbo prie meistro trūks, savanoriškai turės padirbėti namų ūkyje. Priėmęs [mokinį] be jokio laidavimo, tai prašė įrašyti į [teismo] knygas“ [Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kasdienis gyvenimas: Lietuvos istorijos skaitinių chrestomatija. Sud. A. Baliulis ir E. Meilus. Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2001, p. 537).

Siuvėjai, seniau žmonių vadinti dar kriaučiais, telkėsi mieste ir aplinkiniuose miesteliuose, taip pat buvo keliaujantys  siuvėjai, kurie dažniausiai važinėdavo po kaimus. Tokie siuvėjai apsistodavo pas turtingą miestietį ar ūkininką ir išbūdavo 2–6 savaites, kol apsiūdavo visą šeimyną. Tada keliaudavo toliau. Už darbą dažniausiai būdavo mokama pinigais, taip pat maitinama ir suteikiama nakvynė. Tarpukariu siuvėjų amatas buvo labai populiarus.

Tarpukario Šiaulius galima drąsiai vadinti siuvėju miestu. Mieste nebuvo daug gatavų rūbų krautuvių, todėl šiaulietis nusipirkęs audinį paltui, kostiumui ar suknelei skubėdavo pas siuvėją. Jiems darbo niekada netrūko.

1925 m.  iš Paryžiaus į Šiaulius grįžo J. Chmieliauskas baigęs ten dvi rūbų kirpimo akademijas ir gavęs garbės diplomą. Prieš tai (1922 m.) J. Chmieliauskas buvo baigęs Vokietijoje, Drezdene rūbų kirpimo akademiją. 1925 spalio mėn. jis Šiauliuose, Vilniaus g. 112 atidarė Rūbų kirpimo mokyklą. Joje buvo dėstoma vyrų ir moterų rūbų bei įvairių baltinių kirpimas ir siuvimas (Grįžo. „Šiaulietis“ 1925 spalio 9, p. 3).

J. Chmieliauskas 1924–1925 ir 1930 m. balandžio mėnesį Šiauliuose išleido madų ir kirpimo žurnalą „Siuvėjų patarėjas“, skirtą siuvėjams. Tai buvo J. Chmieliausko rūbų kirpimo akademijos vienintelis lietuvių kalboje siuvėjams skirtas žurnalas (1924 m. išėjo du numeriai, 1925 m. – trys numeriai). Žurnalas gražiai iliustruotas, su reikalingais paltų kirpimui brėžiniais ir bendrai siuvėjams naudingas (Skelbimas. „Mūsų momentas“, 1930 gegužės 17, p. 3).

1933 m. liepos mėn. Šiauliuose, Bažnyčios g. 46, organizuoti J. Chmieliausko braižybos, kirpimo ir siuvimo kursai. Juose pagal Švietimo ministerijos išleistas taisykles buvo dėstoma vyriškų ir moteriškų rūbų ir baltinių kirpimas bei siuvimas Kursų klausytojai, išlaikę egzaminus, gavo Švietimo ministerijos patvirtintus pažymėjimus (Skelbimas. „Įdomus mūsų momentas“, 1933 liepos 2, p. 6). Sekančiais metais J. Chmieliausko vyriškų ir moteriškų rūbų kirpimo ir siuvimo  kursai (esantieji Švietimo ministerijos žinioje) veikė Šiauliuose, Tilžės g. 117. Šiuose kursuose dėstė patyrę specialistai (Skelbimas. „Įdomus mūsų momentas“, 1934 liepos 8, p. 5).

1934 m. liepos mėn. Švietimo ministerijai leidus, profesorius V. Jalovas Šiauliuose, Dariaus-Girėno g. 36 surengė vyriškų ir moteriškų drabužių kirpimo kursus. Juose buvo dėstomas kirpimas, matavimas ir siuvimo praktika. Baigusieji kursus ir išlaikiusieji egzaminus gavo Švietimo ministerijos patvirtintus pažymėjimus (Skelbimas. Svarbu siuvėjams bei siuvėjoms! „Įdomus mūsų momentas“ 1934 liepos 22, p. 6).

1940 m. Šiauliuose buvo 120 siuvyklų, arti dviejų šimtų siuvėjų.  Šiauliai didžiavosi ne tik puikiais siuvėjais, bet ir jų meistriškumas nedaug kuo nusileido Laikinosios sostinės meistrams. Tarpukariu Šiauliuose įvairiu laiku dirbo šiie siuvėjai/os ir modistės: Abelsonienė Sara (g. 1909-05-27 Šiauliuose), Abramavičius Šlioma (g. 1918-02-23 Kuršėnuose), Abramavičiūtė Leja (g. 1916 Mažeikiuose), Abramavičiūtė Leja (g. 1917-01-19 Kuršėnuose), Abramavičiūtė Rocha (g. 1920-10-04 Žagarėje), Aronienė Feigė (g. 1914-03-07 Rietave), Aronaitė Etė (g. 1914-06-13 Kvėdarnoje), Bacofenienė Beilė (g. 1894-12-12 Mažeikiuose). Bakštanskienė Kreina (g. 1898-11-04 Pinske, Rusijoje) siuvėja, vokiečių okupacijos metais dirbo siuvykloje, Balbirienė Chava (g. 1878-04-15 Šiauliuose) baltinių siuvėja, Bederienė Chaja (g. 1908-05-06 Raseiniuose) siuvėja, vokiečių okupacijos metais dirbo siuvykloje, Bekerytė Etėl  (g. 1901-12-12 Rusnėje) lygintoja, siuvėja, Berelovičienė Gita (g. 1915 Garliavoje, Kauno aps.) siuvėja, vokiečių okupacijos metais dirbo geto siuvykloje, Bikienė Ida (G. 1900-05-28 Šiauliuose) siuvėja, vokiečių okupacijos metais dirbo siuvykloje, Binderis Chaimas (g. 1922-12-26 Pasvalyje) siuvėjas,  Boldeskaitė Feiga (g. 1893 Žagarėje, Šiaulių aps.) siuvėja, trikotažo meistrė, vokiečių okupacijos metais dirbo geto siuvykloje, Bolnikas Mauša (g. 1901 07 10 Želva, Utenos aps.) siuvėjas,  Bolnikienė Lėja (g. 1906-08-18 Molėtuose),  Borenšteinaitė Ševa (g. 1921-07-05 Varšuvoje, Lenkijoje) siuvėja, vokiečių okupacijos metais dirbo miesto savivaldybės dirbtuvėje, Brikmanaitė Nechama (g. 1925-05-04 Kamajuose, Rokiškio aps.) siuvėja, Brojerytė Roza (g. 1909-07-27 Šiauliuose) baltinių siuvėja, vokiečių okupacijos metais dirbo siuvykloje, Bruskinienė Chaja (g. 1912-06-28 Jurbarke) siuvėja, vokiečių okupacijos metais dirbo siuvykloje, Burokaitė Riveka (g. 1923-10-22 Šiauliuose) siuvėja, vokiečių okupacijos metais dirbo siuvykloje, Buršteinienė Zelda (g. 1907-05-12 Krekenavoje, Panevėžio aps.) siuvėja, Chinesienė Chaja (g. 1899-06-10 Židikuose, Mažeikių aps.), Chinesienė Frida (g. 1903-09-25 Kuršėnuose, Šiaulių aps.) siuvėja, vokiečių okupacijos metais dirbo geto siuvykloje, Cesaitė Reveka (g. 1916-12-12 Šiauliuose), Cesienė Chana (g. 1879-09-05 Kaune), Codekovienė Malka (g. 1911-02-05 Panevėžyje) siuvėja, vokiečių okupacijos metais dirbo siuvykloje, Cvikienė Menucha (g,. 1883- 02-17 Šiauliuose) baltinių siuvėja, vokiečių okupacijos metais dirbo siuvykloje, Cukermanienė Elka (g. 1885-12-03 Vilniuje), Cukermanienė Sara (g. 1908-01-05 Vilniuje),  Černinienė Chasė (g. 1900-05-26 Raseiniuose) siuvėja, vokiečių okupacijos metais dirbo siuvykloje, Dapkus Juozas siuvėjas, Dariaus ir Girėno g. 25, Danelytė Reizė (g. 1915- 11-20 Smilgiuose, Panevėžio aps.), Dargis Teodoras Vilniaus g. 103,  Davidavičiūtė Chaja (g. 1921-08-23 Šeduvoje) siuvėja, vokiečių okupacijos metais dirbo siuvykloje, Davidavičiūtė Riva (g. 1919-06-08 Šiauliuose) siuvėja, vokiečių okupacijos metais dirbo siuvykloje, Donskienė Šeina (g. 1914-06-07 Mažeikiuose),  Dubianskienė Chaja (g. 1910-10- 10 Radviliškyje), Eibelienė Polia (g. 1903-06-15 Viekšniuose, Mažeikių aps.) siuvėja, vokiečių okupacijos metais dirbo geto siuvykloje, Epšteinienė Brainė (g. 1897-05-10 Kalvarijoje, Marijampolės aps.), Galvadiskaitė Dora (g. 1903-09-09 Šiauliuose) siuvėja, vokiečių okupacijos metais dirbo siuvykloje, Gegeckienė N. Varpo g. 49, Gensienė Šeinė (g. 1911- 01-30 Šiauliai), Germanienė Raisa (g. 1906-08-15 Utenoje) siuvėja, vokiečių okupacijos metais dirbo siuvykloje, Giedgaudas Mikas Klebonijos g. 1, Givovskaitė Rivka (g. 1913 Garliavoje, Kauno aps.) siuvėja, vokiečių okupacijos metais dirbo geto siuvykloje, Glikmanienė Gita (g. 1918-03-20 Skaudvilėje) siuvėja, vokiečių okupacijos metais dirbo siuvykloje, Gluchaitė Ela (g. 1910-10-04 Naumiestyje, Tauragės aps.), Grinaitė Gita (g. 1910-04-06 Jelokiuose, Telšių aps.) Aušros al. 58, Goldbergienė Dina (g. 1905-10-19 Alytuje) Dvaro g. 73  siuvėja, vokiečių okupacijos metais dirbo skalbėja cheminėje valykloje, Gordonaitė Mina Pakluonių g. 61, Gordonienė Sara (g. 1891-09-13 Vilniuje), Gordonas Chaimas (g. 1900-10-04 Švenčionėliuose) siuvėjas, vokiečių okupacijos metais dirbo Frenkelio fabrike, Gradaitė Judita (g. 1925-11-05 Rietave) siuvėja, vokiečių okupacijos metais dirbo siuvykloje, Grosbortaitė Sara (g. 1921-05-26 Kalvarijoje, Telšių aps.), Grosmanienė Gita (g. 1897-10-13 Joniškyje, Šiaulių aps.), Gurvičienė Henė (g. 1877-05-17 Rygoje, Latvijoje) siuvėja, vokiečių okupacijos metais dirbo siuvykloje,  Faitaitė Chaja (g. 1911-05-16 Tauragėje) siuvėja, vokiečių okupacijos metais dirbo geto siuvykloje, Faivušienė Dvora (g. 1898-02-16 Šiauliuose), Faktorienė Lina (g. 1900-02-10 Mosėdyje, Kretingos aps.) siuvėja, vokiečių okupacijos metais dirbo siuvykloje, Fogelsonienė Chaja (g. 1895-10-24 Šiauliuose) siuvėja, vokiečių okupacijos metais dirbo siuvykloje, Fridmanaitė Eta (g. 1904-02-08 Žagarėje) siuvėja, vokiečių okupacijos metais dirbo siuvykloje, Funkienė Hinda (g. 1900-10-15 Kaune) siuvėja, vokiečių okupacijos metais dirbo siuvykloje, Furmanienė Dveire (g. 1879-01-31 Šiauliuose), Jaloveckienė M. moteriškų rūbų siuvėja Stoties g. 20a, Janeverytė Musė (g. 1925-08-24 Šiauliuose) siuvėja, vokiečių okupacijos metais dirbo siuvykloje, Judeikinienė Liuba (g. 1917-12-15 Šiauliuose) siuvėja, vokiečių okupacijos metais dirbo siuvykloje,  Jurevičiūtė Petronėlė Dariaus ir Girėno g. 31,  Kacaitė Tauba (g. 1919-02-15 Rietave), Kacienė Chaja (g. 1882 Šaukėnuose, Šiaulių aps.) siuvėja, vokiečių okupacijos metais dirbo geto siuvykloje, Kacienė Cilė (g. 1919-02-27 Tambove, Rusijoje), Kacienė Roza (g. 1917-05-25 Mariupolyje, Ukrainoje) siuvėja, vokiečių okupacijos metais dirbo odų fabrike, Kacienė Pesė (g. 1900-10-08 Molėtuose), Kačelnikaitė Brainė (g. 1920-07-15 Kėdainiuose), Kaganas Efroimas (g. 1915-05-07 Šeduvoje), Kaganienė Chaja (g. 1902-08-10 Žagarėje) siuvėja, vokiečių okupacijos metais dirbo siuvykloje, Kaganienė Basia (g. 1905-03-07 Šiauliuose), Kaganas Jechilis (g. 1838-03-14 Užventyje, Šiaulių aps.) siuvėjas, vokiečių okupacijos metais dirbo odų fabrike, Kaganienė Sara (g. 1887-04-20 Šiauliuose) antklodžių siuvėja, vokiečių okupacijos metais dirbo Šiaulių miesto savivaldybės siuvykloje, Kaganaitė-Kanaitė Ch. Vilniaus g. 165 baltinių siuvėja, Karpienė Chaja (g. 1895-04-17 Šiauliuose) siuvėja, vokiečių okupacijos metais dirbo Šiaulių geto siuvykloje, Kapeliušienė Cilė (g.  1896-01-25 Šiauliuose) siuvėja, vokiečių okupacijos metais dirbo siuvykloje, Kaplanienė Brainė (g. 1904- 03 16 Radviliškis), Kiburienė Chaja (g. 1902 Šiauliuose) baltinių siuvėja, Kirznerienė Sorė (g. 1904-09-08 Šiauliuose), Kleinaitė Cipa (g. 1923 Tryškiuose, Šiaulių aps.), Kleinaitė Hinda (g. 1920-10-04 Šiauliuose) siuvėja, vokiečių okupacijos metais dirbo dirbtuvėje,  Kleinerytė Riva (g. 1921-04-19 Čochončineke, Lenkijoje), Klingmanienė Tauba (g. 1889-08-02 Šiauliuose) siuvėja, vokiečių okupacijos metais dirbo siuvykloje, Komašienė Chana (g. 1906-05-10 Kavarske) siuvėja, vokiečių okupacijos metais dirbo siuvykloje, Krasauskas Petras Kudirkos g. 37, Krotenbergienė Bliuma (g. 1921-04-26 Vloclaveke, Lenkijoje), Krumienė Sonja (g. 1910-07-16 Kaune), Kulbienė Juzė Trakų g. 2, Kuperšteinienė (g. 1917-11-23 Molėtuose) siuvėja, vokiečių okupacijos metais dirbo siuvykloje, Kvelevičienė Mirjam (g. 1914-03-05 Tauragėje) modistė, vokiečių okupacijos metais dirbo dirbtuvėje, Kvintaitė Riva (g. 1922-04-14 Šiauliuose), Labienė Sara (g. 1900-05-13 Šaukėnuose), Landburgienė Sonia (g. 1908-09- 15 Vilniuje), Laniauskienė N. Valančiaus g. 53, Laurušas Antanas Dvaro g. 101, Lapides Abramas (g. 1914-02-09 Liubline, Lenkijoje) siuvėjas, vokiečių okupacijos metais dirbo siuvykloje (...).

(Bus tęsinys)

2020 01 18 17

Keliaujantis siuvėjas XX a. I p. Iš Arvydo Skerio kolekcijos.

2020 01 18 16

Siuvėjo priėmimas XX a. I p. Iš Arvydo Skerio kolekcijos.

Į viršų