facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

(Tęsinys)                                                                                                             
1938 m. kino teatre „Kapitol“ buvo rodomi šie užsienio šalyse sukurti filmai: „Kelias atgal“, „Audrų sūnūs“ („Metro-Goldwyn-Mayer“ kino studijos filmas su Fredie Bartholomew ir Spencer Traccy), „Užčiauptos lūpos“ (pagrindiniuose vaidmenyse: Kiti Jansen, Karl Liudvig Diel ir komiku Teo Lingen), „Bohemos burtai“ (su Marta Eggert ir Jan Kiepura), „Motiniškumas“, „Trylika“ („Sovkino“ kino studijos filmas, režsierius M. Romas, muzika A. Aleksandrovo, vaidina E. Kurmina, A. Čistiakov, A. Dolinin, A. Fait ir kt.), „Kreiserio sonata“ ( režisieriaus Vet Harbon filmas su Lil Dagover, Peter Peterson, Albrecht Schonkals ir kt.), „Dviejų miestų istorija“ (su tragiku Ronald Colman), „Uolos poema“ (muzikinis filmas su Jean Bara), „Be šeimos“ (režisierius Marc Allegret), „Aš esu pabėgęs kalinys“ (su Paul Muni), „Aukso valdžioje“ (SSSR filmas su L. Leonidov), „Skandalas lenktynėse“ („Metro-Goldwyn-Mayer“ kino studijos filmas su Allan Jones ir Maureen O‘Sulivan), „Tarantela“ (su Janette Macdonald ir Allan Jones), „Gasparonė“ (muzikinis filmas, operetė, pagrindiniuose vaidmenyse Marika Rokk, Ursule Herking, Johannes Hesters, Oskar Sima, Leo Slezak), „Septintajame danguje“ (filmas vokiečių kalba su Simone Simon ir James Stewart), FOX,o apžvalga ir Lietuvos kronika, „Šerlok Holmes“ (filmas sukurtas pagal Konan Doilio romaną su aktoriu Hims Albers ir komiku Heinz Ruhmann), „Tarp meilės ir neapykantos“ (režisieriaus W. S. Van-Dyke filmas su Robertu Taylor ir Barbara Stanvyck), „Arizonos tigras“, „Jų šimtas, o aš viena“ (muzikinis filmas vokiečių kalba, dirigentas Leopoldas Stakovskis su aktoriais Dina Durbin, Franciska Gaal), „Šventasis melas“ (režisieriaus Harald Paulsen pastatymas su Pola Negri, Herman Braun, Suse Graf, Herbert Hubner), „Paslaptingas miestas“ (su Anny Ondra), „Mėnesienos sonata“ (muzikinis filmas su Čarls Farrel ir Barbara Green), „Linksmieji keliautojai“ („Sovkino“ kino studijos muzikinis filmas), „Ir tu, mano brangioji, keliausi su manim“ (muzikinis filmas-operetė su Marika Rokk ir Hans Sonker), „Kovoje su aitvaro spinduliais“ (kino romanas su John King, Joanna Rogers, Noas Beery), „Mergina iš Triesto“ (su Joan Crawford, Frachot Tone, Robert Young), „Nusikaltimas nelieka nenubaustas“ (su Robertu Taylor), „Nematomas priešas“, „Lenkų smuklės paslaptys“ (su Harry Baur), „Generolas Suteris“ (su Edward Arnold ir Katherine Alexander), „Didmiesti“ („Metro-Goldwyn-Mayer“ kino studijos filmas su Luise Rainer ir Spencer Tracy), „Ieškoma gražuolė“ (su komikais Dikas ir Dofas), „Toksai dykaduonis“ (su komiku Hans Rinman), „Moteris velnio arenoje“ (su Dolores del Rio ir Richards Diks), „Čigonų kraujas“ (su Annabella), „Busteris – vargo jūrininkas“ (komedija su Buster Keiton), „Penny“ (su Dina Durbin), „Vaiduoklių miestas“ (su Buk Džons ir Magda Belan), „Rozalija“ (su Nelson Eddi ir Eleonora Powell), „Širdies balsas“ (su čekų gražuole Lida Baarova, Bathias Wiemann, Nikola Kolin ir kt), „Liepsnojanti Čikaga“ (filmas vokiečių kalba su Alice Faye, Don Ameche, Tyrone Power), priedai FOX‘o apžvalga ir Lietuvos kronika, „Jeigu Volga išsilieja“ (SSSR filmas, režisierius S. Timošenka, vaidina L. Grazova, Kurichinas, L. Goriumovas, M. Gureckaja ir kt. Kompozitorius I. Dunajevskis), „Išsiblaškęs žmogus“ („Sovkino“ kino studijos komedija), „Leitenantas Perri“ (su Robertu Taylor), „Žaliasis pragaras – Borneo“ (ekspedicinis dokumentinis filmas iš Afrikos), „Motinos daina“ (muzikinis filmas su Benjamino Gigli, Marija Čeotari, Ana Moser, Michael Bonen ir Peter Bosse), „Paskutinysis gangsteris“ („Metro-Goldwyn-Mayer“ kino studijos filmas su Edward G. Robinson, Rose Strander ir James Steward), „Aš kaltinu“ (režisieriaus Abelio Ganse filmas su tragiku Viktor Francen), „Lokys“ (filmas sukurtas pagal A. Čechovo kūrinį), „Amžinojo ledo ir sniego glėbyje“ (dokumentinis filmas), „Jošivara“, „Pasmerktųjų balsas“ (su Konrad Veidt), „Dibukas“ (filmas jidiš kalba, oberkantoras G. Sirota su choru), „Snaigė“ (muzikinis filmas su Sonja Henie), „Čandu sugrįžimas“, „Pasaulis šoka“ (muzikinis filmas), „Antanas Adversė“ (pagrindiniuose vaidmenyse Frederic March, Olivia de Halivand), „Kerštas už išdavimą“ (su Ciro Verrati, Sylvana Jachino, Rooney), „Išdavikas“ (su Warner Bakster ir Fredi Bartolomew), „Kunigaikštytė Tarakanova“ ir kt.

„Kapitol“ kino teatro direkcija norėdama pritraukti kuo daugiau žiūrovų, paskelbė konkursą už originaliausią ir trumpiausią atsakymą į klausimą „Kodėl Jums patinka filmas „Jų šimtas, o aš viena“? ir paskyrė žiūrovams 3  dovanas: 1 bilietą 6 mėnesiams, 1 bilietą 3 mėnesiams ir 1 bilietą 1 mėnesiui nemokamai lankyti  kino teatrą „Kapitol“ (Gerb. kino lankytojų dėmesiui! „Įdomus mūsų momentas“, 1938 gegužės 15, p. 5).

1938 m. birželio 12 d. laikraštyje „Įdomus mūsų momentas“ buvo paskelbta informacija „Kas laimėjo kino konkursą?“. Joje rašoma: „Kaip žinoma, Šiaulių kino teatras „Kapitol“ neseniai demonstravo filmą „Jų šimtas, o aš viena“ su Dina Durbin. Kino lankytojai buvo prašomi duoti savo atsiliepimus apie šį filmą. Už trumpiausius ir originaliausius atsiliepimus „Kapitol“ direkcija paskyrė 3 dovanas, kurios pripažintos, spaudos ir kino direkcijos atstovams dalyvaujant, šiems asmenims: 1 dovana – 6  mėnesius nemokamai lankyti kiną „Kapitol“ – D. Pikui, gyv. Dariaus-Girėno g., 2 dovana – 3 mėnesius nemokamai lankyti kiną „Kapitol“ – G. Šubienei, gyv. Muziejaus g. ir 3 dovana – 1 mėnesiui nemokamai lankyti kiną „Kapitol“ – Vyt. Indinauskui, gyv. Lauko g.“ (Kas laimėjo konkursą! „Įdomus mūsų momentas“. 1938 birželio 12, p. 5).

„Kapitol“ kino teatras Velykų ir Kalėdų švenčių progomis Šiauliuose organizuodavo vaikų seansus. Jų programoje buvo specialios vaikų komedijos, spalvoti groteskai, kino apžvalgos ir kt. Seansų pradžia 14 val. (Skelbimas. „Įdomus mūsų momentas“, 1938 gruodžio 25, p. 6).

1939 m. kino teatre „Kapitol“ buvo demonstruojami šie užsienio šalių kino studijose sukurti filmai: „Skrajojanti mirtis“, „Jos auka“ (čekų filmas su aktore Lida Baarova), „Vagabundų karalius“ (muzikinis filmas su dainininke Janeta Makdonald ir baritonu Denisu Kingu), priedai Lietuvos kronika ir FOX,o pasauline kino apžvalga, „Alamasų tarpeklis“ („Sovkino“ kino studijos filmas), „Pasaka apie kvailą Emilį“ (linksma muzikinė komedija), „Sibiro didvyriai“ (istorinis filmas rusų ir lenkų kalbomis), „Drama Šanchajuje“ (režisieriaus P. Pabsto filmas, pagrindinėje rolėje B. Inkišinovas), „Valkatos“ (su lenkų komikais Ščepko ir Tonko), Lietuvos kronika ir pasaulinė FOX,o kino apžvalga, „Rytų liepsnoje“, „Sudiev po Čipsai (su Robert Donat) ir kt.

1939 m. balandžio pradžioje, pirmą ir antrą Velykų dieną 14 val. „Kapitol“ kino teatre vyko vaikų seansai, kurių metu buvo demonstruojamos specialios šiai amžiaus grupei skirtos komedijos (Skelbimas. „Įdomus mūsų momentas“, 1939 balandžio 9, p. 4).

1940 m. kino teatras „Kapitol“ veikė Dariaus ir Girėno gatvėje 52 (savininkai Š. Gocas ir Pinchusas Gordonas). Čia nuo sausio pradžios buvo rodomi Valstybinio Šiaulių teatro spektakliai ir įvairių užsienio šalių kino studijose sukurti filmai: „Moteris ties bedugne“  (režisieriaus Mykolo Vašinskio filmas sukurtas pagal Marčinskio romaną „Baltųjų vergių pirkliai“), „Baimingasis profesorius“ (komedija su komiku Harold Lloyd), „Draugai susitinka vėl“ (SSSR filmas rusų kalba su aktoriais O. Žarovu, Kmitu, P. Muhamedovu ir kt.), „Pacifik-ekspress“ (1939 m. režisieriaus  Cecil de Mille filmas su Barbara Stenwyck), „Audra Azijoje“ (su Richard Oswald, Conrad Veidt ir Sessue Hayakawa), priedai Lietuvos krašto ir pasaulio įvykių apžvalga, „Linksmoji trejukė“ (linksma muzikinė komedija lenkų kalba, Jono Fetke scenarijus, H. Saro režisūra. Pagrindiniuose vaidmenyse S. Volianskis, J. Kondratas, Tama Višnevska, Z. Ordinska ir kt.), „Žiemos simfonija“, „Jie žudėsi dėl jos“ (drama su aktoriais Charles Boyer ir Natalija Paley), „Grįžimas švintant“ (režisieriaus Decdin filmas pagal to paties pavadinimo Vicki Baum novelę. Pagrindiniame vaidmenyje aktorė Danielle Darrieux), „Džessi Džems“ (su Tyrone Power, Henry Fonda, Nancy Kelly, Randolfh Scott), FOX‘o pasaulinė kino apžvalga ir Lietuvos kronika, „Meilė ir aistra“ (tik suaugusiems, prancūzų filmas su aktoriais Aean Galland, Aeanne Boitel, Maurice Maillot), „Pragaras“ (filmas sukurtas pagal Elenos Mnišek romaną), „Pabėgimas iš Sing-Singo“ (režisieriaus Josefo V. Sternbergo filmas su tragiku Wallace Beery), „Saulėta diena“ (komedija su komikais Diku ir Dovu), „Balius Vienoje“ (režisieriaus R. Z. Leonard muzikinis filmas su Luise Rainer), „Daktaras Koliužnyj“ (SSSR filmas pagal Jurijaus Germano scenarijų su aktoriais J. Tolubiovu, V. Kiseliovu, Z. Kviatkovskja, E. Malentjeva ir kt.), „Mano miestelis Belž“ ( su žydų dainininku M. Aušeru), „Mininas ir Požarskis“ (SSSR istorinis filmas), „Žvejo sūnus“ (latvių filmas su Toliu Matu), „Paskutinis mohikanas“ (nuotykių filmas pagal F. Kuperio apysaką „Odinė kojinė“), „Triukšmingame baliuje“ (muzikinis filmas, skirtas kompozitoriaus P. Čaikovskio 100-ųjų gimimo metinių sukakčiai su švedų aktore Zarah Leander), „Dainuojantis juokdarys“ (muzikinis filmas su Benjaminu Gilli), „Kelio galas“ (lenkų filmas), „Moterų kalėjimas“ (su aktore Viviane Romance), „Našlaičiai“, „Inžinieriaus Kočino klaida“ (SSSR filmas su aktoriais Michail Žarov, Liubov Orlova, Ranevskaja), „Meksikos kabalero“ (nuotykių filmas su Warner Baxter), Lietuvos kronika ir pasaulinė FOX‘o kino apžvalga, „Saigonos valdovė“ (su Roberty Taylor ir Hedi Lamur) ir kt.

1940 m. Vasario 16-osios iškilmių proga „Kapitol“ kino teatro salėje nuo 13,30 val. iki 16 val. buvo demonstruojamas nemokamas kino seansas, kurį ypatingai gausiai aplankė neturtingieji miesto gyventojai („Įdomus mūsų momentas“, 1940 vasario 18, p. 1).

Tarpukariu „Kapitol“ kino teatre filmų seansai buvo organizuojami ir Lietuvos kariuomenės kariams. Nuotraukoje matyti, kaip į „Kapitol“ kino teatrą atžygiuoja aštuntojo pėstininkų Kauno Kunigaikščio Vaidoto pulko, nuo 1921 m. dislokuoto Šiauliuose, karių kolona žiūrėti filmo.

Klajojantys ir skrajojantys kino teatrai
Tarpukariu šiauliečiai galėjo pamatyti filmus ne tik stacionariuose miesto kino teatruose, bet ir klajojančiame kine. Į Šiaulius atvažiuodavo įvairūs klajojantys, skrajojantys dar kitaip vadinami vežiojamieji ir kilnojamieji kinai, kurie mieste  tam tikrą laiką demonstruodavo atsivežtinius filmus.

1928 m. spalio mėn. į Šiaulių geležinkelio stotį atvyko kino vagonas. Laikraštis „Šiaulietis“ rašė: „Mums pasisekė sužinoti, kad pirmas Europoje kino vagonas atvažiavo į Šiaulius ir šį šeštadienį kino vagonas stovįs ant geležinkelio  bėgių prie pat stoties demonstruos filmą „Neliestoji miško akis“ – dramą 7 aktų ir linksmą komediją. Nuo sekmadienio – nauja programa.

Apie šį kino vagoną visa spauda palankiai atsiliepė. Be to, kino vagonas parodos metu lankėsi Rygoje, kur latvių spauda irgi tik teigiamai atsiliepė.

Šiauliečiams čia suteikiama didelė proga pamatyti šią naujovę. Pažymėtina, kad kino vagonas įsteigtas labdaringais tikslais ir dirba didelį kultūrinį darbą“ (Kino vagonas Šiauliuose. „Šiaulietis“, 1928 spalio 21, p. 3).

Laikraštis „Momentas“ apie šį kino vagoną 1928 m. spalio 21 d. rašė: „Pastarosiomis dienomis į Šiaulių stotį iš Kauno – Radviliškio  atvyko „Kūdikių gelbėjimo draugijos“ kino vagonas. Šis vagonas yra dar retenybė Europoje ir todėl užsienio spauda šią Lietuvos naujovę gražiai įvertino. Kino vagonas yra Lietuvos geležinkelių dirbtuvėse sulig naujausiu technikos reikalavimu įrengtas ir pastatytas. Dabartiniu metu kino vagonas važiuoja į stotis, norėdamas visuomenę supažindinti su naujos konstrukcijos kinu. Teko patirti, kad ir Šiaulių stotyje bus pastatyta kino vagone keletas filmų, o po vėl kino vagonas vyks į kitas stotis“ (Šiaulių stotyje kino vagonas. „Momentas“, 1928 spalio 21, p. 2).

Laikraštis „Mūsų momentas“ 1932 m. gegužės mėnesį pranešė apie tai, kad į Šiaulius atvyko „Skrajojantis kinas „Žaibas“. Jis Šv. Petro ir Povilo parapijos salėj š. m. gegužės 14 d. ir 15 d. demonstruoja filmą „Mirties ratas“ ir gegužės 16 d. „Mirties angelas“. Bilietai – visoms vietoms 50 ct“ (Skrajojantis kino „Žaibas“. „Mūsų momentas“, 1932 gegužės 15 d., p. 3).

Skrajojantis kinas „Žaibas“ Šiauliuose, Šv. Petro ir Povilo bažnyčios parapijos namuose demonstravo filmus nuo 1932 m. gegužės mėnesio 14 d. Daugiau duomenų apie šio skrajojančio kino teatro „Žaibas“ veiklą Šiauliuose nepavyko aptikti.

Vežiojamą kino teatrą Šiauliuose turėjo Pinchusas Gordonas, tačiau šis kino teatras veikė neilgai ir daugiausia aptarnavo Šiaulių apylinkių ir kaimų gyventojus.

(Bus tęsinys)

2019 12 18 23

Skrajojantis kinas. XX a. I pusė. Iš A. Skerio rinkinio.

Į viršų