facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

(Tęsinys)

Mechanikai, tekintojai ir jų dirbtuvės
Tarpukariu Šiauliuose dirbo šie mechanikai ir veikė autoremonto dirbtuvės: Anyžiaus J. lengvųjų automobilių remonto dirbtuvė Stoties g. 13, automobilių stiklų dirbtuvė „Spindulys“, Cviko Arono (g. 1895 m. Šiauliuose) firma Vilniaus g. 211, vokiečių okupacijos metais dirbo mechaniku Šiaulių savivaldybės dirbtuvėje, Jankausko Petro autobusų ir auto sunkvežimių, remonto, dažymo dirbtuvė Dvaro g. 92, Tonas Jokūnas (g. 1917-07-15 Kuršėnuose) mechanikas-šaltkalvis, vokiečių okupacijos metais  dirbo AB „Statybos“ mechaninėje bazėje Nr. 3, Kaganaitės C. autotaisymo dirbtuvė Pagyžių g. 104, Mockevičiaus Julijono auto dirbtuvė Mickevičiaus g. 23, Ginkas Nochumas (g. 1911-09-15 Vilniuje), autoremontuotojas, vokiečių okupacijos metais dirbo autotreste, Gudelio Augustino elektro-mechaninė dirbtuvė Tilžės g. 128, Kaminskio Karolio metalų apdirbimo dirbtuvė. Šaltkalvystė Tilžės g. 100 (dirbtuvė naudojo keturių eilučių neapibrėžtą antspaudą-užrašą: „K. KAMINSKIO / METALŲ APDIRBIMO / DIRBTUVĖ / ŠIAULIAI. TILŽĖS GATVĖ Nr. 100 / telef. 351“), mechaniška dirbtuvė, špižiaus liejykla ir naujų gaterių gamyba (gaterių ir motorų fabrikas) Verdulių g. 4, Kantausko S. mechaniška dirbtuvė, vandentiekių ir kanalizacijos įrengimas Parko bulvaras 2,), Paktoris Geselis (g. 1883-04-20 Varniuose) mechanikas, Rabinavičius Mejeris (g. 1914-02-20 Varšuvoje) mechanikas, Rozenas Joachimas (g. 1917-08-14 Lenkijoje) mechanikas, vokiečių okupacijos metais dirbo mechaninėje dirbtuvėje prie Šiaulių miesto valdybos, Šeskinas Abromas (g. 1924-05-06 Šiauliuose) automechanikas,  Šugamas Leiba (g. 1882-03-01 Raseiniuose) mechanikas, vokiečių okupacijos metais dirbo mechaninėje dirbtuvėje, Šugamas Nachmonas (g. 1884-07-19 Šiauliuose) mechanikas, vokiečių okupacijos metais dirbo mechaninėje dirbtuvėje, Šusteris  Lipė (g. 1917-06-20 Biržuose) autoremontuotojas, vokiečių okupacijos metais dirbo autotreste, Valaitis Antanas Tiesioji g. 35, mechanikas, Valiulio Domo mechanikos ir mašinų remonto dirbtuvė, špyžio liejykla ir malūnų valcų rifliavimas Tilžės g. 126, inžinieriaus Zivo Kopelio mechanikos dirbtuvė įvairių automobilių remontas Tilžės g. 122, Žurmano K. ir Karklino mechanikos dirbtuvė Dariaus ir Girėno g. 44a ir kt.      

Tekintojai (dar tekoriai):  medžio tekintojas K. Pailis Trakų g. 29 medžio tekintojas, Fridmanas Jokubas (g. 1916-05-16 Rusijoje) tekintojas, vokiečių okupacijos metais dirbo dirbtuvėje Šiaulių mieste ir kt.

Elektromechanikai ir elektrotechnikai
Tarpukariu Šiauliuose dirbo šie elektromechanikai ir elektrotechnikai: Brintas Icikas (g. 1928-07-28 Šiauliuose) elektrotechnikas, Brintas Šlioma (g. 1929-06-15 Šiauliuose) elektrotechnikas, Chaitas Nachmunas (g. 1923-08-25 Šiauliuose) elektromonteris, Charcakas Chaimas  (g. 1918-07-19 Rovne) elektromonteris, Dubčanskis Zalmonas (g. 1907-12-13 Rumšiškėse) elektrotechnikas, Levitanas Giršas (g. 1921-08-10 Linkuvoje) elektromonteris, A. Gidelis Tilžės g. 128 ir Mozė Chanė Dvaro g. 42, Karpulis Chackelis (g. 1922-06-07 Kaune) elektromonteris, Kacevas Beras (g. 1921-12-13 Raseiniuose) elektromonteris, Krotenbergas Faivelis (g. 1921-01-17 Plocke, Lenkija) elektromonteris, Volpė Icikas (g. 1906-02-26 Šiauliuose) mechanikas, vokiečių okupacijos laikotarpiu dirbo Šiaulių miesto valdyboje, Šapiro Leiba (g. 1923-05-25 Šiauliuose) elektromonteris, Pogromanskis Elija (g. 1925-07-01 Tauragė) elektrotechnikas, Ševelovičius Ruvelis (g. 1915 12 28 Varniuose) elektromechanikas, Šilianskis Berelis (g. 1924-03-08 Šiauliuose), Šulkinas Grigorijus (g. 1919-09-27 Liepojoje, Latvijoje) elektrotechnikas ir kt.

Dažytojai, dažyklos ir valyklos
1933 m. gruodžio mėnesį Šiauliuose surengti pirmieji Lietuvoje dažymo kursai. Laikraštis  „Įdomus mūsų momentas“ 1933 gruodžio 31 d. rašė: „XII-18-22 d. Šiauliuose Amatų mokykloje Žemės ūkio rūmai suruošė pirmuosius visoj Lietuvoj dažymo kursus. Kursų vedėju ir lektoriumi buvo: Šiaulių ap. Ž.Ū.R. technikas L. Gudzinskas, kuris jiems suorganizuoti įdėjo daug iniciatyvos. Norinčių lankyti kursus buvo užsirašę 73 asmenys. Tačiau patalpon tilpo tik 60 asmenų.

Kursantai buvo supažindinti su emulsiniais dažais, dažymo būdais, jų paruošimu pagal suomių-švedų receptus ir dalinai su aliejiniais, klijiniais dažais ir baltinimu. Po teorijos, atlikti praktikos darbai.

Kursantai labai dėkingi organizatoriams ir  amatų mokyklos direktoriui už leidimą naudotis patalpa“ (S. Stosiūnas. Baigti pirmi Lietuvoje dažymo kursai. „Įdomus mūsų momentas“, 1933 gruodžio 31 d,. p. 4).  

1940 m. Šiauliuose buvo 1 dažų dirbtuvė, 7 dažyklos ir valyklos, dažytojais (dar malerius, tepliorius) dirbo šie asmenys: Abelsonas Elija (g. 1904 12 26 Vilniuje), Albrehtas V. Ginkūnų g. 19, Amolskienė Liuba (g. 1904-01-20 Radviliškyje), Baravykas Faivušas Tilžės g. 164 (g. 1892-08-10 Šiauliuose), Beršteinas Senderis (g. 1911-05-05 Karčiuose) dažytojas, vokiečių okupacijos laikotarpiu dirbo Šiauliuose dažykloje, Čižauskas Vladas Tilžės g. 126, Einhornas Abromas (g. 1887-11-16  Balstogėje, Lenkija), Bliumas Elijošius (g. 1884-10-09 Tauragėje) dažytojas, vokiečių okupacijos metais dirbo dažykloje Šiauliuose,  Fainšteinas M. ir Movšovičius A. (dar Movšovičius Izraelis g. 1894-03-05 Šiluvoje, dažytojas) Šaltinių g. 5, Flaksas Ilija (g. 1900-04-11 Šiauliuose), Furmanas Abramas (g. 1909-08-02 Šiauliuose), Genendė Berelis (g. 1925-05-18 Tauragėje) dažytojas,  Lipšicas Markusas (g. 1899-01-07 Šiauliuose) vokiečių okupacijos metais dirbo dažytoju Šiauliuose butų biure, Lipšicas Mauša (g. 1923-05-01 Šiauliuose) vokiečių okupacijos metais dirbo dažytoju Šiaulių miesto savivaldybėje,  Markas Icikas (g. 1896-01-12), tėvas ir sūnus Korsakai gyvenę Rygos g. 2, dažytojai, Ovičius Jokubas (g. 1925-06-27 Tauragėje) dažytojas, Sakalauskas Zubovų g.,  Reznikas Volfas (g. 1905-0- 21 Šaukėnuose) medžiagų dažytojas, dirbo Salmano cheminėje dažykloje ir valykloje, Reznikienė Sara (g. 1905-12-23 Kražiuose) dirbo Salmano cheminėje dažykloje ir valykloje, Šusteris M. Vilniaus g. 158, Rubinšteinienė Bronė (g. 1910 06 10 Radviliškyje), Voinas Jeine (g. 1909-04-20 Šiauliuosae), Volkas Jankelis (g. 1911-11-14 Šiauliuose) ir kt.

Dažyklos ir valyklos: Ivanovienės R. dažykla ir cheminis valymas Višinskio g. 8, Libikaitės B. dažykla ir valykla Ivinskio g. 9, Lukoševičiaus Vilniaus g. 104, Orlausko R. dažykla ir valykla Pakluonių g. 58, Polinauskio A. cheminė dažykla ir valykla Pakluonių g. 58 (įkurta 1891 m.), Puldės Ch. ir Z. Dažykla Vilniaus g. 177, Salmino Hermano vilnų verpykla ir dažykla Dvaro g. 120, Strangulio A. dažykla Švedų g. 4, Šachmundo Simono (dar Šachmundo, g. 1880 01 11 Vilniuje) dažymo dirbtuvė Dvaro g. 92 ir kt.

Baldininkai ir baldų dirbtuvės
Tarpukariu Šiauliuose buvo šios baldų dirbtuvės ir baldininkais dirbo šie asmenys: Audzijonio Antano baldų dirbtuvė ir prekyba Vilniaus g. 217 (dar Vilniaus g. 219), Bilevičiaus A. Tilžės g. 184, Gutmano Rachmilio baldų dirbtuvė Aušros al. 36, Burneikų A. ir M. baldų dirbtuvė Tilžės g. 135, Butkaus F. baldų ir statybos dirbtuvė „Lietbaldas“ Basanavičiaus g. 38, baldų dirbtuvė „Ekonomija“ Tilžės g. 135 (įsteigta 1930 m. balandžio mėnesį), Grigaliūno R. baldų dirbtuvė Vilniaus g. 19, Grabelio Antano baldų dirbtuvė Basanavičiaus g. 38 (dar Stoties g. 2), Jungailio lenktų kėdžių dirbtuvė Višinskio g. 2, Kiršino K. Tilžės g. 184, Kvintienės Etel baldų dirbtuvė ir sandėlis Vilniaus g. 136 (g. 1887), Kvinto Abraomo baldų dirbtuvė Stoties g. 2, Malinausko baldų dirbtuvė Višinskio g. 13, Macutkevičiaus Povilo baldų dirbtuvė Vilniaus g. 19, Maslausko Kristopo baldų dirbtuvė Tilžės g. 222, Raiko Moisiejaus ir Joselio Rodo (g. 1897 m. Šiauliuose. Stalius) baldų ir lenktų baldų fabrikas Rūdės g. 23 (dar Varpo g. 10. Dirbtuvė įsteigta 1925 m.), minkštų ir kietų baldų dirbtuvė „Laima“ Tilžės g. 147. Ji bendrajai korespondencijai naudojo atvirlaiškį, kurio averse yra užrašas: MINKŠTŲ IR KIETŲ BALDŲ DIRBTUVĖ / „LAIMA“ / Šiauliai, Tilžės g-vė 147 / Telefonas 147. / Telefonas 903. Pašto dėžutė 2. / (prie Žydų centralinio banko), Sabaliausko Juozo baldų dirbtuvė Dariaus ir Girėno g. 49 (dar Tilžės g. 119), Survilos Antano lenktų baldų dirbtuvė Stoties g. 2, Zaukio Jokūbo baldų dirbtuvė Tilžės g. 172 (dar Tilžės g. 177) ir kt.

Staliai (dailidės) ir stalių dirbtuvės
1940 m. Šiauliuose buvo 7 stalių dirbtuvės ir dirbo šie staliai: Bacofenas Notelis (g. 1887-05-28 Varniuose) dailidė, Cipkino A. ir Hekelio staliaus dirbtuvė Trakų g. 30, Cukermanas Dovidas (g. 1882-12-01 Vilniuje) stalius, Cukermanas Icikas (g. 1916-08-10 Vilniuje) stalius, Cukermanas Jankelis (g. 1910-10-11 Vilniuje) stalius, Cukermanas Mejeris (g. 1910-02-22 Vilniuje) stalius, Cukermanas Morduchas (g. 1915-06-12 Vilniuje) Vilnius, Dembijevskis Aronas (g. 1891-09-09 Mačevičiuose, Lenkijoje) stalius, Dembijevskis Chaimas (g. 1920-05-20 Šiauliuose) stalius, poliruotojas,  Firmanas Faivelis (g. 1908-12-15 Varšuvoje) stalius, Gitkinas Šaja (g. 1874 m. Salantuose), Grodzenskis Geršonas (g. 1879-06-16 Vilniuje) dailidė, Stoties g. 2, Labas Benjaminas (g. 1905-05-15 Počiūnėliai, Kėdainių aps. stalius, Levitanas Judelis (g. 1913-05-15 Tauragėje), Jankausko Petro stalių dirbtuvė Dvaro g. 126, Kanas G. Lauko g. 26, Kanas Viktoras (g. 1923-04-04 Panevėžyje) stalius, Kiršinas K. Tilžės g. 184, Kvintas Samuelis (g. 1920-04-10 Vitebske,) stalius, Lapševičiaus Antano stalių dirbtuvė J. Basanavičiaus g. 17, Leviškos A. staliaus dirbtuvė Ašmenės g. 8, Masevičius Simonas Žemoji g. 7, Melnikas Mošė (g. 1915-11-25 Pultuske, Lenkijoje) stalius, Melnikas Šlioma (g. 1918-04-10 Pultuske, Lenkijoje) stalius, Ovičius Frankas (g. 1900-01-26 Tauragėje) stalius, Segalio Abelio (g. 1884-08-20 Anykščiuose) stalių dirbtuvė Stoties g. 2, Smolianskis Norbutas (g. 1921-08-06 Šilutėje) stalius, vokiečių okupacijos metais dirbo baldų fabrike, Šliomovičius Aronas (g. 1912-11-13 Šiauliuose) stalius, Vainbergas Jakobas (g. 1922-02-16 Šiauliuose) stalius,  Kajetono Valionio stalių dirbtuvės Gumbinės g. 12 ir kt.

Statybininkai ir rangovai
Tarpukariu Šiauliuose įvairius statybinius darbus atliko šie statybininkai ir rangovai: Atstupėnas Kazys Tilžės g. 208, Berkovičius Abromas (g. 1882-05-18 Jurbarke) statybininkas, Berkovičius Mauša (g. 1919-04-22 Jurbarke) statybininkas, virvių meistras, Bikas Abromas (g. 1902-02-26 Kuršėnuose) mūrininkas, Burginas Samuelis (g. 1898-12-15 Kaune) statybos technikas, Furmanas J. Gaisrininkų g. 6, Gencas Efroimas (g. 1915-05-02 Šiauliuose) statybos technikas,  Lemzė Višinskio g. 19, Lurje Joselis (g. 1883-02-13 Šiauliuose) mūrininkas, Lurje Š. Dvaro g. 59, Reznikas Aronas (g. 1904-05-16 Garliavoje), Segalis Gercas (g. 1895-09-07 Pašvitinyje, Šiaulių aps.) mūrininkas, Stoleris Morduchas (g. 1924-02-25 Šiauliuose) betonuotojas, Šmulis Mauša (g. 1890 Šiauliuose) statybininkas, Pasas Peisachas (g. 1923-09-30 Šiauliuose) statybos darbininkas,  Polichovičius Leiba (g. 1912-05-08 Šiauliuose) statybos darbai, Tadas Vitkauskas Daukanto g. 30 (statyboje dirbo nuo 1924 m. Atlikdavo statybos darbus su visais įrenginiais iš plytų, betono, medžio ir molio), Zelceris Aronas (g. 1908-06-29 Vandžiogaloje, Kauno aps.) statybos technikas ir kt.

Stogdengiai: Blochšteinas Izraelis (g. 1885-05-07 Šiauliuose), J. Jakubauskas Verdulių g. 44, Kacas Mauša (g. 1904-06-06 Tauragėje) ir kt.

(Bus tęsinys)

2019 12 14 47

Tekintojas. XX a. I pusė. Iš Petro Kaminsko rinkinio.

2019 12 14 26

Dailidės. XX a. I pusė. Iš Petro Kaminsko rinkinio.

2019 12 14 32

Statybininkai. XX a. I pusė. Iš Petro Kaminsko rinkinio.

Į viršų