facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

(Tęsinys)     
Kino teatras „Triumf“
1930 m. Šiauliuose, Dvaro gatvėje, buvo atidarytas kino teatras „Triumf“ (savininkas О. Gordonas). 1931 m. vasarą miesto inžinierius Vladas Bitė (Bitis) Šventojo Juozapo draugijos vienaaukščiuose namuose, buvusiuose Dvaro g., Šiauliuose, naujai pertvarkė ir atremontavo kino teatrą „Triumf“.

Kino teatras „Triumf“ po atlikto kapitalinio remonto pradėjo veikti 1931 m. spalio mėnesio pradžioje. Laikraštis „Naujienos“ 1931 m. spalio mėnesį rašė: „Po kapitalinio, šią vasarą padaryto remonto, visai gražiai atrodo. Dabar „Triumfą“ drąsiai galima vadinti visai padoriu kinematografu. Sezono atidarymui „Triumfas“ pastatė klasišką moderniškojo kino meno šedevrą – ton filmą „Vagabundų karalius“, kuris žavėjo žiūrovus nepaprastu vaizdų stiprumu ir puikumu. Kas šio filmo nematė, tam tikrai tik užuojautą galima pareikšti.

Bendrai, reikia pasakyti, kad pastaruoju laiku kine „Triumf“ demonstruojami dalykai pasižymi ypatingai geru pastatymu, taip, jog nuėję į kiną „Triumf“ visuomet turėsi tikro meniškojo pasitenkinimo ir nesigailėsi pinigus išleidęs“ (Kino „Triumf“. „Naujienos“, 1931 spalio 18, p. 5).

1931 m. kino teatre „Triumf“ buvo demonstruojami šie užsienio šalių filmai:  „Motina“, drama „Meilės valdovas“ (su Greta Garbo ir Džon Gilbert ), „Kapitonas Dreifus“ (su Heinrich Georg), „Paramount“ studijos filmas „Redskin“ (režisierius V. Šertengeris, pagrindinėje rolėje Ričardas Diksas), „Baltosios Ravensbergo rožės“ (režisierius Rudolfas Meinertas, pagrindinėse rolėse Mara Karen, Valter Janson, Jak Trevor, Luidži Lerven), „Gėdos plunksnos“ (kino romanas su Klark Bruk, Richard Arlen, Frai Vai), „Seserys nusidėjėlės“ (pagrindinėje rolėje Alisa Teri), „Pirmos nakties teisė“, „Cepelinas ties Londonu“ (kino studija „FOX“), „Emil ir Šlemil ieško sužadėtinės“ (7 veiksmų komedija), „Indų kapas“ (nuotykių filmas su Konrad Feidt), „Aistrų sūkury“, „Patetinė Čaikovskio simfonija“ (vyr. rolėse Olga Del, Geni Ksaus, Žorž Karpantje), „Šarvuotas automobilis“ (12 dalių kino romanas, I ir II dalys.

Svarbiausioje rolėje Karlo Aldini), „Gražios moters nuodėmė“ (su Marčelo Albani), „Kalnų karalius“, „Žmonijos gėda“ (10 aktų filmas su Meri Kid, Rudolf Klein-Rogge, E. Kaiezer-Titz ir kt.) , „Grožio ir galybės valdžioje“, „Žmogus ir jo šešėlis“ (drama, svarbiausiose rolėse Ester Ralston ir Žorž Bankroft), „Angelas ir velnias“ (su John Gilbert ir Eva fon Bern), „Narsūs arai“ (drama apie estų kovas), „Šokėjas už pinigus“, „Chas Bulato vergė (Kunigaikštienė Vera)“, „Romanovų šeimos tragedija“, „Anij iš Lunaparko“ (12 veiksmų drama), „Dykumų raitelis“ (su Tim Mak) ir kt.
Nuo 1931 m. spalio 21 d. kino teatre „Triumf“ buvo demonstruojamas pirmasis Lietuvoje sukurtas lietuviškas filmas „Onytė ir Jonelis (Nelįsk, kur nereikia)“.     

1931 m. žurnale „Kino naujienos“ apie Šiauliuose veikusi kino teatrą „Triumf“  rašoma: „Daugiausia tendencijos privilioti kuo daugiausiai publikos rodo mažytis, bet jaukus kino „Triumf“, dar ne taip seniai atidarytas. Priemonę savam tikslui jis pasirinko labai tinkamą ir vykusią: jis stato itin gerus filmus. Jau šiame sezone čia matėm spalvotą, puikų Jeanettos filmą „Vagabundų karalius“, kuris turėjo tokį pasisekimą, kad pastatė rekordą: išsilaikė Šiaulių ekrane net 14 dienų (!). Ir vis buvo pilni abu seansai kasdieną. Šio kino ekrane matėm ir dieviškąjį viliotoją John Gilbertą su galingąja Greta Garbo („Meilės valdovė“) ir su  Alma Rubens bei Eva von Berne („Angelas ar velnias“). Šiuos filmus ypatingai lankė Šiaulių damos. Nuostabu!” (J. A. Šaltenis. Provincijos kino teatrų apžvalga. „Kino naujienos“, 1931 lapkričio 15, p. 11-12).      

J. A. Šaltenis apie demonstruojamų filmų repertuarą kino teatre „Triumf“ rašė: „Prieiname svarbiausią dalyką – filmų parinkimą. Šiuo atžvilgiu pirmenybę tuo tarpu tenka atiduoti „Triumfui“. Jo savininkas yra žmogus, suprantąs žiūrėtojo skonį. „Triumfas“ rizikuoja permokėti už filmą, bet, rodos, permokėdamas jis tik laimi. Pasekę pastebėsime, kad „Triumfas“ visad turi daugiau publikos už kitus kino teatrus. Nuo „Triumfo“, filmų pasirinkimo atžvilgiu, neatsilieka ir „Liaudies namai“ (J. A. Šaltenis. Mūsų kinematografai. „Įdomus mūsų momentas“, 1933 vasario 5, p. 2).

1932 m. sausio 9 d. kino teatre „Triumf“ pirmą kartą Šiauliuose buvo demonstruojama „UFA“ šviesogarsinė operetė „Doli daro karjerą“ (su Dolli Gaas ir O. Karlveis) ir „Sovkino“ šviesogarsinis muzikinis filmas „Altajaus simfonija“, taip pat šie užsienio šalių filmai: „Saulė teka – nusileidžia“ (su Jadvyga Smosarska),  „Po Paryžiaus stogais“, „Tėvynė pavojuje“ (su Žorž O‘Brien ir Marion Lessing), „Generolas Platovas“, „Ariana“ (Lichtton filmas), „Mes sukurti vienas kitam“ (farsas), „Žydrasis Dunojus“ (muzikinis filmas su Brigita Helm ir Juozu Šildkrautu), „Bangų ir beprotybės valioje“, „Nėra mergelės gražesnės už tave“,  „Pietų Amerikai reikalingos šokėjos“, „Širdys meilės nelaisvėje“ (vokiečių kalba su Kamila Horn, Valter Rila), „Neapolis – dainuojantis miestas“ (su Jan Kipura ir Brigita Helm), „Šanchajaus ekspresas“ (su Marlena Ditrich), „Vienos moters pragaras“, „Paskutinė ašara“, „Jis – Titi, ji – Vali“, „Oro laivynas“, „Sugėdintieji“ (su Marlena Ditrich),, „Dinamitas“, „Melodijų karalienė“ (su Gita Alpar), „Mechaniškas išdavikas“, „Širdys meilės nelaisvėje“, „Ben-Hur“, „Frankenšteinas“ ir kt.

1932 m. kovo 13 d. kino teatre „Triumf“ kilo gaisras, kurį gaisrininkams pavyko užgesinti. Apie tai laikraštis „Mūsų momentas“ pranešė: „III. 13 d. sekmadienį, apie 5 val. ryto, Šiaulių kino teatre „Triumf“ kilo gaisras. Ugnis prasidėjo scenoje. Iki atvykę ugniagesiai išplėšė langus, duris, ugnis sunaikino didelę patalpos dalį. Nuostolių padaryta apie 12 000-13 000 litų. Kino teatras buvo apdraustas 25 000 Lt sumai.

Padegime kino įtarti kino savininkai, broliai Gordonai, kuriuos III.14 sulaikė ir uždarė sunkiųjų darbų kalėjiman. Suimtieji nebūsią paleisti ir už kauciją (užstatą – J. N.)“ (Pasirašo Medž. Gaisras „Triumfe“. Abu Gordonai suimti. „Mūsų momentas“, 1932 kovo 20, p. 1).

Po įvykusio gaisro kino teatras „Triumf“ buvo remontuojamas.  Juozapiečiai remontavo kino „Triumf“ salę. „Triumf“ kino teatru rūpinosi Gordonienė („Juozapiečiai remontuoja kino „Triumf“ salę. „Mūsų momentas“, 1932 balandžio 17, p. 1).

1932 m. gegužės pradžioje laikraštis „Šiaurės Lietuva“ pranešė: „Po nelemto gaisro kino „Triumf“ naujai atremontuotas ir jau pradėjo veikti. Savininkė – kaltinamojo Gordono motina – p. Gordonienė“  (Kino „Triumf“ veikia. „Šiaurės Lietuva“, 1932 gegužės 1, p. 1).

1932 m. kino teatre „Triumf“ buvo rodoma lietuviška kronika. Tų pačių metų gruodžio mėnesį kino teatras „Triumf“ surengė „Trader Horn“ konkursą (Kas laimėjo „Trader Horn“ konkursą kino „Triumf“. „Mūsų momentas“, 1932 gruodžio 11, p. 1).

Laikraštis „Mūsų momentas“ 1932 m. gruodžio 18 d. pranešė, kad tų pačių metų lapkričio 30 d. bylą dėl gaisro nutraukė „Triumf“ savininkams Gordonams (Gordonų byla nutraukta. „Mūsų momentas“, 1932 gruodžio 18, p. 1).

1933 m. kino teatre „Triumf“ pirmą kartą Šiauliuose buvo demonstruojamas lichtton filmas iš „Linksmasis trio“ (operetė), „Londono Fantomas“ (tragedija), „Linksmasis trio iš Žanri-Baro“, „Jos didžioji aistra“, „Mano žmonos meilužis“, „Svajonė“, „Holivudo širdis“, „Mano vaikai – mano laimė“ (drama su Džon Boles), „Šūvis teatre“ (8 dalių šviesogarsinis filmas su amerikiečių aktoriumi Edmund Low), „Nakties jaunikis“ (su Jose Mojila, Mona Moris), „Meilės atgimimas“ (drama), „Šiaurės ekspresas“,  „Moderniškas kraitis“ (10 dalių šviesogarsinis filmas, su Marta Egert, Truda Berliner, Hans Branseveter, Georg Aleksander), „Kai aistra atbunda“ (su Brigita Helm), „Pasaulio žuvimas“, „Zuzana Lenox“ (filmas vokiečių kalba su Greta Garbo, Klark Gable), „Gyvenimo aušra“ („Rosfilm“ kino fabriko filmas), „Miki Maus“ (ton groteskas), „Mėnesienos pasaka“ (operetė su Žanete Mac Donald ir Maurice Chevalier), „Kalavijų didvyriai“ („Paramount“ kino studijos filmas su Betti Kompson), „Dainuoju tau aš dainą vieną...“ (muzikinis filmas su Jan Kipura), „Sąžinės kančios“ („Colombia Pictures Corporation“ filmas su Varber Oland, Don Alvaredo ir Lia de Puti), „Meilės miražai“ (vyr. rolėse Džoana Krauford, Kler Gabll, Neli Hamilton, M. Ramben ir kt.), „Gatvės daina“ (švedų šlageris, muzikinė lichtton drama), „Cirkas Tramboli“ (svarbiausiose rolėse prancūzų aktorė Betti Balafaur ir rusų aktorius Nikolajus Kolinas), „Arsena Liupenas“ (su Džon Barimor ir Lionel Barimor), „Buenos Aires žiburiai“ (10 dalių lichtton filmas su ispanų dainininke Sofija Božani), „Aukso voratinkly“, „Mano žmona virto avantiūriste“ (su Keti fon Nagi), „Drakono duktė“ (su Anna May Wang, Warner Oland, Sessue Haykawa), „Meilė ir vedybos“ (su Liana Haid, Albert Prežan), „Karšta ispanės aistra“ (Dorothy Burgess ir Leo Carilio), „Laimė per naktį“ (su Magda Šneider, H. Timig, Čeke Čekal), „Smarkuolis (su Martha Eggert), „Madam Buterfly“ (muzikinis filmas pagal Giacomo Puccini operą su Silvia Sidney), „Stipriau už meilę nieko nebūna“, „Pasaulis be vyrų“ (muzikinis filmas, operetė), „Nežinomos jėgos valdžioje“ (su tragiku Fric Kortner), „Šių dienų didvyris“ (vokiečių drama su Zigfrid Arno),  „Du pasauliai arba nelygios meilės tragedija“, „Erelis pančiuose“, „Kas be nuodėmės – temeta į ją akmenį“ („Metro Coldwyn Mauyer“ drama), „Buster Keiton – milijonierius“ (komedija), „Pamilau tave... ir apsvaigau“ (čekoslovakų ONDRA-Lamac filmas su Anni Ondra), „Eddi Polo“ (komedija) ir kt.

1933 m. kovo mėn. Šiaulių spaudoje buvo paskelbta, kad kino teatre „Triumf“ kovo 11 ir 12  dienomis bus demonstruojami specialūs kultūriniai seansai vaikams ir filmas „Rango“ (Skelbimas. „Įdomus mūsų momentas“, 1933 kovo 12 d.). Kino teatro „Triumf“ administracija, norėdama pritraukti daugiau žiūrovų žiūrėti filmus taikydavo nuolaidas. Laikraštyje „Įdomus mūsų momentas“ 1933 m. kovo mėnesį skelbta, kad nuo tų pačių metų kovo 15 dienos į kino seansus papigintos ložės ir 1-os vietos bilietų kainos: ložės – 2,20 Lt, 1-os vietos – 1,60 Lt (Skelbimas. „Įdomus mūsų momentas“, 1933 kovo 2 d.).

Tų pačių metų birželio 11 d. laikraštis „Įdomus mūsų momentas“ išspausdino skelbimą apie kino teatre „Triumf“ birželio mėnesį taikomas nuolaidas bilietams: „Kino „Triumf“ lankytojų dėmesiui. Tik šiam penktadieniui – 06.09 d., šeštadieniui – 06.10 ir sekmadieniui – 06.11 visiems atvykusiems į pirmąjį seansą daroma nuolaida: ložė – 1,60 Lt, 1 vieta – 1,20 Lt, 2 vieta – 80 ct. (Skelbimas. „Įdomus mūsų momentas“, 1933 birželio 11, p. 4).

1933 m. birželio 25 d. tame pačiame laikraštyje buvo išspausdintas skelbimas: „Kino „Triumf“ lankytojų dėmesiui: Vasaros sezonui paskelbtos žemiausios kainos: ložė – 2 Lt, 1 vieta – 1,50 Lt, 2 vieta – 1 Lt, 3 vieta – 80 ct.“ (Skelbimas. „Įdomus mūsų momentas“, 1933 birželio 25, p. 3).

Be to, buvo rašoma, kad kiekvienas atsilankęs į kino teatre „Triumf“ demonstruojamus filmus, ne mažiau kartą į savaitę gali gauti papigintus bilietus: ložė – 1,80 Lt, 1 vieta – 1,20 Lt, 2 vieta – 0,80 ct. (Skelbimas. Šiaulių kino-teatrai. „Įdomus mūsų momentas“, 1933 spalio 8, p. 3).

1934 m. kino teatre „Triumf“ buvo demonstruojami šie užsienio filmai: „Žydrasis Dunojus“ (muzikinis filmas), „Paskutinė rožė“ (su Greta Garbo), „Oro karžygiai“, „Gelbėkite mūsų sielas (S.O.S)“, „Bebi“ (čekų gamybos filmas su Anni Ondra), „Ispanės aistra“ „Šanchajaus baisybės“, „Geltonasis pasas“, „1002 naktis“ (režisieriaus J. N. Ermoljevo lichtton filmas su Ivan Mozžuchin ir Natalija Lisenko), „Mano lūpos nemeluoja“ (su Lilian Harvey), „Moterų prabudimas arba institutės“, „Svajojančios lūpos“ (su Elizabet Berguer), „Čandu“, „Gražios moters nuodėmė“ (su Marčella Albani, J. Rovensky ir kt.), „Meilės, truputį meilės“ (režisieriaus Paul Abraham muzikinis filmas su vokiečių aktoriais Magda Šneider ir Herman Timig), „Moterų valdžioje“, „Aš ne angelas“ (su Norma Scheraz ir Frederik March), „Mata Hari“ (su Greta Garbo ir Ramon Novarro), „Švelniai glamonėja mano daina“ (muzikinis filmas), „Kazokai“ (filmas pastatytas pagal L. Tolstojaus veikalą. Svarbiausiose rolėse Džon Žilbert ir Renee Adoree), „Šviesiaplaukė Venera“ (su Marlena Dietrich), „Čigonės kerštas“ (su Dolores del Rio), „Vaiduoklių laivas“ (su Harry Piel), „Didžioji kunigaikštytė Aleksandra (su Marija Jeritca), „Laivas be uosto“ (su Harry Piel), „Virš mūsų jėgų“ (su Dorotea Viech, Elisabeta Bargner), „Dykumos karalienė“ (su Noa Biri ir Olive Borden), „Erotika“ (aistringas meilės kino romanas 10 dalių), „Čerkesai“, „Tom Miks ir jo bičiulis karalius (pagrindinėje rolėje lietuvių kilmės aktorius Tom Miks), „Laimė gatvėje“ (su Feliks Bresart), „F.P.I neatsišaukia“ ir kt.

(Bus tęsinys)

2019 10 23 22

Skelbimas laikraštyje „Įdomus mūsų momentas“ 1933 04 02 d.

Į viršų