facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

2019 metai labai reikšmingi Jėzuitams, nes jau 450 metų veikia ši Jėzaus draugija. Lietuvos Respublikos Seimui 2019-uosius paskelbus Jėzuitų misijos Lietuvoje metais, Šiaulių miesto koncertinei įstaigai „Saulė“ kilo idėja paminėti šią progą. Taip rugpjūčio 15 - spalio 8 dienomis buvo surengtas koncertų ciklas „Jėzuitų kelias Šiaulių regione“.

Šiaulių regionas pasirinktas neatsitiktinai - jis buvo labai svarbus jėzuitų misijai. Istorikas, humanitarinių mokslų daktaras, Vilniaus universiteto docentas, Lietuvių katalikų mokslo akademijos narys Liudas Jovaiša pasakoja, kad pirmieji jėzuitai Šiaulių krašte pasirodė prieš 400 metų. XVII a. Kelmės rajono vietovėse – Kražiuose ir Pašiaušėje – buvo įsteigtos kolegijos, svarbiausi vienuolijos namai šiame regione. Kitame Šiaulių apskrities pakraštyje, Lauksodyje ir Joniškyje, ilgiau ar trumpiau veikė vieno ar poros jėzuitų aptarnaujamos sielovados stotys, vadinamos misijomis. „Nuostabu, jog Lauksodyje yra išlikusi vienintelė Lietuvoje medinė jėzuitų statyta bažnyčia – įspūdingo tūrio bazilika, mėgdžiojanti mūro architektūros formas. Yra išsaugotas Širdies brolijai skirtas altorius, vienuolijos šventųjų Ignaco Lojolos, Pranciškaus Ksavero, Aloyzo Gonzagos atvaizdai“, - pasakoja Liudas Jovaiša. 1773 m. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje Jėzuitų veikla nutrūko. Tačiau jėzuitai ir toliau darbavosi švietimo ir sielovados srityse, nemaža dalis tapo klebonais Šiaulių krašto parapijose.

Didelę reikšmę Šiaulių miesto gyvenimui turi ir Šv. Ignaco bažnyčios atsiradimo istorija. Tėvas Benediktas Andruška, 1930 m. inicijavo naujų namų (rezidencijos) įsteigimą Šiauliuose. Čia 1935 m. pagal architekto V. Kopylovo projektą buvo pastatyta laikinoji Šv. Ignaco bažnyčia – šildomas, požeminėmis patalpomis aprūpintas pastatas. Šiaulių jėzuitų bendruomenė neliko nepaliesta sovietų ir nacių okupacijos. Vienuolijos namai Šiauliuose išsilaikė iki 1949 m. pavasario ir buvo paskutiniai uždaryti Lietuvoje. Nepalankios sąlygos Šiaulių jėzuitus paskatino nepaprastiems žygiams: tėvas Jonas Borevičius II-ojo pasaulinio karo metais pasižymėjo gelbėdamas žydus, o 1947 m. tėvas Pranciškus Masilionis įsteigė Eucharistinio Jėzaus seserų kongregaciją - vieną iš vos kelių nepalankiomis sovietmečio sąlygomis Lietuvoje įkurtų naujų vienuolijų. Atkūrus nepriklausomybę jėzuitų buveinė Šiauliuose vėl pradėjo savo veiklą. Šiandien tai yra vienas iš trijų Lietuvoje gyvuojančių Jėzaus Draugijos židinių. Čionykščiuose jėzuitų namuose 1993 m. vizito metu lankėsi ir ilsėjosi popiežius Šv. Jonas Paulius II. Visai neseniai pradėjo veikti pradinė Benedikto Andriuškos mokykla – naujas reiškinys Lietuvos jėzuitų edukacijos tradicijoje.

Apgalvotai pasirinktos ir ciklo „Jėzuitų kelias Šiaulių regione“ koncertų Joniškyje ir Lauksodyje datos. Joniškio Šv. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje ir Lauksodžio Šv. Aloyzo bažnyčioje koncertai vyko atlaidų metu. Šiose bažnyčiose Šv. mišias aukojo broliai jėzuitai taip dar labiau pabrėždami misijos svarbą Lietuvoje. Muzika skambėjo ir Šiaulių Šv. mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo bei Vilniaus Jėzuitų Šv. Kazimiero bažnyčiose. „Muzikinės programos buvo sudaromos atsižvelgiant į įvairius faktorius: pagrindinę koncerto idėją, koncerto vietos istoriškumą, jos akustines savybes, bendrą koncerto eigos dinamiką, numatomą koncerto trukmę“, – pasakoja Šiaulių pučiamųjų orkestro ir koncertų ciklo meno vadovas Sigitas Vaičiulionis. Buvo atliekama XVI a. bažnytinė muzika, jėzuitų kompozitorių Jono Branto ir Žygimanto Liauksmino kūriniai. Aktorė Nomeda Bėčiūtė skaitė Jėzuitų ordino įkūrėjo Ignaco Lojolos, Kražių kolegijos profesoriaus Motiejaus Sarbievijaus, Henriko Nagio ir Marcelijaus Martinaičio tekstus, o savo žiniomis apie Jėzuitų draugiją dalinosi istorikas doc. dr. Liudas Jovaiša. Klausytojai žavėjosi Šiaulių pučiamųjų orkestro (meno vadovas ir dirigentas - Sigitas Vaičiulionis, dirigentas - Gediminas Brūzga), vargonininkės Renatos Marcinkutės – Lesieur, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatės Astos Krikščiūnaitės, Ievos Juozapaitytės, Juozo Janužo, Pijaus Kondroto, Beatos Smiltininkienės ir Ritos Daukantaitės atliekama muzikine programa.

Koncertų ciklu pažymėję ne tik jėzuitams, bet ir Lietuvos mokslo, švietimo, kultūriniam ir dvasiniam gyvenimui reikšmingą datą, Šiaulių pučiamųjų orkestras ruošiasi naujiems koncertams bei projektams. Savo klausytojus kviečia sekti visas naujienas Šiaulių pučiamųjų orkestro „Facebook“ paskyroje ir nepraleisti puikių koncertų.

Į viršų