facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

(Tęsinys)
 Ta proga buvo išleistas pašto vokas su Palangos vaistinės paveikslu. Pas mus, farmacijos archyve, yra išlikusių šių vokų.

1988 metais vaistinės valdytojos A. Kšatuckienės rūpesčiu naujame miesto kvartale, Sodų gatvėje, atidaryta gatavų vaistų vaistinė.

Provizorė Apolonija Kšatuckienė ilgus metus dirbo Palangos vaistinėje. Per daugiau nei 30 metų ji atidavė daug sveikatos, energijos, jėgų, kad pagražėtų vaistinės fasadas, pagerėtų darbuotojų darbo sąlygos, be priekaištų medikamentais būtų aprūpinami miesto gyventojai, svečiai ir poilsiautojai. Be to, ji mielai ir nuoširdžiai rinko, kaupė ir saugojo istorinę medžiagą apie vaistinę. Buvo aktyvi Palangos miesto visuomenininkė, niekada nepavargstanti, visada geros nuotaikos, tokią ją pažinojo visi palangiškiai ir daugelis svečių. Palangos vaistinės valdytoja provizorė A. Kšatuckienė buvo nuoširdi, gerbiama bendradarbių, visų, kuriems su ja teko bendrauti, susitikti įvairiuose renginiuose.

1990 m. gruodžio mėnesį vaistinę perdavė provizorei Adelei Liebutei-Kairevičienei, kuri vaistinėje dirbo nuo 1960 metų. Nuo 1964 metų dirbo vedėjos pavaduotoja Palangos vaistinės vedėja provizorė A. Kairevičienė dirbo iki 2004 m. liepos mėnesio. Nuo 2004 metų liepos mėnesio Palangos vaistinės vedėja dirbo provizorė Lina Savickienė. Ji šiose pareigose dirbo iki 2005 metų rudens.

Provizorė Apolonija Magelinskaitė-Kšatuckienė mirė 2009 m. kovo mėnesį, palaidota Palangos kapinėse. Jai 2019 metais bitų sukakę 97-eri metai. Jos brolis Mykolas palaidotas Šiauliuose Ginkūnų kapinėse.

Provizorė A. Kairevičienė 2001 metų žurnale „Farmacija ir laikas“ straipsnyje „Palangos senoji vaistinė“ rašo, kad tuo metu daug talkino pavaduotoja provizorė A. Intienė, kad vaistinėje ne vieną dešimtį metų stropiai ir atsidavusiai darbavosi gerai žinomos vaistininkės J. Kniukštienė, I. Janskienė, L. Zatovka, V. Šipalienė, A. Digrienė, A. Norkaitė ir kt. Didelis nuopelnas tenka provizorėms L. Uselienei ir R. Žygienei.

Palangos vaistinės nueitą sudėtinga ir įdomų gyvenimo veiklos kelią aprašė ir istorinė jos medžiagą pateikė provizorius Vytautas Gedelskis savo knygoje „Prisiminimų kritasiai“, žurnalai „Farmacija ir laikas“, „Lietuvos farmacijos žinios“, Sveikatos apsauga“, taip pat laikraštis „Žemaičių saulutė“.

Vaistinė XXI amžiuje
Palangos vaistinei nuo 2005 metų rugpjūčio sėkmingai vadovauja provizorė Aušra Savickaitė-Svipienė, gimusi 1981 metais, 2004 metais baigusi Kauno medicinos akademijos Farmacijos fakultetą.

Vaistinės vedėjai provizorei A. Svipienei išėjus motinystės atostogų, vaistinei laikinai vadovauja provizorė Živilė Vaidonytė-Petrauskienė, gimusi 1969 metais, 1992 metais baigusi Kauno medicinos akademijos Farmacijos fakultetą.

Provizorė A. Svipienė grįžo po motinystės atostogų, augina dvynes dukreles Smiltę ir Rusnę, toliau sėkmingai vadovauja Palangos vaistinei. Kai kurį laiką vaistinėje dirbo dvi provizorės A. Svipienė ir Ž. Petrauskienė. Tik vasaros metu vaistinėje dirba daugiau specialistų, nes tuo metu žymiai padaugėja vaistinės lankytojų ir išauga darbo apimtys.

Dabartiniu metu vaistinės direktorė provizorė A. Svipienė vėl motinystės atostogose ir jau antrus metus augina sūnų Ąžuolą, dukros Smiltė ir Rusnė jau lanko mokyklą. Vaistinės direktorę laikinai pavaduoja provizorė Ž. Petrauskienė, vaistinėje dar dirba provizoriaus padėjėja J. Kungienė.

Palangos senosios vaistinės patalpose jau beveik dešimt metų įsikūrusi ir dirba „Gintarinė vaistinė“.

Dabartiniu metu Palangoje gyvena apie 20000 gyventojų, juos ir miesto svečius medikamentais aprūpina 11 vaistinių, kurios priklauso vaistinių tinklams. Dabartiniu metu senojoje vaistinėje ekstemporaliniai vaistai pagal gydytojų receptus negaminami, tačiau receptai iš vaistinės lankytojų priimami. Vaistų gamybai jie siunčiami į Kauną.

Reikia pažymėti ir tai, kad Palangos senajai vaistinei 93 metus vadovavo Griuningų ir Bertingų šeimos.

Palangos senoji vaistinė nuėjo ilgą ir sudėtingą gyvenimo bei darbo veiklos kelią. Keitėsi jos vadovai, problemų ir rūpesčių visuomet buvo. Tačiau reikia džiaugtis, kad vaistinė yra reikalinga palangiškiams bei miesto svečiams.

Daug metų vaistinė, saugojusi būdingą vaistinės tylą, rimtį ir vaistų kvapą, praeitį, ir toliau tarnauja žmogaus sveikatai.

Į vaistinę visuomet malonu užsukti ne tik vaistų, bet ir šiaip pasidomėti, pasižiūrėti į turtingą ir įdomią jos praeitį bei istoriją. Vaistinės darbuotojai džiaugiasi į vaistinę užsukančiomis močiutėmis ir seneliais su anūkais.

Galima prisiminti tai, kad Klaipėdoje pirmąją vaistinę 1677 metais įsteigė provizorius J. Jungas, o antroji vaistinė įsteigta 1696 metais, ją įsteigė provizorius J. Zaurenas. Apie Palangos senąją vaistinę spausdinami straipsniai respublikinėje spaudoje: „Literatūra ir menas“, „Farmacija ir laikas“, „Lietuvos farmacijos žinios“, „Žemaičių saulutė“ ir kt.

Palangos senosios vaistinės darbuotojoms 192 metų vaistinės įsteigimo proga linkime ir toliau sėkmingai darbuotis palangiškių ir jų svečių sveikatos labui.

Rengiant straipsnį panaudota Palangos senosios vaistinės vadovų provizorių A. Kšatuckienės, A. Kairevičienės, A. Svipienės ir Ž. Petrauskienės per daugį metų sukaupta istorinė medžiaga ir žinios.

Į viršų