facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Dailės mylėtojai turi galimybę susipažinti su dailininko Kazimiero Švainausko (1917–2002) kūryba, kuri eksponuojama Kuršėnuose, Šiaulių rajono savivaldybės Etninės kultūros ir tradicinių amatų centre (Ventos g. 7A), ir Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje.

Kazimieras Švainauskas (lenk. Kazimierz Szwainowski) gimė 1917 m.  birželio 20 d. Vilniuje, mirė 2002 m. sausio 25 d. Sedlcėse (Lenkija). Baigęs Kaune gimnaziją, 1937–1940 m. mokėsi ir baigė Kauno meno mokyklą. 1940 m. įstojo į Vilniaus dailės institutą. 1944 m. dirbo Vilniaus baltarusių muziejuje, 1944 m. birželio mėnesį dalyvavo Šiaulių kraštotyros draugijos ir „Aušros“ muziejaus organizuojamose ekspedicijose.

1944 m. Vilniuje sovietų NKVD suimtas ir 1945 m. išvežtas į Stalinogorsko šachtas (Tulos sritis). Po karo grįžęs į Vilnių, tęsė studijas Vilniaus dailės institute. 1946 m. išvyko į Lenkiją ir tų pačių metų rugsėjį buvo priimtas į Krokuvos dailės akademiją. 1950 m. ją ir įgijo meninės grafikos ir molbertinės tapybos diplomus. 1951 m. persikėlė į Piasečną, dėstė dailę mokykloje, 1971 m. apsigyveno Čepeline (Mazovijos vaivadija). K. Švainauskas buvo lietuvių kultūros propaguotojas Lenkijoje, žurnalo „Aušra“ meninis redaktorius, vienas iš M. K. Čiurlionio veiklos Lenkijoje įamžinimo iniciatorių. Lenkijos dailininkų sąjungos, Mozūrijos kultūros draugijos narys, Lenkijos Atgimimo kryžiaus kavalierius (1986) ir kt.

Rašė apie dailę, rinko, piešė lietuvių ir lenkų liaudies meno pavyzdžius, kūrė iliustracijas periodikai. Tapė peizažus, raižė linoleumo ir medžio graviūras, sukūrė iliustracijų H. Sienkiewicziaus apysakoms, W. Reymonto romanui „Kaimiečiai“ ir kt. Grupinėse parodose dalyvavo nuo 1951 m. Surengė per 60 asmeninių parodų Lenkijos miestuose (pirmoji jų įvyko 1953 m.), taip pat dalyvavo parodose Kinijoje (1964), Vokietijoje (1965, 1978), JAV (1966), Švedijoje (1966, 1971), TSRS (1967, 1989), Austrijoje (1968), Vengrijoje (1970), Čekoslovakijoje (1977), Kanadoje (1982), Ukrainoje (1999) ir kt.

K. Švainauskas 1966 m. Vilniaus dailės muziejuje surengė parodą, kurioje eksponavo kūrinius iš ciklo „Lietuvių paminklai Lenkijoje“, 1971 m. Liaudies meno draugijos Vilniaus skyriaus parodų salone – „Liaudies motyvai“, 1987 m. eksponuoti darbai Druskininkuose. 1990 m. Lietuvos Meno darbuotojų rūmuose vyravo Lietuvos peizažai. 2000 liepos 14 – rugsėjo 8 dienomis K. Švainausko grafika buvo eksponuota Šiaulių „Aušros“ muziejaus Chaimo Frenkelio vilos galerijoje.

K. Švainausko kūrinių yra Druskininkų miesto, Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centre, Šiaulių „Aušros“ muziejuje, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje (ekslibrisų), Lenkijos, Bulgarijos, Italijos, Čekijos, Švedijos, Vengrijos, Vokietijos muziejuose ir galerijose, privačiuose rinkiniuose.

2011 m. Valerija Aldona Lengvenytė-Szwainowska dovanojo savo vyro darbų rinkinius Lietuvių nacionaliniam muziejui, 2012 m. – Kuršėnų etninės kultūros ir tradicinių amatų centrui. 2017 m. gruodžio 22 d. V. A. Lengvenytė-Szwainowska dovanojo Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekai 186 K. Švainausko sukurtus ekslibrisus.

Grafikas K. Švainauskas nuo 1964 m. iki pat mirties aktyviai kūrė ekslibrisus linoleumo ir medžio raižinio technikomis, nuo 1967 m. dalyvavo ekslibrisų parodose, ekslibrisų konkursuose Lenkijoje (1967), Rumunijoje (1998),  Belgijoje (1999), Ispanijoje (2000) ir kt. Dailininkas kūryboje išbandė įvairias grafikos technikas – litografiją, ofortą, mecotintą, pirmenybę teikdamas linoleumo ir medžio raižiniams. Tarp K. Švainausko grafikos darbų daugiausia peizažų, portretų, nemažai teminių kompozicijų, knygų iliustracijų ir ekslibrisų. Dauguma yra nedidelio formato, smulkios raižysenos, dekoratyvaus meninio vaizdo mažosios grafikos kūriniai. K. Švainauskas sukūrė ekslibrisų ir lietuviams V. Mačiuikai (1965), M. Kmitai (1967), S. Valaitienei (1975), V. Miliui (1977), A. Ubeikaitei (1977), A. Glušauskui (1977), E. Ramelienei (1977), E. Šmigėlskaitei (1977), P. Svičiulienei (1977),Valei Švainauskienei (1989) ir kt.

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje eksponuojami K. Švainausko ekslibrisai, sukurti linoleumo ir medžio raižinių technikomis. Paroda skiriama dailininko Kazimiero Švainausko (1917–2002) ir jo žmonos Valerijos Aldonos Lengvenytės-Szwainowskos (1936–2018) atminimui. Išleistas parodos katalogas.

Į viršų