facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Visą gyvenimą socialinių mokslų daktarė, provizorė, farmacijos istorijos tyrinėtoja Regina Stonkutė-Žukienė pašventė kilniam ir atsakingam farmacijos darbui. Parengė tris knygas ir keletą knygų-rankraščių apie Lietuvos farmacijos įstaigų darbą ir istoriją, taip pat savo prisiminimus apie gimtąjį Luokės kraštą.

Jai suteiktas Lietuvos nusipelniusios sveikatos apsaugos darbuotojos vardas. 2017 m. rugsėjo 28 d. Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejuje iškilmingai už nuopelnus farmacijai įteiktas Farmacijos garbės ženklas ir „Glorine pharmaciana Lithuania“ (Garbė Lietuvos farmacijai).

R. Stonkutė-Žukienė 2018 m. birželio 8 d. šventė garbingą 90-ąjį gimtadienį.

Gimė Luokės miestelyje
Gimė 1928 m. birželio 8 d. Luokės miestelyje, Telšių apskrityje, tarnautojo Juozo Stonkaus ir Celinos Juškevičiūtės-Stonkienės šeimoje.

Tėvas Stonkus buvo mokytojas Luokės valsčiaus pradžios mokyklose Ūbiškije, Biržuvėnuose, Luokėje. 1924 m. rugsėjo 7 d. vedė Celiną Juškevičiūtę, kai jai buvo 19 metų, jam – 22 metai.

Jų šeimoje 1926 metais gimė dukrelė Elenutė, kuri  6 mėnesių mirė nuo meningito.

Užaugino dvi dukras: Reginą ir Juditą. Regina tapo provizore, o Judita – finansininke.

Tėvai aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje. Jų iniciatyva Luokėje buvo sudarytas Šaulių būrys, abu buvo jo nariais. Celina buvo įvairių renginių iniciatorė ir organizatorė.

R. Stonkutė mokėsi Luokės ir Telšių mokyklose. Telšių gimnaziją baigė 1945 metais aukso medaliu. Tais pačiais metais pradėjo studijuoti farmaciją Kauno Vytauto Didžiojo universitete.

Besimokydama universitete aktyviai dalyvavo įvairiuose renginiuose, žaidė šachmatais, dalyvavo studentų profsąjunginiame darbe. 1949 metais su pagyrimu baigė universitetą.

Darbas vaistinėse ir Vyriausiojoje farmacijos valdyboje
Po universiteto baigimo R. Stonkutė dirbo Anykščių vaistinėje receptore, vėliau – vaistinės vedėjo pavaduotoja, taip pat dirbo Anykščių rajono Debeikių vaistinės vedėja. Dirbdama Anykščiuose tapo kaimo jaunimo šachmatų čempione.
1962 metais ištekėjo už inžinieriaus-konstruktoriaus Stasio Žuko, kuris prieš 16 metų išėjo Amžinybėn.

1952 metais pradėjo dirbti Vyriausiojoje farmacijos valdyboje gamybos skyriaus vedėja, nuo 1971 metų – valdybos viršininko pavaduotoja prekybos reikalams. 1990 metais pradėjo dirbti informacinį darbą. Iki 1993 metų dirbo Informacijos skyriaus viršininke, po to išėjo į pensiją.

Dirbdama Vyriausioje farmacijos valdyboje R. Stonkutė-Žukienė buvo atsakinga už farmacijos pramonės įmonių darbą ir gyventojų aprūpinimą medikamentais. Sovietų Sąjungoje, konkrečiai Maskvoje, užsakydavo medikamentus Lietuvos gyventojų poreikiams. Tai buvo gana atsakingas ir svarbus darbo baras, kurį R. Žukienė drauge su kitais darbuotojais atlikdavo labai kruopščiai ir su dideliu atsakomybės jausmu.

1957 metais R. Stonkutė-Žukienė už aktyvų darbą ir visuomeninę veiklą apdovanota ženklu „Sveikatos apsaugos žymūnui“, nuolat kėlė savo kvalifikacines specialybės žinias, dalyvavo tobulinimosi kursuose Maskvoje, Leningrade (dabar Sankt Peterburgas), Vilniuje ir Kaune.

1972 metais Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto mokslinėje taryboje R. Stonkutė-Žukienė apgynė disertaciją ekonomikos mokslų kandidato laipsniui įgyti tema „Lietuvos TSR farmacijos pramonės ugdymo ir jos ekonominio efektyvumo didinimo problemos“. Disertacijos pasiūlymas Nepriklausomoje Lietuvoje įgyvendintas: išplėsta injekcinių tirpalų gamyba, pastatytas infuzinių tirpalų gamybos fabrikas, fabrikuose pagaminti vaistai pakeitė daugumą vaistinėse (pagal gydytojų receptus) gamintų vaistų.

Lietuvos mokslų taryba R. Stonkutei-Žukienei  suteikė socialinių mokslų daktarės laipsnį.

Provizorė R. Stonkutė-Žukienė 16 metų buvo Respulikinės provizorių kvalifikacinės komisijos pirmininke, aktyvi Farmacininkų mokslinės draugijos narė, skaitė pranešimus apie gyventojų aprūpinimą medikumentais.

Parašė  50 mokslinių straipsnių apie farmacijos ekonomiką ir darbo organizavimą, juos spausdino Lietuvos žurnaluose „Sveikatos apsauga“, „Mokslas ir gyvenimas“, „Sveikata“, taip pat žurnaluose „Farmacija“, „Aptiečnoje dielo“ Maskvoje, suvažiavimų ir konferencijų mokslinių darbų rinkiniuose.

1996–2017 metais R. Stonkutė-Žukienė parašė ir atspausdino daugiau kaip 500 straipsnių ir apybraižų apie žymius Lietuvos farmacininkus, Lietuvos kultūros ir mokslo veikėjus laikraščiuose „Žemaičių saulutė“, apžvalgą pasaulio lietuvių dienraštyje „Draugas“ Čikagoje ir kitur. Aktyviai bendradarbiauja laikraštyje „Žemaičių saulutė“ ir žurnale „Lietuvos farmacijos žinios“.

Išleistos knygos ir parengti rankraščiai
Provizorė R. Stonkutė-Žukienė parengė ir išleido tris Lietuvos farmacijos knygas: daktarė R. Žukienė ir provizorius Kostiukevičius „Žymiausi Lietuvos farmacininkai“, 1998 m. socialinių mokslų daktarė R. Stonkutė-Žukienė „Lietuvos farmacininkų erškėčių keliai“ ir „Lietuvos farmacija XX amžiuje“ 2005 m.

Taip pat ji parengė rankraščius: „Lietuvos farmacijos sąjungos istorija“ 2012–2016 m. kartu su prof. E. Tarasevičiumi, Regina Stonkutė-Žukienė,  Antanina ir Liudvikas Rulinskai „Šiaulių ir Panevėžio kraštų farmacijos istorijos bruožai“, 2015 m. R. Žukienė „Gyvenimo žingsniai 1997–2009 m.“ straipsniai iš Lietuvos ir užsienio lietuvių spaudos. 2014 m. „Rytų Lietuvos farmacijos istorijos nuotrupos“.

Mieli autorės prisiminimai apie tėvelius, senelius ir prosenelius, taip pat apie gimtąjį Luokės kraštą ir įvairias keliones.

Jos straipsnius apie Lietuvos žiniuonę ir liaudies medicinos žiniuonę dr. Eugeniją Šimkūnaitę, Dievo Gailestingumo apaštalo seserį vienuolę Faustiną Kovalską, buvusį ilgametį Lietuvos farmacijos vadovą Joną Eišvydį, Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarus šiauliečius ir kitus žymius Žemaitijos žmones spausdino Šiaulių miesto laikraštis „Šiaulių naujienos“.

Būtina pažymėti, kad šiandien sutiksime ne tiek daug vaistininkų, kurie taip kruopščiai ir nuoširdžiai tyrinėtų ir saugotų istorinę farmacijos, farmacininkų, tiek farmacijos įstaigų. Tai unikalus paminklas ateinančioms kartoms, gal ateityje šia medžiaga kas nors ir susidomės.

Dr. R. Stonkutei-Žukienei rengiant straipsnius apie žymius Lietuvos žmones tenka nemažai laiko praleisti archyvuose renkant istorinę medžiagą. Jos straipsniai visuomet išsamūs, paremti konkrečiais faktais, prisiminimais, suprantami kiekvienam. Daktarės parašyti straipsniai nė kiek nenusileidžia diplomuoto žurnalisto spausdinamai medžiagai. Jie visuomet alsuoja meile kiekvienam žmogui, farmacininko profesijai, kiekvienam kolegai ir bičiuliui.

Už ilgametį atsidavusį darbą ir visuomeninę veiklą apdovanota ženklu „Sveikatos apsaugos žymūnui“, suteiktas Lietuvos Respublikos nusipelniusios sveikatos apsaugos darbuotojos Garbės vardas, išrinkta Lietuvos farmacijos sąjungos Garbės nare, tapo „Nusipelniusios farmacijos specialistės“ konkurso laureate. 2015 m. gruodžio 11 d. išrinkta Vilniaus medicinos draugijos 210 metų jubiliejaus proga Garbės nare, 2017 m. rugsėjo 287 d. Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejuje iškilmingoje aplinkoje už nuopelnus Lietuvos farmacijai apdovanota Farmacijos garbės ženklu „Glorine pharmaciana Lithuania“ (Garbė Lietuvos farmacijai).

Gyvenimas pašvęstas farmacijai
Su dr. provizore R. Stonkutė-Žukiene aš su žmona esame pažįstami daugiau nei penkiasdešimt metų. Dažniau su provizore teko bendrauti darbo klausimais, kai ji dirbo Vyr. farmacijos valdyboje viršininko pavaduotoja prekybos reikalams. Valdyboje dažnai teko dalyvauti gamybiniuose pasitarimuose.

Dr. R. Stonkutė-Žukienė – dažnas svečias Šiauliuose: Vyriausiosios farmacijos valdybos Šiaulių vaistų sandėlyje, Šiaulių farmacijos laboratorijoje „Galen“, pasitarimuose ir šventėse.

1985–1990 metais kartu su R. Žukienė, V. Sakalausku ir B. Bajoriūnienė teko važiuoti į Maskvą, į tuometinę Vyriausiąją farmacijos valdybą su medikamentų paraiškomis visos Lietuvos gyventojų poreikiams ir aplankyti chemijos farmacijos fabrikus.

Lietuvos pateiktos paraiškos medikamentams buvo pateikiamos kaip pavyzdys kitoms respublikoms.

Provizorė R. Žukienė visuomet pasiryžusi padėti kiekvienam, moka džiaugtis pasiekimais ir užjaučia esant nelaimei. Ji moka džiaugtis kiekviena gyvenimo akimirka, žydinčiomis alyvomis, kaštonų žiedais ties buto langais Žirmūnų gatvėje Vilniuje.

Dabar su provizore R. Žukiene dažnai pasikalbame telefonu, pasidalijame mintimis apie buvusius bendradarbius, įvairius įvykius. Jos širdyje gimtojo Luokės krašto ilgesys, ilgisi šio mažo Žemaitijos miestelio, toli matomo Šatrijos kalno.

2018 06 11 06

Dr. R. Stonkutė-Žukienė (kairėje) ir provizorė Vanda Kavaliauskienė.
Autoriaus archyvo nuotr.

2018 06 11 08

Šiaulių farmacijos laboratorijos „Galen“ 50-mečio minėjimo dalyviai. Ttrečioji iš kairės –Vyriausiosios farmacijos valdybos viršininko pavaduotoja, socialinių mokslų daktarė provizorė R. Stonkutė-Žukienė. 1972 m.
Autoriaus archyvo nuotr.

Į viršų