facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

„Pasaulinio masto įvykis“
„Šiaulių universiteto mokslo bendruomenė didžiuojasi, kad 2001 m. lapkričio 8–11 d. Lietuvoje vyko pirmoji pasaulyje tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija, skirta Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui, kurios tema – „Bazilijonai Lietuvoje ir Ukrainoje“ – susieta su Švč. Trejybės bažnyčios Vilniuje grąžinimo Rytų apeigų katalikams – tėvams bazilijonams – dešimtmečiu“, – dvikalbės knygos „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas: iš liaudies liaudžiai / Чин Святого Василiя Великого: iз народу – народовi“ (Šiauliai, Lvovas, 2017) pratarmėje rašo Šiaulių universiteto rektorius prof. Donatas Jurgaitis.

Tai, kas vyko prieš daugiau kaip 17 metų buvo didelis įvykis Bazilionų miestelio „gyventojams, norėjusiems sužinoti savo parapijos istoriją, išgirsti apie švietėjišką vienuolių bazilijonų veiklą“. Įvykio, kurio vienas iš organizatorių buvo Šiaulių universitetas, svarbai akcentuoti būtina priminti aukšto svečio – Bazilijonų vienuolių generalinės kurijos atstovo Romoje prof. t. Porfirijaus (Vasylis Pidručnij) OSBM bent  vieną pasakytos kalbos sakinį, kuriuo konferenciją pavadino pasaulinio masto įvykiu, nes pirmą kartą taip kruopščiai analizuota minėtos kongregacijos veikla ir įnašas į kultūrą.

„Šis analogo neturintis renginys padėjo tvirtus pagrindus mūsų aukštajai mokyklai megzti dalykiškus bendradarbiavimo ryšius ne tik su vienuoliais bazilijonais, bet ir su Voluinės krašto studijų ir mokslo institucijomis“, – prisimena rektorius D. Jurgaitis.

Bendradarbiavimo sutartys
„Pradinė bendradarbiavimo sąmazga greitai peraugo į mūsų universiteto ir Metropolito Josyfo Veljamino Rutskio filosofijos-teologijos bazilijonų instituto (Lvovo apskr., Briuchovičiai) ilgalaikio bendradarbiavimo sutartį, pasirašytą 2004 m. rugsėjo 30 d.“, – sako universiteto rektorius. Tai – tarpkultūrinio ir dvasinio bendradarbiavimo sutartis, atvėrusi kelią mūsų dėstytojams ir studentams betarpiškai susipažinti su Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino istorija (vienintelis ordinas, įsisteigęs Lietuvoje; lopšys – Vilnius), Ukrainos bazilijonų vienuolynais ir jų indėliu į istorinę ir šiandieninę dviejų tautų kultūrą.

Būtina akcentuoti, kad universitetas 2005 m. gegužės 12 d. jau organizavo savo dienas minėtame bazilijonų institute.

Vadovaujantis bendradarbiavimo sutartimi, kurį laiką Briuchovičių  bazilijonų institute pasirenkamus „Lietuvių kultūros“ ir „Lietuvių kalbos“ kursus studentams vedė prof. Genovaitė Kačiuškienė, paskaitų ciklą apie bazilijonų veiklą Lietuvoje instituto studentams skaitė dr. A. Vasiliauskienė ir t. t.

2005 m. gegužės 25 d.  sudaryta bendradarbiavimo sutartis su Lvovo nacionalinio Ivano Franko universitetu. Jame beveik dvejus metus pagal šią sutartį mokslo darbuotojos pareigose dirbo dr. A. Vasiliauskienė. 2006 m. Šiaulių universitete vyko Lvovo nacionalinio Ivano Franko universiteto dienos.  

Šiaulių ir Lvovo universitetų bendradarbiavimas plėtėsi įvairiomis kryptimis, tačiau dominavo  istorijos mokslai ir praktika. Pvz., Ukrainoje 2007 m. balandžio mėn. lankėsi  universiteto dėstytojų ir studentų grupė, turėjusi daug mokslinių dalykinių susitikimų bei ekskursijų.

Lvovo nacionalinio Ivano Franko universiteto Archeologijos institute susitiko su prof. Michailu Andrejevičiumi Filipčiuku. Istorikas pasakojo apie tyrinėjimus Pidhircuose – būtent gyvenvietėje, kuri 1188 m. minima Rusios Metraštyje, taip pat epinėje poemoje „Sakmė apie Igorio žygį“, iš kurios aiškėja kylančios Lietuvos galia. Mūsiškiai, vadovaujami Lvovo universiteto Istorijos muziejaus direktoriaus Jurijaus Gudymos, apsilankė ne tik Pidhircuose, bet ir aplinkinėse istorinėse vietovėse.

Šiaulių universiteto studentai Monika Galkutė ir Petras Narkevičius kartu su Lvovo nacionalinio Ivano Franko universiteto studentais 2007 m. liepą, vadovaujami prof. M. Filipčiuko, Pidhircuose atliko archeologinę praktiką, įgydami daug žinių ir patirties.

Sutarčių įgyvendinimu nuolat domėjosi Ypatingasis ir įgaliotasis Ukrainos ambasadorius prie LR Borisas Petrovičius Klimčukas: tuo metu Šiaulių universiteto prorektoriai profesoriai Donatas Jurgaitis (dabar rektorius) ir Vaclovas Tričys ne kartą buvo priimti Ukrainos ambasadoje, kur buvo diskutuojama dėl įvairiausių bendradarbiavimo ryšių plėtros. Ambasadorius ne sykį džiaugėsi istoriniais ir kultūriniais Lietuvos ir Ukrainos ryšiais, užsimezgusiais dar LDK laikais.

Nuoširdžios padėkos už ryšius ir žinių sklaidą
„2013 m. lapkričio 27 d. ukrainiečių vienuolių susitikimo su rektoriumi prof. D. Jurgaičiu metu kalbėta apie tolesnio bendradarbiavimo galimybes, artėjantį Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčios 500 metų jubiliejų 2014 metais bei gana greitai būsiantį ir Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino 400 metų jubiliejų 2017 metais. Susitikimu ir aptartomis veiklos galimybėmis likosi patenkinti ir ukrainiečiai, ir Šiaulių universiteto rektorius“, – rašoma A. Vasiliauskienės straipsnyje „Ukrainos Švenčiausiojo Gelbėtojo provincijos protoigumeno pastoracinė kelionė Lietuvoje“ (www.aidas.lt).

Vienas šio susitikimo vaisių – aukščiau minėtoji knyga „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas: iš liaudies liaudžiai / Чин Святого Василiя Великого: iз народу – народовi“, kuri šių metų gegužės pabaigoje buvo pristatyta Metropolito Josyfo Veljamino Rutskio filosofijos-teologijos studijų bazilijonų institute, Rytų Europos nacionaliniame Lesės Ukrainkos universitete Lucke (Knygos pristatymą organizavo universiteto Visuotinės istorijos katedros prof. Oksana Karlina), XXVIII tarptautinės mokslinės konferencijos „Religijų istorija Ukrainoje“ apskritojo stalo posėdžiuose, kurie vyko Ivano Frankivsko srities Haličo miestelio Uspenskio soboro vienuolyne ir Religijų pažinimo instituto filiale – Lvovo religijų istorijos muziejuje.

Tai XI tarptautinės mokslinės konferencijos, skirtos Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčios 500 metų jubiliejui, pranešimų pagrindu parengto mokslinių straipsnių rinkinio pristatymai Ukrainoje. Lietuvoje tokie pristatymai nuo praėjusių metų prieškalėdinio laikotarpio jau vyko Šiaulių universiteto bibliotekoje, Bazilionų mokykloje-daugiafunkciame centre, „Marijos radijo“ atstovybėje Vilniuje, Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje, Dusetų krašto Antalieptės bibliotekoje, Lietuvos mokslo istorikų konferencijos „Scientia et historia – 2018“ metu Skapiškyje...

Trijų institucijų (Šiaulių ir Lvovo nacionalinio Ivano Franko universitetų, Metropolito Josyfo Veljamino Rutskio filosofijos-teologijos studijų bazilijonų instituto) parengto leidinio pristatymas iš anksto buvo įtrauktas į minėtų mokslinių konferencijų Lietuvoje ir Ukrainoje programas. Maloniai buvome nustebinti Filosofijos-teologijos bazilijonų instituto rektoriaus dr. t. Pantelejmono (Denyso Trofimovo) OSBM dėmesingumu mūsų atvykimui, t. y. operatyviu knygos pristatymo paviešinimu skoningai parengtu skelbimu-kvietimu.

Klausytojus domino ne tik leidinio turinys, bet ir skaidrėmis iliustruoti dr. Aldonos Vasiliauskienės pasakojimai, kaip t. Pavlo (Petro Jachimec) OSBM 25-erių metų pasiaukojimu ir sisteminga veikla Lietuvos žmonių sąmonėje buvo atgaivintas vienuolių bazilijonų vardas, kaip, bendradarbiaujant su Bazilionų mokykla (direktorius Rimantas Gorys) ir Šiaulių universitetu, tos veiklos rezultatai tapo žinomi pasaulyje.

Kiekviename susitikime (Briuchovičiuose, Halyče, Lucke, Lvove) dėkota dr. A. Vasiliauskienei (Pirmoji lietuvė ir pirmoji ne ukrainietė 2006 m.  apdovanota Kunigaikštienės Olgos III laipsnio ordinu) ir prof. D. Jurgaičiui už ryšių su Rytų apeigų katalikais vienuoliais bazilijonais ir Galicijos bei Voluinės krašto institucijomis stiprinimą, žinių apie Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino istoriją bei pačią Ukrainą sklaidą Lietuvoje organizuojamose konferencijose, publikuojamuose leidiniuose ir jų pristatymuose (A. Vasiliauskienė už šią veiklą apdovanota ryšių su ukrainiečiais už Ukrainos ribų draugijos „Ukraina – Pasaulis“ Garbės diplomu (2003) ir Aukso žvaigžde (2006), dviem Popiežiaus Benedikto XVI Palaiminimo raštais (2005), jubiliejiniais Taraso Ševčenkos, Ivano Franko, Michailo Gruševskio medaliais ir kt.)

Ne kartą teko išgirsti maloniai šeimininkų tariamus žodžius, kad ukrainiečiai ir lietuviai turi gilias gražaus bendradarbiavimo ištakas. Tarsi šiai nuostatai patvirtinti Rytų Europos nacionalinio Lesės Ukrainkos universiteto Lucke (jame veikia penki institutai, yra 11 fakultetų ir kitų padalinių) Istorijos fakulteto Visuotinės istorijos katedros prof. Oksana Karlina pirmiausia pasiūlė aplankyti Lucko pilį. Įspūdis nenusakomas – istorijos faktus paskaityti knygoje yra vienas dalykas ir visai kas kita rankomis paliesti Liubarto ar Švitrigailos bokštų sienas.

O istorija tokia: 1321 m. lietuviai užėmė Lucko pilį, miestas buvo prijungtas prie LDK ir 1324 m. tapo kunigaikščio Liubarto sostine. Pradėjus valdyti Lietuvai, miestas suklestėjo. Gedimino sūnus Liubartas pastatė mūrinę pilį. 1340 m. Liubartas išrenkamas Haličo-Voluinės didžiuoju kunigaikščiu.

1387 m. į miestą įžengė Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas su dvariškiais. 1392 m. Luckas galutinai atitenka Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei. Vytautas tiek miestui, tiek ir piliai skiria ypatingą dėmesį. Luckas yra vadinamas pietine LDK sostine.1429 m. Lucke įvyko Europos valdovų suvažiavimas, kuriame dalyvavo ir Vytautas.

Vytautas buvo paskutinis monarchas, vadinęs save Voluinės kunigaikščiu ir rezidavęs Lucko pilyje. Šioje pilyje jis turėjo būti karūnuotas Lietuvos karaliumi.

Vytautui mirus Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu tampa Švitrigaila. Tapęs pilies valdovu, jis toliau ją stiprino. Medinės sienos keičiamos mūrinėmis, aukštyn pakeltas Stryjaus bokštas (nuo to laiko vadinamas Švitrigailos).

Nubrėžtos punktyrinės linijos į ateitį
Tiek Lucke, tiek Lvove ir Briuchovičiuose Šiaulių universiteto rektoriaus D. Jurgaičio delikačiai būdavo teiraujamasi: „Kuo ir kaip galime toliau puoselėti ir gilinti bendradarbiavimo ryšius?“

Garsus ne tik Ukrainoje, plačiai žinomas ir tarp užsienio mokslininkų prof. Leonidas Zaškilniakas labai greitai sutelkė dėmesį į rektoriaus D. Jurgaičio ištartus pirmuosius sakinius apie Šiaulių universiteto botanikos sodą – nors jauniausią (įkurtas 1997 m.) bei mažiausią plotu (8,86 ha) Botanikos sodą Lietuvoje, tačiau kaip lygiateisį narį, jau 2003 m. priimtą į prestižinio pasaulio botanikos sodų tinklą, priklausantį Lietuvos botanikos sodų asociacijai.

Dar labiau prof. L. Zaškilniaką intrigavo D. Jurgaičio pasakymai, kad šioje reprezentacinėje ir edukacinėje tyrimų bazėje auginama per 4000 įvairių rūšių ir veislių augalų, kad sėklų mainai vykdomi su daugiau nei 250 pasaulio botanikos sodų, kad, universiteto Botanikos sodui nuo 2000 m. įsitraukus į tarptautinę biologinės įvairovės išsaugojimo programą, sukaupta viena didžiausių Lietuvos nykstančių ir retų augalų kolekcijų, kurioje yra 95 augalų rūšys, kad sode yra 17 augalų rūšių, įtrauktų į nykstančių Europos augalų sąrašus, ir 12 rūšių, įtrauktų į Europos „raudonuosius“ sąrašus...

Mūsų viešnagės dienomis Rytų Europos nacionaliniame Lesės Ukrainkos universitete Lucke vyko Ukrainos universitetų įkurtos studentų sporto asociacijos pirmasis kongresas, kuriame dalyvavo asociacijos nariai, universitetų rektoriai, Voluinės srities vadovai, ministerijos atstovai... Į kongresą buvo pakviesti Lenkijos atstovai, iš Lietuvos jame dalyvavo tik Šiaulių universiteto rektorius D. Jurgaitis.

Kongrese svarstytos studentų sveikatingumo, kūno kultūros ir sportinio meistriškumo problemos: * studijų programose nebėra kūno kultūros, kaip dėstomojo dalyko; laikomasi demokratijos principo – studentas sportuoja, jei to pats nori; * sporto komandų išlaikymas ir finansavimas Ukrainos universitetuose – kol kas pačių institucijų galvos skausmas (pas mus remia savivaldybės, valstybė); * klausimas – ar reikia, ar įmanoma siekti aukštų sportinių rezultatų, neturint geros sportinės bazės, paramos ir kt.

Šiaulių universiteto rektoriaus kalba kongrese patraukė Lvovo valstybinio fizinės kultūros Ivano Boberskio vardo universiteto rektoriaus prof. Eugenijaus Pristupos dėmesį. Užmegzti nauji kontaktai.

Voluinės nacionalinio Lesės Ukrainkos universiteto rektorius prof. Igoris Kocanas individualiame pokalbyje su prof. D. Jurgaičiu išreiškė pageidavimą abiem institucijoms bendradarbiauti  ekologijos, informacinių technologijų ir inžinerijos srityse.

D. Jurgaitis dėkojo Lucko universiteto rektoriui už X tarptautinės mokslinės konferencijos, skirtos Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui, pranešimų publikavimą Lucko universiteto mokslo darbų rinkinyje „Науковий вісник. Сeрія: Історичні науки“.

Ne mažiau kaip porą valandų užsitęsė individualus pokalbis Lvovo nacionaliniame Ivano Franko universitete. Prorektorė akademiniams ir tarptautiniams reikalams prof. Maryja Zubrytska, padėkojusi D. Jurgaičiui už Šiaulių „įsirašymą“ į Ivano Franko universiteto istoriją, pirmiausia prabilo apie studijų organizavimo skaudulius: stojančiųjų atestatų vidurkis tik vidutiniškas; studentų mažėja, kaip ir gyventojų Ukrainoje; darbuotojų perteklius universitete; apverktina tiksliųjų mokslų, ypač grynosios matematikos, situacija: nors vyriausybė dvigubai padidino stipendijas tiksliųjų mokslų studentams, tačiau pagyvėjimo nebuvo; grynoji matematika XXI amžiuje darosi nereikalinga, „Lvove buvusios garbingos matematikos tradicijos miršta“; naujų studijų programų kūrimas neprivilioja daugiau stojančiųjų; nereikalingi ir humanitariniai mokslai; negelbsti nė „Erazmus“ projektai ir t. t.

Rektorius D. Jurgaitis kalbėjo apie universitetinio darbo organizavimo Lietuvoje problemas, analogiškas lvoviečiams ir kitoms Ukrainos aukštojo mokslo institucijoms, dalijosi žiniomis ir praktika, kaip jos sprendžiamos pas mus.

Prof. D. Jurgaitis tik provizoriškai išsakė patirtį, kaupiamą nuo 2013 m., kai būsimieji studentai buvo pakviesti rinktis naują Šiaulių ir Vroclavo universitetų jungtinę tarptautinę Ekonomikos ir darnaus verslo studijų programą (studentai gauna jungtinį abiejų universitetų diplomą), vykdomą anglų kalba.

Anuomet prof. Vladimyras Gromskis (Wlodzimierz Gromski) sakė: „Džiaugiamės Šiaulių universiteto iniciatyva ir idėja rengti bei įgyvendinti tarptautinę jungtinę bakalauro studijų programą. Tokio pobūdžio programų mūsų fakultetas neturėjo, esame įgyvendinę tik jungtines magistrantūros studijų programas, todėl labai susidomėjome Šiaulių universiteto pateiktu pasiūlymu. Labai džiugu, kad bendromis pastangomis, o ypač Šiaulių universiteto dėstytojų ir administracijos dėka ši parengta programa bus įgyvendinama“ (https://www.15min.lt).

Metropolito Josyfo Veljamino Rutskio filosofijos-teologijos studijų bazilijonų instituto rektorius dr. t. Pantalejmonas (Denysas Trofimovas) OSBM labai mielai priėmė siūlymą organizuoti Briuchovičiuose Šiaulių universiteto magistranto Ryčio Milkinto personalinę angelų parodą. Ne tik priėmė idėją, bet dar pasisiūlė tarpininkauti, kad ši paroda būtų eksponuojama Lvove ir kitose vietose.

Patyrėme, kad aplankytų Ukrainos vietovių vienuolius bazilijonus labai jaudina Bazilionų mokyklos-daugiafuncio centro likimas, apie kurį jie jau žinojo iš interneto, spaudos. Vis teiravosi, kuo galėtų padėti, kad mokykla, susijusi su jų Ordino istorija, tęstų savo veiklą, garsindama Graikų apeigų katalikus Lietuvoje, kad šiandien po pasaulį pasklidęs garsas apie ją nebūtų nužudytas kaip carizmo laikais...

Kiek žinau, Lvove (Pasečnaja g. 8) įsikūrusios Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos Rytų apeigų katalikių seserų Tarnaičių kongregacijos vyresnioji s. Miroslava (Marija Jachimec) SSMI ir Metropolito Josyfo Veljamino Rutskio filosofijos-teologijos studijų bazilijonų instituto rektorius dr. t. Pantalejmonas (Denysas Trofimovas) OSBM siuntė Šiaulių rajono savivaldybės tarybai ir merui Antanui Bezarui prašymus, tik nežinau, ar adresatai gavo. Jei gavo ir numetė kaip niekinius į šalį, mums visiems ukrainiečių akivaizdoje reiktų degti iš gėdos, kad balsavimu pjauta per mokyklos nuopelnus akis užmerkus.

 2018 06 07 22

Lvovo nacionalinio Ivano Franko universiteto (įkurtas 1661 m.) muziejuje prie  Rektorių garbės sienos kartu su muziejaus direktoriumi Jurijumi Gudymu.
A. Vasiliauskienės archyvo nuotr.

Į viršų