facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Dailininkas ir botanikas Vytautas Osvaldas Virkau (1930–2017) gimė 1930 m. kovo 1 d. Šiauliuose. Kurį laiką gyveno netoli Šiaulėnų, lankė gimnaziją Radviliškyje. Jis savo atsiminimuose rašė: „Nors gimiau Šiauliuose, gyvenom netoli Šiaulėnų, dabartiniame Radviliškio rajone. Esu krikštytas Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje Šiauliuose, turiu metrikų nuorašą, tokie mano santykiai su Šiauliais. Vienerius metus ėjau į Radviliškio gimnaziją, po to išvažiavom į Vokietiją. Motinos giminė prie Šiaulėnų minima jau XV a.“

2000 m. kovo 9 d. laiške, siųstame iš JAV, Vytautas O. Virkau rašė: „Šiauliai gražus miestas, kai kam gal ir provincija, bet man malonesnis ir už sostinę...“

Antrojo pasaulinio karo pabaigoje V. O. Virkau kartu su tėvais pasitraukė iš Lietuvos į Vokietiją. 1946–1949 m. mokėsi ir baigė lietuvišką gimnaziją Miunchene. 1951 m. išvyko į JAV, Čikagos meno institute studijavo tapybą, o Čikagos universitete – humanitarinius mokslus. 1954–1964 m. dėstė YMCA (Krikščionių jaunimo asociacija) centre, 1966–1969 m. tobulinosi Midway studijose. Nuo 1970 m. – „Metmenų“ meninis redaktorius ir dizaineris. 1981–1985 m. George Williamso dailės koledžo Downers Crove, IL profesorius. 1986–1995 m. Šiaurės centrinio koledžo Naperville, IL profesorius ir Dailės katedros vedėjas. V. O. Virkau 2005 m. paskirta JAV Lietuvių fondo Kultūros tarybos premija.         

V. O. Virkau apipavidalino apie 50 knygų, sukūrė knygos iliustracijų, pašto ženklų, lakštinės grafikos, tapybos, paveikslų, scenovaizdžių, vitražų. Dalyvavo tarptautinėse ekslibrisų parodose ir konkursuose: VII–X tarptautinio ekslibriso bienalėse Lenkijoje, XV–XVII tarptautinio ekslibriso kongresuose, tarptautiniuose ekslibrisų konkursuose Lietuvoje ir kt. Surengė personalinių parodų Čikagoje, Los Andžele, Trentone, Otavoje, Lietuvoje – Pakruojyje (1989), Šiauliuose (Inžinierių namuose, 1989, Dailės galerijoje 1994 m., miesto Savivaldybės viešosios bibliotekos Aido filiale 2000, Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos Meno ir muzikos skyriuje 2015 m. ir kt.), Biržuose, Mažeikiuose, Kaune (Viešojoje bibliotekoje, 1992), Panevėžyje (Galerijoje „2-asis aukštas“, 2000), Radviliškyje (Viešojoje bibliotekoje, 2000) ir kt. Apdovanotas VII, VIII ir X tarptautinių ekslibrisų bienalių Lenkijoje medaliais, konkursuose pelnė premijų, apdovanojimų.

Pirmąjį ekslibrisą V. O. Virkau sukūrė 1970 m. knygoms, kurias JAV lietuviai dovanojo Vilniaus universiteto bibliotekai jos 400-ųjų metinių proga. Dailininkas sukūrė virš 400 ekslibrisų. V. O. Virkau ekslibrisams būdingas raiškus vaizdas, puikus temos jautimas, originali kompozicija. Svarbiausia jo ekslibrisų tema – žmogus, jo ryšys su knyga, gyvenimu.
Lietuviams skirtuose ekslibrisuose dailininkas atskleidžia knygos savininko ryšį su Lietuva. Kompozicijoms gražiai pasitarnauja tautinis ornamentas, medinė bažnytėlė, kaimo sodyba, lietuviško rašto pavyzdys, dainos posmas. Jo knygos ženklai svariai papildo lietuviškų ekslibrisų kolekciją naujomis išraiškos formomis ir simboliais, reprezentuoja mūsų liaudies meną, kultūrą ir papročius.

1989 m. almanache „Santara“ buvo išspausdintas šių eilučių autoriaus rašinys „Pirmąkart tėvynėje“, pasakojantis apie Pakruojo dvaro rūmuose surengtą V. O. Virkau pirmąją personalinę ekslibrisų parodą Lietuvoje. 1992 m. almanache „Varpai“ pasirodė Vitolio E. Vengrio rašinys „Iš ariamų laukų ir šviesos: Vytautas O. Virkau – knygos ženklų meistras“ („Varpai“, 1992 ). 2015 m. leidykla „Varpai“ išleido rašytojo Leono Peleckio-Kaktavičiaus knygą „Vytauto Osvaldo Virkau meno vizija“, kurioje rašoma apie šio dailininko gyvenimą ir kūrybą.

V. O. Virkau buvo JAV universitetų profesorių, koledžų dailės asociacijų, Čikagos dailės instituto, Šiuolaikinės dailės muziejaus, Amerikos ekslibrisų kolekcininkų ir dizainerių ir kt. draugijų narys.  V. O. Virkau mirė Čikagoje 2017 m. rugpjūčio 18 d.

Nuo 2018 m. kovo 12 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Meno ir muzikos skaitykloje V. O. Virkau atminimui skirtoje parodoje eksponuojami įvairiu laiku jo sukurti ekslibrisai, kuriuos (334 vnt.) dailininkas 2015 m. dovanojo Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos GBEF.

2018 03 15 08

Dail. Vytautas Osvaldas Virkau. Ekslibrisas teatro režisieriui Juozui Miltiniui. 1971 m. Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos fondas.

2018 03 15 09

Dail. Vytautas Osvaldas Virkau. Ekslibrisas Lietuvos prezidentui Valdui Adamkui. 2003 m. Iš Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos fondo.

2018 03 15 11

Dail. Vytautas Osvaldas Virkau. Ekslibrisas Lietuvos ekslibrisų tyrėjui ir kolekcininkui Vitoliui Enrikui Vengriui. 1975 m.

Į viršų