Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Meno ir muzikos skyriuje eksponuojama personalinė Alfonso Čepausko mažosios grafikos paroda. Parodai atrinkti 87 mažosios grafikos kūriniai, iš jų 67 ekslibrisai, sukurti spalvoto oforto ir kompiuterine technikomis. Paroda bibliotekoje eksponuojama pirmą kartą.

Žymaus Lietuvos dailininko, keliautojo, žurnalisto Alfonso Čepausko (g. 1929 m.) kūrybinis kelias glaudžiai susijęs su ekslibrisu. Šiuo žanru dailininkas susidomėjo 1962 m. baigęs Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės technikumą, o rimčiau pradėjo kurti nuo 1969 m., kai pirmą kartą dalyvavo parodoje „Vilniaus ekslibrisas“. Gavęs kvietimų dalyvauti Lietuvos ir užsienio parodose, ėmė raižyti nedideles cinko plokšteles ieškodamas savitos kompozicijos, techninių sprendimų, spalvinių atspaudo derinių. Dabar dailininko mėgstama technika yra ofortas.

Dailininkas dalyvavo daugiau kaip 300 parodų užsienyje ir Lietuvoje, pats surengė apie šimtą vietinių ir tarptautinių konkursinių parodų. Sudarė keliasdešimt parodų katalogų, bibliografinių leidinių, publikavo straipsnių apie parodas, konkursus, kūrybą Lietuvos ir užsienio leidiniuose.

Dvidešimt metų vadovavo „Lietuvos ekslibrisininkų“ klubui. Sukūrė per 1 200 ekslibrisų, o tarptautiniuose konkursuose pelnė per penkiasdešimt įvairių įvertinimų. 1980 m. Jugoslavijoje už ekslibrisus bičių tema pelnė pirmąjį apdovanojimą.

Moksleiviams, pradedantiems grafikams, parodų rengėjams, dailės gerbėjams ir kolekcininkams parengė patarimus „Kaip sukurti ekslibrisą“. Dalis šių leidinių ir dailininko ekslibrisų saugoma Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos (toliau – ŠAVB) Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fonde.

Pasak meno kritikų, kurdamas ekslibrisus ir suvokęs šio žanro ypatybes, dailininkas suformavo savitą plastinę kalbą, manierą ir stilistiką, išreiškiančią pagarbą žmogui, institucijai ar istoriniam įvykiui. Daugumoje dailininko ekslibrisų dominuoja žmogaus figūra, tačiau ne konkreti asmenybė, o simbolis, atspindintis veiklą, pomėgius, profesiją. Kartais ta figūra, jungiama su architektūros gamtos objektais, išauga su daugiau rankų, kojų, taip parodant įvairiapusišką žmogaus gyvenimą ir veiklas.

Ekslibrisuose A. Čepauskas įprasmino daugelį Lietuvos ir kitų šalių asmenybių ir institucijų, kultūrinius, istorinius šalies aspektus. (parodos kuratorė Asta Kaktytė)

Į viršų