Latvijoje gerai žinomas senosios kartos dailininkas, buvęs Latvijos meno akademijos profesorius, Pėteris Upytis (1899–1989) kūrė taikomąją grafiką, estampus, knygų iliustracijas, ekslibrisus. Dailininkas ekslibrisus pradėjo kurti 1927 m. Nuo 1928 m. jis dalyvavo daugiau kaip 300 parodų Latvijoje ir užsienyje.

P. Upytis sukūrė per 700 ekslibrisų. Jo sukurti knygos ženklai buvo eksponuojami Estijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Danijoje, Japonijoje, Švedijoje, Ukrainoje, Uzbekijoje, Vengrijoje, Vokietijoje, ir kitose šalyse.

P. Upytis buvo  I, III ir V Vilniaus ekslibriso bienalių dalyvis ir laureatas. 1976 m. P. Upičiui paskirta Latvijos valstybinė premija.

Su latvių dailininku P. Upičiu susitikau 1985 m. gruodžio 12 d. Vilniaus V ekslibrisų bienalės metu. Šios ekslibrisų parodos atidarymo metu P. Upitis buvo paskelbtas Vilniaus V ekslibrisų bienalės laureatu.

Bienalės proga surengtoje mokslinėje-teorinėje konferencijoje „Ekslibriso idėjinės-estetinės funkcijos“ susipažinau su P. Upyčiu, paskui su juo teko kalbėtis dailės studijoje pas dailininką Valerijoną Jucį. P. Upitis maloniai bendravo su lietuvių dailininkais ir kolekcininkais, papasakojo apie savo kūrybą. Vyko įdomus pokalbis apie latvių ir lietuvių ekslibrisą, dailininkus, parodas, plenerus.  

Šio susitikimo metu pakviečiau P. Upytį surengti Lietuvoje ekslibrisų parodą. Dailininkas pažadėjo atsiliepti į šį kvietimą. P. Upytis man padovanojo savo sukurtų ekslibrisų, 1975 m. Rygoje išleistą atvirukų  komplektą su latvių dailininkų sukurtais knygos ženklais. Šiame leidinuke dailininkas savo ranka įrašė: „Pėteris Upytis. Vilniaus V Bienale. 12. XII 1985.“   

1986 m. birželio mėn gavau iš Rygos P. Upyčio laišką, kuriame jis rašė, kad siunčia savo sukurtus ekslibrisus ir nuotrauką parodai. 1986 m. spalio–lapkričio mėn. Pakruojo rajono centrinės bibliotekos skaitykloje buvo surengta P. Upyčio ekslibrisų paroda. Joje buvo pateikti 36, daugiausia medžio raižinio technika sukurti ekslibrisai, žymiems Latvijos meno ir mokslo veikėjams, dailininkams, rašytojams.

Mėgstamiausia P. Upyčio technika – medžio raižinys, kuriame dailininkas pasiekė maksimalaus lakoniškumo ir profesionalumo. Gerai pažindamas šiuos žmones, dailininkas surado savitą siužetą, poetišką simbolį ir puikiai išraižė medyje. Jo sukurti knygos ženklai pasižymi išsamia charakteristika, kompaktiška kompozicija ir meistriška raižysena. P. Upyčio ekslibrisuose dominuoja Latvijos kraštovaizdis, alegoriški arba simboliniai ženklai susiję su knygos savininko profesija, pomėgiais.

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje Meno ir muzikos skyriuje pirmąkart Šiauliuose iš šių eilučių autoriaus kolekcijos surengtoje ir  nuo 2017 m. liepos 17 iki liepos 31 dienos veikiančioje latvių dailininko Pėterio Upyčio darbų parodoje eksponuojami daugiausia ksilografijos technika 1966, 1976, 1979–1981, 1983–1985 metais sukurti ekslibrisai, skirti Latvijos ir pasaulio meno ir mokslo veikėjams, dailininkams, knygų savininkams, kolekcininkams.

Šioje parodoje pateikiami ir knygos ženklai, kuriuos P. Upytis sukūrė Lietuvos menininkams dailėtyrininkei Ingridai Korsakaitei (1966 m.) ir dailininkui Vincui Kisarauskui (1976 m.).

Paroda skirta Latvijos ekslibriso 120-ties metų sukakčiai, kai 1897 m. buvo sukurtas pirmasis latviškas knygos ženklas.

Į viršų