Liepos 15 d. prigimtinės pasaulėžiūros puoselėtojai kviečiami dalyvauti Amžinosios ugnies šventėje ant Šatrijos kalno. 1994 m. ant Šatrijos buvo uždegta Amžinoji ugnis. Nuo kalno Amžinoji ugnis buvo pargabenta į Ryškėnus ir apsigyveno Žemaičių Karaliaus Ringaudo dvaro židinyje. Židinys patapo šventu deivės Gabijos alku. Ugnis kasmet per vidurvasarį nugabenama ant Šatrijos kalno. Visi atvykę gali dalyvauti Amžinosios Ugnies apeigoje, nusiskaistinti šventa ugnimi, gauti palaiminimo eiti baltų tikėjimo keliu, parsivežti į namus Šventos Ugnies.

Liepos 15 d. 12 val. Amžinosios ugnies paėmimas iš Žemaičių Karaliaus Ringaudo dvaro (Adolfo ir Magdutės Gedvilų sodyba, Ryškėnai, Telšių r.) ir išvykimas į Šatriją. 13 val. Amžinosios ugnies sutikimas ir eisena į Šatrijos kalną.

Amžinosios ugnies atnaujinimo apeiga. Skaistinimasis ugnimi. Žemynėliavimas. Palaiminimas eiti Baltų tikėjimo keliu. Amžinosios ugnies perdavimas globėjui ir grąžinimas į Žemaičių Karaliaus Ringaudo dvaro židinį. Po apeigos Karaliaus Ringaudo dvare Ryškėnuose vyks Žemaitijos prigimtinės pasaulėžiūros krivūlė (bus dalijimasi mintimis apie prigimtinės pasaulėžiūros dabartį ir ateitį Žemaitijoje) ir suneštinės vaišės.

Siūloma atsivežti žibintus (apsaugai nuo vėjo) su žvake ir prisidėti prie Ugnies nešimo į kalną. Norintiems gauti žynių palaiminimą eiti Baltų tikėjimo keliu privalu turėti vaškinę žvakę ir pasaginę segę. Pageidautina atvykti su šventiniais – tautiniais rūbais arba šviesiais apdarais.

Rengėjai: Žemaičių Karaliaus Ringaudo dvaras, Šatrijos romuva.

Į viršų