Vaidotas Janulis gimė 1957 m. gegužės 31 d. Šiauliuose. 1982 m. baigęs Šiaulių universiteto Dailės fakultetą, pagal paskyrimą pradėjo dirbti šio fakulteto tapybos katedroje, o nuo 1984 m. – Piešimo katedroje. Dėstomi dalykai: akvarelė, grafika, kaligrafija, piešimas. Nuo 1992 metų – Lietuvos dailininkų sąjungos narys, nuo 2010 m. Lietuvos Mokslininkų sąjungos narys.

Dailininkas dirba lakštinės grafikos, ekslibriso, akvarelės, objektų, tapybos ir instaliacijos srityse. V. Janulis grafikoje naudoja šilkografijos ir mišrias technikas. Parodose dalyvauja nuo 1982-ųjų – Lietuvoje, Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje Australijoje, Anglijoje, Belgijoje, Danijoje, Japonijoje, JAV, Meksikoje, Rumunijoje, Rusijoje, Olandijoje, Švedijoje, Vengrijoje, Vokietijoje, Ukrainoje. Dalyvavo pleneruose Lietuvoje, Latvijoje ir kt. Surengė per 30 personalinių parodų. Yra parengęs ir iliustravęs knygų, katalogų, albumų, įvairių lankstinukų, plakatų.

Organizavo projektus ir plenerus: 2005 m. respublikinį projektą „Švelnus vėjas“ Šventojoje, 2007 m. tarptautinį projektą „Barchatinis sezonas“ Šventoji-Liepoja (Latvija), 2008, 2011 ir 2014  m. tarptautinius grafikos plenerus Šiauliuose „Šiauliai – saulės miestas – visada geras oras“ ir kt.

„Mano pagrindinė kūrybinė kryptis – grafika, – pasakojo V. Janulis. – Taip pat domiuosi ekslibrisu, kaligrafija, tapyba, meno objektais, fotografija.“

V. Janulis dar pasakojo, kad jo kūrybinis kelias prasidėjo nuo kolekcijų. Besimokydamas Šiaulių 6-ojoje vidurinėje mokykloje buvo sukaupęs nemažą pašto ženklų, numizmatikos kolekcijas, vėliau susidomėjo bukinistika, meno leidiniais. Tai vėliau ir paskatino susidomėti knygos meno ženklu – ekslibrisu.

Šiame rašinyje iš plačios ir visaapimančios V. Janulio kūrybos, apžvelgiame jo darbus ir pasiekimus ekslibriso srityje.

Ekslibrisų parodos, konkursai, bienalės
Pirmuosius ekslibrisus V. Janulis sukūrė 1981 m. dar mokydamasis ketvirtame kurse. 1984 m. sukūrė pirmuosius ekslibrisus šilkografijos technika dailininkams Romanui Vilkauskui, Eduardui Juchnevičiui, klasės draugui Petrui Rimeikai ir kurso draugui Algiui Griniui. Šiuo metu yra sukūręs per 130 ekslibrisų įvairia grafikos technika.

V. Janulis nuo 1986 m. dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose ekslibrisų konkursuose, trienalėse, bienalėse ir parodose. Jis yra pelnęs pirmąsias, antrąsias, trečiąsias vietas, apdovanotais diplomais ir prizais.

Vienas pirmųjų ekslibrisų konkursų, kuriame dalyvavo V. Janulis buvo 1986 m. Naisiuose (Šiaulių r.) surengtas respublikinis ekslibrisų konkursas-paroda „Zigmo Gaidamavičiaus-Gėlės muziejus“, skirta poeto Z. Gėlės-Gaidamavičiaus atminimui, kurį organizavo Naisiuose esantis poeto memorialinis muziejus. V. Janulis tapo šio konkurso nugalėtoju.

1993 m. Šiauliuose buvo surengtas pirmasis tarptautinis ekslibrisų konkursas „Simonui Daukantui – 200 m.“ Šiame konkurse pirmoji premija buvo paskirta dailininkui V. Januliui.

1993 m. Šiaulių dailės galerijoje ir tais pačiais metais Klaipėdos dailės galerijoje veikė personalinės V. Janulio ekslibrisų parodos. Eksponuota per penkiasdešimt ekslibrisų, sukurtų šilkografijos technika. Didžioji dalis darbų buvo skirti kolegoms dailininkams ir draugams.

1997 m., minint Šiaulių „Laiptų“ galerijos įkūrimo penkmetį, buvo surengtas respublikinis ekslibrisų konkursas. Antrąja premija buvo apdovanotas šiaulietis dailininkas V. Janulis.

1998 m. Šiauliuose buvo paskelbtas tarptautinis ekslibriso konkursas „Ex libris. Kryžių kalnas. Šiauliai“. Jame aktyviai dalyvavo Šiaulių universiteto studentai vadovaujami dėstytojo Vaidoto Janulio. Konkurso žiuri komisijos sprendimu, dailininkui V. Januliui buvo paskirta paskatinamoji premija.

1999 m. V. Janulis šilkografijos technika sukūrė du miniatiūrinius knygos ženklus – „Ex libris. JN“; jų dydis – 10 mm. Tai mažiausi šilkografijos technika sukurti ekslibrisai Lietuvoje.

1999 m. gruodį Šiaulių apskrities P. Višinskio viešoji biblioteka paskelbė tarptautinį ekslibrisų konkursą bibliotekos įkūrimo 50-mečiui paminėti. Žiuri sprendimu, trečioji premija paskirta šiauliečiui dailininkui V. Januliui.

2001 m. Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija paskelbė tarptautinį ekslibrisų konkursą ir parodą „Ex libris. Šiaulių J. Janonio gimnazijai – 150“.  Dailininkas V. Janulis šiame konkurse buvo apdovanotas trečiąja premija.

2002 m. Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos galerijoje, 2003 m. Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės bibliotekos galerijoje ir 2004 m. Marijos Kiuri Sklodowskos universiteto muziejuje Liubline (Lenkija) veikė V. Janulio personalinės ekslibrisų parodos.

2003 m. V. Janulis su savo sukurtais knygos ženklais dalyvavo XIII-oje tarptautinėje ekslibrisų bienalėje Vilniuje.

2006 m. V. Janulis dalyvavo kolektyvinėje ekslibrisų kūrėjų parodoje „Šiaulių krašto knygos ženklai, kaip knygos kultūros paveldas“, kuri veikė Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos galerijoje.

2008 m. V. Janulis dalyvavo XX-ojoje respublikinėje ekslibrisų parodoje, skirtoje Ateitininkams, kuri veikė Vilniuje Šv. Jonų galerijoje.

2009 m. Šiaulių miesto savivaldybės Kultūros skyrius paskelbė tarptautinį ekslibrisų konkursą „Ex libris. Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmetis“. V. Janulis buvo apdovanotas šio konkurso antrąja premija.

2009 m. Rumunijoje, Judelut Prahovos surengtoje tarptautinėje parodoje „Ion Ionesku-Quintus“ V. Janulis buvo apdovanotas Garbės diplomu.

2011 m. V. Janulis dalyvavo tarptautinėje Vilniaus ekslibrisų bienalėje, 2012 m. XXII-ojoje Lietuvos ekslibriso parodoje, kuri veikė Vilniuje, Šv. Jonų galerijoje.

2014 m. rugsėjo 11 d. Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos Meno ir muzikos skyriuje atidengta atminimo lenta „Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondas“, skirta ekslibrisų kūrėjo, dailininko G. Bagdonavičiaus atminimui (autorius – dailininkas, prof. Vaidotas Janulis).

2015 m. tarptautiniame ekslibriso konkurse „Mykolui Kleopui Oginskiui – 250“, kurį surengė Vilniuje įsisteigusi Gariūnų verslo Parko galerija V. Janulis pelnė paskatinamąją premiją.

2015 m. spalio-lapkričio mėnesį Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Meno ir muzikos skyriuje veikė V. Janulio sukurtų ekslibrisų, dovanotų bibliotekai, paroda.

Be to, dailininkas V. Janulis su savo sukurtais ekslibrisais dalyvavo šiose parodose: 12-ojoje respublikinėje ekslibriso parodoje Vilniuje (1985 m.), 14-ojoje respublikinėje ekslibrisų parodoje Vilniuje (1986 m.), ekslibrisų parodoje „Šiauliai ir šiauliečiai“ 1986 m., Šiaulių inžinierių namuose, 1998 m. parodoje „Panevėžio krašto asmenvardiniai knygos ženklai“ ir kt. Taip pat dailininkas V. Janulis dalyvavo tarptautiniuose ekslibrisų konkursuose-parodose Sint Niklas (Belgija, 1995 m.), Mexico (Meksika, 2001 ir 2007 m.), Anglijoje (2001 m.), Turkijoje, Ankaroje (2003 m.), 2009 ir 2013 m. Malborke (Lenkija), 2010 m. Gliwice (Lenkija) ir kt.

V. Janulis apie ekslibrisus
V. Janulis apie savo sukurtus ekslibrisus ir  jų kūrybą pasakojo: „Ekslibrisas gimsta spontaniškai ir įdomiai, kitą kartą be didelių pastangų. Jeigu jį kuri gerai pažįstamam žmogui ar kokia artima tematika. Ir jeigu tai ne užsakymas. Mano ekslibrisuose dažnai dominuoja paukštis. Manau, tai galima rasti pas dažną dailininką. Yra tekę daryti užsakytus ekslibrisus. Su dažnu darbu tekdavo pavargti, kol rasdavau reikiamą formą ir plastiką. Ekslibriso srityje dirbu nuolat. Mažame darbe galima padaryti atradimų, kuriuos vėliau pritaikai lakštinėje grafikoje.

Ekslibrisas šiuolaikinėje visuomenėje labai mobilus, įgavęs savarankiškumą, dažnai atitolęs nuo knygos. Manau, kad tai praplečia knygos ir ekslibriso santykio ribas. Ateities planai ekslibriso srityje – toliau jį puoselėti temoje, plastikoje ir technologijoje.“

V. Janulio ekslibrisuose pagrindinis dėmesys skiriamas konkrečiai temai, simboliui, meniniam vaizdui bei tokiu pat būdu išreikštai kokiai nors knygos savininko ypatybei.

Dailininko sukurtus ekslibrisus pagal tematiką ir kūrybos raidą galima suskirstyti į šiuos etapus: pirma, knygos ženklai, sukurti menininkams, kultūros ir visuomenės veikėjams, įvairioms kultūros ir švietimo įstaigoms, bibliotekoms, muziejams, mokykloms.

Antra, ekslibrisai sukurti sakraline tema: Popiežiui Jonui Pauliui II, kardinolams, vyskupams, kunigams, vienuoliams ir kitiems dvasininkams.

Taip pat išskirtini V. Janulio sukurti knygos ženklai, kuriuose dailininkas naudoja paukščio simbolį. Su šia tema sukurtais darbais dalyvavo ekslibriso bienalėje Mexike (Meksika). Šie jo ekslibrisai daugiausia sukurti kongrevo, šilkografijos ir mišria technika.      

V. Janulis ekslibriso tema yra skaitęs pranešimus Lietuvoje ir Latvijoje surengtose konferencijose, seminaruose, vedęs praktinius ir edukacinius užsiėmimus studentams, moksleiviams ir visuomenei.

V. Janulio nuomone, šiuolaikinio ekslibriso ypatybė Lietuvoje ir Šiaulių krašte yra ta, kad keičiasi šio knygos ženklo tiesioginė paskirtis ir taikomoji reikšmė – nuo konkretaus žmogaus ir knygos ryšio įtvirtinimo prie objekto, įvykio, vaizdo simbolio įprasminimo. Ekslibrisas dabar neretai tampa įvairių sukakčių, švenčių atributu, proginiu ženklu, Ekslibrisai kuriami įvairioms progoms: personalijoms, institucijoms, architektūros ir istorijos paminklams, mokslo įstaigoms, kultūros, meno ir literatūros personažams įprasminti. Šiuolaikiniam ekslibrisui labiau priskirtina ne apsauginė, bet reprezentacinė funkcija.

2017 06 01 07

2017 06 01 01

2017 06 01 04

V. Janulio ekslibrisai.
Autoriaus archyvo nuotr.

 

 

Į viršų