Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmuose paskelbtas nuosprendis 29 m. Šiaulių rajono gyventojui A. G., kuris už neatsargų gyvybės atėmimą nuteistas dvejų metų laisvės atėmimo bausme, kurios vykdymas atidėtas dvejiems metams. A. G. nukentėjusiajai turės sumokėti 10 828 eurų turtinei ir neturtinei žalai atlyginti ir Šiaulių teritorinei ligonių kasai – 1 458,94 eurų.  

Apie tai informuoja Nijolė Damulė, Šiaulių apylinkės teismo pirmininko padėjėja ryšiams su žiniasklaida ir visuomene.

„Kaltinamasis padarė nusikaltimą dėl nusikalstamo nerūpestingumo, tai yra nenumatydamas, kad dėl jo smūginio poveikio nukentėjusysis grius ir griuviminės traumos metu jam bus padarytas sužalojimas, nuo kurio vyras mirs, – sako bylą nagrinėjęs Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Mantas Liesis. –  Kaltinamasis pagal veikos aplinkybes ir savo asmenines savybes galėjo ir turėjo tai numatyti.“

Anot teisėjo M. Liesio, A. G. nesiekė vyro mirties, kita vertus, pagal veikos aplinkybes ir asmenines savybes kaltinamasis, būdamas suaugęs, normalaus protinio išsivystymo, turėdamas atitinkamos gyvenimiškos patirties, turėjo ir galėjo numatyti, kad bet koks smūgio sudavimas, bet kokie į asmenį nukreipti fizinio trauminio pobūdžio poveikiai gali lemti neigiamų padarinių kilimą, taigi privalėjo susilaikyti nuo tokio pavojingo elgesio. Kaltinamasis buvo kartu su nukentėjusiuoju, žinojo, kad jis kasdien vartoja alkoholinius gėrimus, pats jam pirko stipraus alaus butelius. Kaltinamasis turėjo galimybę įvertinti nukentėjusiojo apsvaigimą nuo alkoholio, turėjo ir galėjo suprasti, kad būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, vyras buvo labiau pažeidžiamas – jo koordinacija ir pusiausvyra buvo nebe tokia, kaip blaivaus asmens.  

Byloje nėra ginčo dėl to, kad tarp kaltinamojo A. G. ir nukentėjusiojo kilo konfliktas dėl nenupjautos žolės. Kaltinamasis nepripažino esminio fakto, kad jis sudavė vyrui dešine ranka vieną smūgį į kairę galvos pusę, tačiau ši aplinkybė nustatyta liudytojo parodymais, kuris matė įvykį.

Teismas rėmėsi liudytojų parodymais, eksperto išvada. Per teisiamojo posėdį ekspertas paaiškino, kad buvo rastas galvos nubrozdinimas, kraujo išsiliejimas dešinėje smegenų pusėje. Išorinių sužalojimų, išskyrus nubrozdinimą pakaušyje, nebuvo. Anot specialisto, labiausiai tikėtina, kad asmuo griuvo aukštielninkas ir pakaušio sritimi kontaktavo su kietu buku paviršiumi.

Kaltinamasis A. G. teismo posėdyje kaltu neprisipažino. Jis nurodė, kad 2020 m. liepos 26-ąją parke  sutiko nukentėjusįjį. Vyras paprašęs jo nupirkti alaus, nes blogai jautėsi. Jis pasakė nukentėjusiajam, kad nupirks alaus už tai, kad šis nupjautų žolę. Kaltinamasis vyrui nupirko du butelius alaus, bet vėliau pamatė, kad žolė nenupjauta. Nuėjo pas nukentėjusįjį į namus ir išsikvietė į laiptinę. Pradėjo pakeltu tonu sakyti, kodėl vyras jį apgavo ir nenupjovė žolės. Anot kaltinamojo, jokių smūgių nebuvo. Nebuvo jokio susistumdymo, nečiupo jo, tik buvo įsikibęs į rūbus. Po konflikto nukentėjusysis nupjovė žolę.

Kaltinamojo A. G. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Byloje nustatyta, kad nusikalstamą veiką kaltinamasis padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, ir ši aplinkybė neabejotinai turėjo įtakos nusikalstamam kaltinamojo elgesiui.           

Teismas nustatė, kad kaltinamasis A. G. 2020 m. liepos 26, apie 18 val., daugiabučio namo, pirmojo aukšto laiptinėje, prie buto durų, kilus konfliktui su nukentėjusiuoju dėl nenupjautos žolės, sudavė dešine ranka vieną smūgį į kairę galvos pusę nukentėjusiajam, kuris nuo smūginio poveikio atsilošė atgal ir griuvo, trenkdamasis dešine pakaušio puse į sienos ir durų staktos kampą. Vyras patyrė galvos sumušimą ir dėl to nuo ūmaus kraujo išsiliejimo po kietuoju galvos smegenų dangalu virš dešinio pusrutulio, kuris komplikavosi galvos smegenų koma, suspaudimu ir pabrinkimu. Vyras mirė 2020 m. liepos 29 d. Respublikinėje Šiaulių ligoninėje.

Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo, nuorašo išdavimo ar išsiuntimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Į viršų