Šiaulių apygardos prokuratūros prokuroras Donatas Micevičius, gindamas viešąjį interesą, teismui pateikė beveik 600 tūkst. eurų ieškinį,  kuriuo siekiama uždrausti sudaryti sandorius, susijusius su 25 žemės sklypų Pakruojo rajone valdymu, naudojimu bei disponavimu. Šią laikinąją apsaugos priemonę prašoma taikyti dėl vykdytų galimai apsimestinių žemės pirkimo-pardavimo sandorių, praneša Prokuratūra.

Šių metų sausį Šiaulių apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriuje pradėtas tyrimas pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos raštą dėl vienos Pakruojo rajono žemės ūkio bendrovės atlikto mokestinio patikrinimo ir jo metu nustatytų aplinkybių. Mokestinio tyrimo metu buvo nustatyta, kad minėta uždaroji akcinė bendrovė suteikė paskolų įsigyti žemės ūkio paskirties sklypams šios įmonės direktoriui. Jis, kaip fizinis asmuo, įsigytus žemės sklypus vėliau išnuomojo tai pačiai bendrovei.

Prokuratūros atlikto tyrimo metu surinkta duomenų, kad šiuo metu bendrovė nuosavybės teisėmis valdo daugiau nei 497 ha žemės ūkio paskirties žemės plotą. Pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus asmuo gali įsigyti tiek žemės Lietuvos teritorijoje, kad bendras jiems priklausantis iš valstybės ir kitų asmenų įsigytos žemės ūkio paskirties žemės plotas nebūtų didesnis kaip 500 ha. Manoma, kad bendrovė, galimai siekdama išvengti šio įstatymo apribojimų, bandė kitais būdais valdyti didesnį nei leidžia įstatymas žemės plotą.

Nuo 2015 metų rugpjūčio iki 2019 metų birželio buvo sudarytos pirkimo-pardavimo sutartys dėl daugiau nei 147 ha žemės ploto (25 žemės sklypų) įsigijimo. Vadovas iš savo vadovaujamos bendrovės šiems sklypams įsigyti gavo beveik 1 milijoną eurų paskolų, kurių grąžinimui numatytas 100 metų terminas. Jų metinės palūkanos identiškai sutapo su žemės sklypų metiniu nuomos mokesčiu, o pats nuomos terminas nustatytas taip pat 100 metų laikotarpiui.

Prokuroro nuomone, sudarytos minėtos paskolos sutartys, pirkimo-pardavimo sutartys ir nuomos sutartys dėl 25 žemės sklypų yra simuliacinės, jomis siekta pridengti tikruosius ketinimus. Manoma, kad tokiu būdu įsigyta žemės ūkio paskirties žemės viršijant įstatymo numatytą 500 ha ribą.

Prokuroras ieškinyje taip pat prašo teismo šias paskolos ir nuomos sutartis pripažinti negaliojančiomis, pirkimo-pardavimo ir dovanojimo sutartis pripažinti apsimestinėmis.

Į viršų