facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Įmonės, kurios importuoja, eksploatuoja, surenka ir tvarko įrenginius su fluorintomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis, ozono sluoksnį ardančiomis medžiagomis, kasmet iki kovo 1 dienos Aplinkos apsaugos agentūrai privalo pateikti ataskaitas. Taip pat šie įrenginiai turi būti atitinkamai prižiūrimi bei ženklinami.

Nepaisant nemažų baudų, šios prievolės ir reikalavimų paiso ne visi. Tad šiemet Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento (ŠRAAD) pareigūnai ims tikrinti įmones, kurios nepateikė metinių ataskaitų.

Į pareigūnų akiratį pateks įmonės, turinčios šilumos siurblius, šaldymo, oro kondicionavimo, gaisro gesinimo, aukštos įtampos skirstymo įrenginius ir kitą įrangą su fluorintomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis. Tai liečia ir įmones, turinčias bei naudojančias sunkvežimius ir priekabas su šaldymo įranga, kurioje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Taip pat bus tikrinamos įmonės, montuojančios bei atliekančios šios įrangos remontą ir priežiūrą.

Aplinkosaugininkams tikrinant įmones ir nustačius, kad įrenginiai netinkamai prižiūrimi, neženklinami, taip pat nebuvo pateiktos ataskaitos, įmonių atsakingiems asmenims grės nemenkos baudos. Naujasis Administracinių nusižengimų kodeksas už įrangos su fluorintomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis nepriežiūrą ir kitus pažeidimus numato administracines baudas iki 300 eurų.

Parengta pagal ŠRAAD

Į viršų