facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Aplinkosaugininkai vis dar stebi, beveik prieš metus per gaisrą Radviliškio granulių gamykloje užteršto, Pakruojo rajono, Petraičių tvenkinio būklę. Tvenkinio vandens kokybė jau praėjusių metų pabaigoje atitiko normas.

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento specialistai, išanalizavę visus tyrimų duomenis, konstatavo, kad vandens kokybė šiai dienai atitinka normas, reikalingas gėlavandenėms žuvims gyventi ir veistis.

Ilgalaikiai Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Valstybinės analitinės kontrolės skyriaus atliekami Obelės upelio vandens tyrimai rodo, kad vandens kokybė Pakruojo rajono Petraičių tvenkinyje gera. Vandens mėginiai tyrimams yra imami Obelės upelyje prieš įtekant į Petraičių tvenkinį ir ištekant iš jo.

Paskutinio tyrimo duomenimis ištirpusio vandenyje deguonies kiekis atitinka normas ir ištekant iš tvenkinio net yra didesnis nei įtekant. Vandens rūgštingumas pH taip pat normalus ir tiek įtekant, tiek ištekant iš tvenkinio, svyruoja apie 8.

Buvo atliktas ir biocheminio deguonies suvartojimo (BDS7) tyrimas. Jis atitinka normas, tai yra, neviršija 6 mg/l O2. Per gaisrą Radviliškio granulių gamykloje į Obelės upelį įtekančio vandens BDS normos buvo viršytos 500 kartų.

Taip pat tirta, kiek Obelės upelio vandenyje yra nitritų, azoto ir fosforo. Visi matavimai buvo atlikti atsižvelgiant į paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, vandens kokybės ribines vertes. Tad šiai dienai galima konstatuoti, kad vandens kokybė Obelės upelyje ir Petraičių tvenkinyje atitinka visas normas.   

Obelės upelis ir Petraičių tvenkinys buvo užteršti pernai spalį, kai per gaisrą Radviliškyje, granules gaminančioje įmonėje, po gesinimo užterštas vanduo pateko į Obelės upelį ir į Radviliškio miesto nuotekų tinklus. Radviliškio nuotekų valymo įrenginių darbas dėl patekusių teršalų sutriko ir nevalytos nuotekos kurį laiką tekėjo į Obelės upelį. Taršalai pasiekė ir Pakruojo rajono Petraičių tvenkinį.

Nuo ekstremalaus įvykio paskelbimo pradžios iš Petraičių tvenkinio į kitus vandens telkinius buvo perkelta beveik 20 tonų gyvos žuvies. Vėliau buvo renkamos ir registruojamos kritusios žuvys. Surinkta daugiau kaip keturios tonos žuvies.  

Parengta pagal ŠRAAD

Į viršų