facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Vasario 28 dieną Šiaulių apygardos teismas paskelbė nuosprendį baudžiamojoje byloje, kurioje Rusijos Federacijos pilietis S. M., gimęs 1950 metais, buvo kaltinamas šnipinėjimu, neteisėtu disponavimu šaunamaisiais ginklais, sprogstamosiomis medžiagomis, S. P., gimęs 1982 metais, – šnipinėjimu, A. K., gimęs 1980 metais, – neteisėtu disponavimu šaunamaisiais ginklais, sprogstamosiomis medžiagomis, pastarieji du yra Lietuvos Respublikos piliečiai. Byla išnagrinėta neviešuose posėdžiuose. Visi trys vyrai pripažinti kaltais. Apie tai informuoja Vytautas Jončas, Šiaulių apygardos teismo pirmininko padėjėjas ryšiams su visuomene ir žiniasklaida.

Pažįstami nuo vaikystės
Ši baudžiamoji byla visuomenėje sukėlė didelį atgarsį. Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas 2014 metų gruodį, kai Lietuvos specialiosios tarnybos surinko informaciją, kad dabar jau buvęs Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų (KOP) Aviacijos bazės karininkas, kapitonas S. P. yra užverbuotas Rusijos žvalgybos tarnybos, kurios pavedimu renka ir perduoda minėtą tarnybą dominančią informaciją.

Bylos duomenimis, S. P. šnipinėti svetimai šaliai buvo užverbuotas 2012 metais.

Atliekant ikiteisminį tyrimą Lietuvos teisėtvarkos institucijų, specialiųjų tarnybų operatyviniai veiksmai buvo sankcionuoti teismo.

S. M. yra baigęs karo medicinos fakultetą, įgijo karo chirurgo specialybę. Tarnybą baigė būdamas pulkininku, yra Rusijos gynybos ministerijos pensininkas. Į Lietuvą atvyko 1978 m., dirbo Šiaulių karo ligoninės vyresniuoju ordinatoriumi, 1989–1990 metais buvo paskirtas Šiaulių karo ligoninės medicinos dalies vyresniuoju specialistu. S. M. anksčiau turėjo ir Lietuvos pilietybę, tačiau ji buvo panaikinta paaiškėjus, kad vyras nuslėpė taip pat esąs Rusijos pilietis.

Rusijos pilietis S. M. šiaulietį S. P. pažinojo nuo vaikystės, nes artimai bendravo su pastarojo seneliu, pas kurį šiaulietis leisdavo vasaras.

Informaciją rinko tarnybos vietoje
Bylos duomenimis, S. M. ir S. P. bendraudavo ir medžioklėse, taip S. P. buvo užverbuotas. S. M.  per slaptus susitikimus perduodavo ir patikslindavo Rusijos žvalgybos tarnybos užduotis, instruktuodavo S. P., kokiais būdais rinkti informaciją ir kokias tokią informaciją fiksuojančias technines priemones naudoti.

Nustatyta, kad S. M. taip pat yra perdavęs šiauliečiui techninių priemonių, specialiai skirtų žvalgybinei veiklai vykdyti, bylos duomenimis, S. P. buvo perduota ir pinigų techninėms priemonėms įsigyti.

Bylos duomenimis, Rusijos pilietis už surinktą ir perduotą informaciją S. P. mokėjo nuo 300 iki 1000 eurų. Tokių susitikimų būta ne mažiau nei 7.  Šnipų susitikimai vyko Lietuvoje, per juos buvo laikomasi ypatingos konspiracijos, buvo profesionaliai slepiamos  būsimų susitikimų data, laikas ir vieta.

Bylos duomenimis, S. P. surinko ir nuo 2012 metų iki 2014 metų pabaigos perdavė informaciją apie Lietuvos kariuomenę bei NATO oro policijos misijų veiklą, šias misijas vykdžiusių karinių orlaivių skrydžius, karinius mokymus, karinių pajėgumų dislokacijos vietas, Lietuvos kariuomenės ir NATO ISAF (Tarptautinių saugumo paramos pajėgų) operacijas Afganistane, apie nuotoliniu būdu valdomus žvalgybinius orlaivius, šių orlaivių skrydžius ir galimas dislokacijos vietas.

Rusijos žvalgybai buvo perduotos ir Lietuvos krašto apsaugos ministerijos dokumentų kopijos, kai kurių KOP Aviacijos bazės karininkų asmens bylų kopijos. Dalis perduotų dokumentų buvo įslaptinti ir sudarė tarnybos paslaptį.

Informaciją S. P.  rinko savo tarnybos vietoje, taip pat NATO operacijų Afganistane vykdymo metu – tam jis naudojo vaizdo įrašymo įrangą, informaciją perdavinėjo tiek žodžiu, tiek nukopijavęs dokumentus ar įrašęs į įvairias laikmenas.  

Per ikiteisminį tyrimą atliekant kratas įvairiuose objektuose taip pat buvo rastas didelis kiekis sprogmenų, šaudmenys, rankinės granatos su sprogdikliais, didelės sprogstamosios galios sprogstamosios medžiagos, kelios dešimtys vienetų įvairaus kalibro šaudmenų.  Didžioji jų dalis rasti pas A. K., kita – pas S. M. Abu vyrai buvo pažįstami.

Kaltę neigė
S. M. savo kaltę dėl šnipinėjimo kategoriškai paneigė, dėl šaudmenų, sprogstamųjų medžiagų kaltu prisipažino iš dalies. A. K. savo kaltės neneigė. S. P. kaltu prisipažino visiškai.

Teismas konstatavo, kad kaltinamieji S. P. ir A. K. nuo sulaikymo pradžios pradėjo aktyviai bendradarbiauti su ikiteisminio tyrimo pareigūnais, išsamiai paaiškino, kada ir kaip buvo padarytos nusikalstamos veikos, padėjo greitai ir išsamiai išaiškinti nusikalstamų veikų padarymo aplinkybes ir dalyvavusius asmenis, jų vaidmenį, todėl tai teismas pripažino kaip jų atsakomybę lengvinančia aplinkybe.

S. M. ir S. P. padaryti nusikaltimai yra priskiriami prie itin sunkių, keliančių pavojų Lietuvos valstybės nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir konstitucinei santvarkai. Teismas taip pat konstatavo, kad padarytas nusikaltimas yra įrodytas ne tik kaltinamųjų, liudytojų duotais parodymai, bet ir operatyvine, kita bylos medžiaga.

Nuteisti
Už padarytus nusikaltimus S. M. pripažintas kaltu ir nuteistas kalėti 10 metų ir 6 mėnesiams, S. P. – 5 metams. Vyrai bausmes turės atlikti pataisos namuose. A. K. nuteistas kalėti 2 metams ir 8 mėnesiams, bausmės vykdymas jam atidėtas 2 metams. Jam paskirta baudžiamojo poveikio pareiga – neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo. Teismo sprendimu konfiskuoti S. M. priklausantys garažas, automobilis, per kratas iš  S. P. paimti kompiuteris, įkroviklis.

Šis nuosprendis gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui.  

Parengta pagal Šiaulių apygardos teismą

Į viršų