facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Dokumentų vertimas – nepaprastos atsakomybės, specifinių žinių ir patirties reikalaujantis darbas. Išverčiami dokumentai atspindės bet kurios įmonės bei organizacijos įvaizdį. Aiškiai išreikšti mintis kita kalba, pasitelkiant tinkamą terminiją bei stilių, bus nelengva užduotis, kurias privalu patikėti pačios aukščiausios kvalifikacijos, užtektinai šio darbo patirties įgijusiam vertėjui. Juk tai bus oficialūs dokumentai. Jų vertimo kokybė nusakys bendrovės prestižą partnerių, investuotojų požiūrį ar pan.

Dokumentų vertimas - vertėjo paieška

Tinkamo vertėjo pasirinkimas - pirmas ir pats svarbiausias sprendimas vertimo procese. Keletas naudingų patarimų, turėtų padėti padaryti tinkamą sprendimą, jog dokumentų vertimas nereikštų nusivylimo.

Profesionalus vertėjas visada geba tiksliai išversti į gimtąją kalbą. Profesionaliu, kokybišku teksto vertimu gali pasirūpinti tik tokie vertėjai, kurie yra įgudę dirbti gimtąja kalba. Gimtakalbiai specialistai geba pasirinkti pakankamai tikslius terminus, tinkamas frazes, kaskart paisydamas konkrečios kalbos specifiškumo, tiksliai perteikdamas, ką buvo siekiama pasakyti. Tai reiškia, kad į gimtąją kalbą konkretų dokumentą ar bet kurio kito pobūdžio tekstus tiksliausiai galėtų išversti tautietis vertėjas.

Kiekvieno vertėjo darbas pasižymi savitomis ypatybėmis. Visi žmonės trokšta, kad išverstas tekstas kaip įmanoma aiškiau atspindėtų originalias mintis būtų tikslus ir kuo puikiausiai atspindėtų originalius dokumentus. Todėl siekiant garantuoti kokybišką vertimą, vertėtų rinktis vertėjus, kurie specializuojasi asmeniškai reikiamoje srityje (tarkim, teismo ir medicininių dokumentų vertime). 

Individualiai dirbantys vertėjai dažniausiai laiko save universaliais specialistais. Tai reiškia, kad norint išversti specifinį tekstą ar tuomet, kai aktualu išverti oficialią kalbą, geriau būtų paieškoti vertimo biuro. Ilgus metus veikiančios tokios kontoros ne tik turi patirties, atliekant kruopščius, atsakingus darbus, bet ir visada tiksliai laikosi sutartų darbo terminų. Šis privalumas užsakovams leidžia geriau susiplanuoti ir savo darbotvarkę bei apsaugo nuo netikėtumų.

Profesionalūs vertėjai

Vargiai kas drįstų ginčytis, kad bet kuri konkreti veiklos sritis būna ganėtinai specifinė, privalu reikalauti, jog vertėjas jau būtų įgijęs patirties konkrečiai joje. Geriausiam rezultatui pasiekti reikėtų nustatyti savo galutinį siekį. Taip pat ne mažiau svarbu minėtą siekį kaip įmanoma aiškiau išsakyti vertėjams.

Visiškai ne esmė, ar tai bus informacinis leidinys, seminarų medžiaga, oficialesnė kalba, tinklalapių ar laikraščių publikacijos, bet kuris tekstas turės konkretų tikslą. Lai vertėjas suvokia galutinį verčiamos medžiagos tikslą. Tokia informacija visuomet padės jam kruopščiai suderinti verčiamą tekstą bei pasiekti pačią aukščiausią kokybę. Užsakovo nurodomi dokumentai, žodynai laikomi neįkainojamomis priemonėmis. Jos visada suteikia galimybes vertėjams naudoti konkrečioms organizacijoms būdingas terminijas. Apie tai vertėjus reikėtų informuoti iš anksto - prieš verčiant tekstą. Tai leis garantuoti tikslesnį, organizacijos lūkesčius atitinkantį vertimą. Minimu būdu planuojamas dokumentų vertimas (Lisnora biure) tampa profesionaliai atliktu darbu. 

Būtini veiksmai

Visais atvejais privalu skirti užtektinai laiko vertimui aptarti. Vertėtų iškart numatyti visus poreikius, susisiekti su vertimo biuru ir nurodyti visus techninius reikalavimus: didžiulė vertimo apimtis, atskirų kalbų deriniai, svetainių turinio vertimas ir kt. Vertėjai turėtų iš anksto suvokti siekiamus įgyvendinti reikalavimus, tam jog galėtų deramai įsivertinti asmenines galimybes išverčiant konkrečius tekstus, pateisinant keliamus lūkesčius. Tai leis pasiekti geriausią rezultatą.

Išversto teksto peržiūrėjimas - paskutinis ir ne mažiau už kitus svarbus etapas. Jo niekada nereikėtų pamiršti, nepaisant to kokios svarbos tekstas yra verčiamas. Galutinis dokumentų peržiūrėjimas turėtų būti sistematiškas, neatskiriamas vertimų proceso etapas. Jis būtinas, tam jog būtų ištaisomi visi nepastebėti netikslumai, pataisyta netiksli terminija ar pan.

Į viršų