facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Globos namų gyventojams nesudaromos sąlygos palaikyti arba atkurti prarastus valgymo įgūdžius, ne visos globos įstaigos turi galiojančias licencijas teikti asmens sveikatos paslaugas, o privatumo užtikrinimas – viena aktualiausių problemų globos įstaigose. Tokius pastebėjimus įvardija Seimo kontrolierius Augustinas Normantas pažymoje po apsilankymo Klaipėdos ir Šiaulių apskričių suaugusiųjų globos namuose.

Apsilankę  Klaipėdos ir Šiaulių apskričių globos namuose Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuro darbuotojai pastebėjo, kad kai kuriose globos įstaigose gyventojams vaistus dalija, informaciją apie jų poveikį fiksuoja neturintys medicininio išsilavinimo darbuotojai. Dar daugiau – gausu įstaigų, kuriose vakarais, savaitgaliais bei švenčių dienomis bendrosios praktikos slaugytojo nėra, o šias funkcijas atlieka reikiamo išsilavinimo neturintys asmenys.

Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių darbuotojai nustatė, kad yra įstaigų, kuriose netinkamai kaupiama ir saugoma informacija apie gyventojų sveikatos būklę, gydytojų paskirtą gydymą, gyventojų vartojamus vaistus.

„Itin daug globos namų, kuriuose vaistiniai preparatai netinkami vartoti: pasibaigęs vaistų galiojimo laikas, tablečių plokštelės be pakuočių“, – pažymima Seimo kontrolierius ataskaitoje.

Be to, A. Normantas atkreipia dėmesį, kad vis dar gyventojams neužtikrinamas privatumas.

„Darbuotojai nesibeldžia, gyventojams ne visuomet sudaroma galimybė (kai leidžia jų sveikatos būklė) užsirakinti savo gyvenamuosiuose kambariuose, gyvenamuosiuose kambariuose trūksta privačios erdvės, jiems nesudaroma galimybė saugoti asmeninius daiktus, gydytojai gyventojus apžiūri kitų asmenų akivaizdoje, nenaudoja širmų“, – pastebėtus trūkumus vardija A. Normantas.

Seimo kontrolieriaus ataskaitoje dėl žmogaus teisių padėties Klaipėdos ir Šiaulių apskrities globos įstaigose pastebima, kad kai kuriose įstaigose nesudaryti individualūs socialinės globos planai arba jie sudaromi nedalyvaujant gyventojams. Be to, individualiuose globos planuose nėra periodiškai žymima apie gyventojų sveikatos būklę.

„Šie planai turi būti pildomi išsiaiškinus kiekvieno globos įstaigos gyventojo individualius poreikius, skiriant daugiau dėmesio individualiems pokalbiams su gyventojais“, – rekomendacijose pastebi jis.

Seimo kontrolierius atkreipė globos namų vadovų dėmesį į tai, kad jie turi užtikrinti tinkamą informacijos apie globojamų asmenų sveikatos būklę kaupimą ir saugojimą. Be to, rekomendavo globos namų vadovams skatinti gyventojus naudotis visais stalo įrankiais, sudaryti jiems sąlygas gamintis maistą, rūpintis, kad gyvenamoji aplinka būtų artima namų aplinkai.

„Gyventojams turi būti sudarytos sąlygos individualizuoti savo gyvenamąjį kambarį, galimybė saugoti asmeninius daiktus, būtina užtikrinti privatumą higienos patalpose“, – pastebi Seimo kontrolierius.

Atsižvelgęs į nustatytus žmogaus teisių pažeidimus dėl globos įstaigose gyvenančių asmenų privatumo, A. Normantas Socialinių paslaugų ir priežiūros departamento vadovui rekomendavo patvirtinti išsamias privatumo užtikrinimo taisykles ir įtvirtinti atitinkamas globos įstaigos darbuotojų pareigas darbuotojų pareigybiniuose nuostatuose.

Parengta pagal Seimo kontrolierių įstaigos pranešimą spaudai

Kitame numeryje

Į viršų