facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Klausimas. Noriu savo sūnui surašyti elektroninį įgaliojimą. Ar jis pagal tokį įgaliojimą galės už mane tvarkyti visus reikalus? Kaip toks įgaliojimas sudaromas?

Teisingumo ministras Juozas Bernatonis atsako: „Asmuo gali sudaryti supaprastintą įgaliojimą informacinių technologijų priemonėmis korespondencijai (konkrečiai – siunčiamiems pinigams ir pašto siuntiniams) gauti, taip pat darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms, pensijoms, pašalpoms, stipendijoms ar viešosioms ir administracinėms paslaugoms gauti.
Praktikoje informacinių technologijų priemonėmis sudarytais įgaliojimais viešosioms ir administracinėms paslaugoms gauti dažniausiai įgaliojama atsiimti įvairias pažymas, pažymėjimus, gimimo, santuokos, ištuokos liudijimus, vairuotojo pažymėjimus, kitus dokumentus ar jų dublikatus, atsiimti transporto priemonės lenteles su valstybiniu numeriu, taip pat išregistruoti ar įregistruoti automobilius, keisti jų duomenis Kelių transporto priemonių registre.
Dažniausiai šiuose įgaliojimuose viešųjų ir administracinių paslaugų teikėju nurodoma VĮ „Regitra“, Civilinės metrikacijos skyrius, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba.
Tokie informacinių technologijų priemonėmis sudaryti įgaliojimai registruojami Įgaliojimų registre, kurį tvarko Teisingumo ministerijai pavaldi Centrinė hipotekos įstaiga.
Centrinė hipotekos įstaiga, registruodama informacinių technologijų priemonėmis sudarytus įgaliojimus, jų teisėtumo netikrina. Už įgaliojimo pavedimo turinį atsako įgaliotojas. Klausimą, ar įgaliojimas atitinka teisės aktuose nustatytos formos ir turinio reikalavimus, sprendžia institucija, įstaiga ar asmuo, kuriam pateikiamas informacinių technologijų priemonėmis sudarytas įgaliojimas.
Kitais atvejais įgaliojimus (pavyzdžiui, parduoti nekilnojamąjį turtą) turi tvirtinti notaras.
Informacinių technologijų priemonėmis sudaryti įgaliojimą fizinis asmuo gali interneto puslapyje www.igaliojimai.lt prisijungęs prie Įgaliojimų registro paslaugos „Įgaliojimo sudarymas ir registravimas Įgaliojimų registre“. Jam reikia savo tapatybę patvirtinti portale „Elektroniniai valdžios vartai“ naudojamomis priemonėmis – elektroniniu parašu, elektronine bankininkyste ar asmens tapatybės kortele, užpildyti vieną įgaliojimų ruošinių ir sumokėti nustatyto 6 litų (1,73 Eur) dydžio atlyginimą už įgaliojimo registravimą.
Taip pat asmeniui, sudarančiam elektroninį įgaliojimą, reikia žinoti įgaliotinio (žmogaus, kuriam duodamas įgaliojimas) asmens kodą.
Apie įgaliojimo įregistravimą Įgaliojimų registre asmuo informuojamas jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Apie įgaliojimo įregistravimą asmuo jo pageidavimu taip pat gali būti informuotas ir trumpąja tekstine žinute (SMS). Atlyginimo už informavimo trumpąja tekstine žinute (SMS) paslaugos dydis – 1 litas (0,29 Eur).
Įgaliojimų registre įregistruotam įgaliojimui suteikiamas identifikavimo kodas. Įmonė, įstaiga ar organizacija, į kurią kreipėsi įgaliotinis, įgaliojimo įregistravimo faktą ir turinį gali patikrinti neatlygintinai interneto puslapyje www.igaliojimai.lt esančioje viešojoje paieškoje, įvedus įgaliojimo identifikavimo kodą ir įgaliotinio asmens kodą. Įgaliotinis neprivalo pateikti popierinio įgaliojimo.
Fizinis asmuo, kuris davė informacinių technologijų priemonėmis sudarytą įgaliojimą, įregistruodamas jį Įgaliojimų registre, naudodamasis naująja Įgaliojimų registro elektronine paslauga, bet kuriuo momentu gali neatlygintinai įgaliojimą panaikinti pateikdamas Įgaliojimų registrui pareiškimą dėl įgaliojimo panaikinimo.
Elektroninė paslauga taip pat sudaro galimybę asmeniui, kuriam duotas informacinių technologijų priemonėmis sudarytas įgaliojimas, bet kuriuo momentu šio įgaliojimo atsisakyti. Įgaliotinis, norėdamas atsisakyti įgaliojimo, naudodamasis elektronine paslauga Įgaliojimų registrui turi pateikti pareiškimą dėl įgaliojimo atsisakymo.

Pagal Teisingumo ministerijos informaciją parengė Laima TRUMPYTĖ

Į viršų