facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Tikimasi, kad elektroniškai per internetą susirašys trečdalis gyventojų.

"Mes tikimės, galbūt trečdalis gyventojų turėtų susirašyti, atsižvelgiant į tai, kad apie 60 proc. namų ūkių turi prieigą prie interneto ir apie 40 proc. Lietuvos gyventojų naudojasi elektronine bankininkyste", - teigė laikinoji Statistikos departamento vadovė Vilija Lapėnienė per spaudos konferenciją antradienį.

Elektroninę formą turėtų užpildyti ir trumpiau nei 12 mėnesių užsienyje gyvenantys Lietuvos piliečiai. 

"Tie, kurie ten gyvena ilgiau nei 12 mėnesių, jie jau yra nuolatiniai tos šalies gyventojai, ir jie privalo dalyvauti tos šalies surašyme", - sakė V. Lapėnienė.

Ilgiau nei metus Lietuvoje gyvenantys užsieniečiai turėtų dalyvauti surašyme mūsų šalyje.

Elektroninis surašymas truks dvi savaites - kovo 1-14 dienomis. Gyventojai savo el. surašymo lape matys iš administracinių duomenų šaltinių jau įrašytus kai kuriuos asmens ir būsto duomenis: asmens gimimo datą, gimimo vietą, santuokinę padėtį, pilietybę, adresą, būsto plotą, pastatymo metus. Duomenis bus galima patikslinti. Gyventojai turės susirašyti tuo adresu, kuriuo gyvena, net jei jis nesutampa su deklaruota gyvenamąja vieta.

Jei bus užpildyti visi būste gyvenančių asmenų duomenys, surašinėtojai, prasidėjus gyventojų apklausai, šio būsto nelankys.

Balandžio 5-gegužės 9 dienomis vyks antrasis surašymo etapas: gyventojus, kurie surašė ne visus savo būsto gyventojus ar išvis nesusirašė elektroniniu būdu, lankys surašinėtojai ir paprašys atsakyti į surašymo lapo klausimus. Šiuos darbuotojus bus galima atpažinti iš surašymo darbuotojo pažymėjimų ir specialių portfelių. Statistikos departamentas išsamiai informuos apie gyventojų surašymo eigą, veiks nemokamas telefonas, kuriuo bus galima konsultuotis surašymo lapo pildymo ar kitais, su surašymu susijusiais, klausimais.

Lietuvos Respublikos teritorija suskirstyta surašymo teritorijomis - surašymo skyriais bei instruktoriaus ir surašinėtojo apylinkėmis. Numatyta, kad surašymo darbus atliks daugiau kaip septyni tūkstančiai darbuotojų.

"Surašinėtojus galima bus atpažinti iš surašymo atributikos - portfelių ir kiekvienas surašinėtojų turės pažymėjimą", - sakė V. Lapėnienė.

Pasak laikinosios Statistikos departamento direktorės, pateiktų duomenų konfidencialumą garantuoja įstatymas, ir jie bus naudojami tik statistinei informacijai rengti.

"Surašymui iš valstybės biudžeto yra skirta 29,6 mln. litų. 68-70 proc. šito biudžeto yra skirta surašinėtojų darbo užmokesčiui ir mokesčiams "Sodrai". Likusi dalis yra skirta kitoms išlaidoms - informavimui, reklamai, įsigijimui tam tikrų priemonių", - sakė V. Lapėnienė.

Pirmuosius, preliminarius, surašymo duomenis planuojama skelbti rugsėjį.

Eltos inf.
Į viršų