facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Šiemet antrąjį ketvirtį, palyginti su pirmuoju ketvirčiu, didėjo elektroninių ryšių rinka.

Lietuvos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) duomenimis, elektroninių ryšių rinka 2010 m. antrąjį ketvirtį sudarė 653,16 mln. litų. Palyginti su šių metų pirmuoju ketvirčiu, ji padidėjo 3,9 proc., o 2010 m. pirmąjį pusmetį palyginus su 2009 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 11,3 proc. 

2010 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2010 m. pirmuoju ketvirčiu, 33,5 proc. išaugo investicijos į elektroninių ryšių tinklo infrastruktūrą - jos sudarė 57,66 mln. litų. 2010 m. pirmąjį pusmetį, palyginti su 2009 m. pirmuoju pusmečiu, investicijos į elektroninių ryšių tinklo infrastruktūrą sumažėjo 37,7 proc.

Plačiajuosčio ryšio technologijas (fiksuoto ir judriojo) naudojančių interneto prieigos paslaugų abonentų skaičius 2010 m. antrojo ketvirčio pabaigoje buvo 826,0 tūkst., iš jų 651,2 tūkst. (78,8 proc.) interneto prieigai naudojo fiksuoto plačiajuosčio ryšio technologijas, 174,7 tūkst. (21,2 proc.) buvo prisijungę judriojo telefono ryšio tinklu, naudodami kompiuterį. 

Per 2010 m. antrąjį ketvirtį bendras plačiajuosčio ryšio technologijas naudojančių abonentų skaičius išaugo 2,3 proc., o per metus - 9,3 proc. 2010 m. antrojo ketvirčio pabaigoje 48,8 proc. namų ūkių naudojosi plačiajuosčiu internetu. 

Plačiajuosčio ryšio skvarba (abonentų skaičius 100 gyventojų) 2010 m. antrojo ketvirčio pabaigoje pasiekė 25,1 proc., per ketvirtį išaugo 0,8, per metus - 2,5 procentinio punkto.

Bendros pajamos iš interneto prieigos paslaugų teikimo per 2010 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su per 2010 m. tą patį laikotarpį gautomis pajamomis, išaugo 1,8 proc. ir sudarė 101,71 mln. litų, o 2010 m. pirmąjį pusmetį, palyginti su 2009 m. pirmuoju pusmečiu, sumažėjo 3,1 proc.

Pajamos iš viešųjų judriojo telefono ryšio tinklų ir paslaugų teikimo, gautos per 2010 m. II ketvirtį, sudarė 248,20 mln. litų, iš jų paslaugų teikėjų (neturinčių savo tinklo) pajamos sudarė 5,31 mln. litų.

2010 m. birželio 30 d. kabelinės televizijos paslaugomis (analoginės ir skaitmeninės) naudojosi 398,9 tūkst. abonentų (per 2010 m. antrąjį ketvirtį sumažėjo 0,1 proc.), mikrobangų daugiakanalės televizijos paslaugomis - 20,5 tūkst. abonentų (per 2010 m. II ketvirtį sumažėjo 1,9 proc.).

Bendros pajamos, gautos už kabelinės ir mikrobangų daugiakanalės televizijos paslaugų teikimą 2010 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2010 m. pirmuoju ketvirčiu, sumažėjo 0,5 proc. ir sudarė 21,33 mln.litu, o 2010 m. pirmąjį pusmetį, palyginti su 2009 m. pirmuoju pusmečiu, išaugo 1,5 proc.

Bendros pajamos, gautos už skaitmeninės televizijos teikimą, 2010 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2010 m. pirmuoju ketvirčiu, padidėjo 2,8 proc. ir sudarė 21,20 mln. litų.
Eltos inf.
Į viršų