facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Lietuva ir Slovakija bendradarbiaus mokslo ir technologijų srityje. Ketvirtadienį Vyriausybių susitarimą pasirašė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius ir Slovakijos Respublikos švietimo, mokslo, mokslinių tyrimų ir sporto ministerijos valstybės sekretorius Jaroslavas Ivančo.

Dvišalėje sutartyje numatyta rengti bendrus mokslo ir technologijų srities projektus, vykdyti mokslininkų, dėstytojų ir ekspertų mainus, keisti mokslo ir technologijų srities informacija ir įranga, ruošti bendras mokslines konferencijas ir susitikimus.

"Auganti globali konkurencija, noras sustiprinti nacionalinį mokslo ir inovacijų potencialą, siekiant nelikti Europos ir pasaulio užribyje, mus įpareigoja ne tik daryti esmines reformas mokslo ir studijų srityje, bet ir ieškoti palaikymo, partnerių ir bendražygių tarptautinėje erdvėje. Tarptautinis dėmuo yra neatsiejama sėkmės šiose konkurencingumo varžybose dalis, - sakė G. Steponavičius. - Tikimės, kad ši sutartis plačiai atvers duris toliau stiprinti jau esamus Lietuvos ir Slovakijos mokslo ir studijų institucijų ryšius, padės gimti naujoms idėjoms ir bendriems mokslinių tyrimų projektams". 

Pasak G. Steponavičiaus, jau artimiausioje ateityje įžiūrima šios sutarties įgyvendinimo pridėtinė vertė. Galima pradėti planuoti ir įgyvendinti sutartyje numatytas veiklas, jog abiejų šalių mokslininkai konkrečiais bendrais mokslinių tyrimų projektais ir darbais įrodytų, kad mūsų lūkesčiai ir strateginis požiūris pasiteisino ir duoda rezultatą.

Svečias iš Slovakijos pabrėžė, kad pasirašius sutartį atsiranda teisinis pagrindas plėtoti kompleksinį bendradarbiavimą, vykdyti dvišalius projektus, tyrėjų ir specialistų mainus. "Gyvename amžiuje, kai turime vienytis ir bendradarbiauti, kad galėtume spręsti kylančias problemas", - sakė Slovakijos Respublikos švietimo, mokslo, mokslinių tyrimų ir sporto ministerijos valstybės sekretorius.

Lietuvos ir Slovakijos ministerijų vadovai išreikė įsitikinimą, kad sutartis neabejotinai prisidės prie šalių savitarpio supratimo stiprinimo, institucijų glaudesnio bendradarbiavimo ir draugiškų santykių.

Šiuo metu dvišalis Lietuvos ir Slovakijos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimas aktyviausiai vyksta akademinio mobilumo srityje - keičiamasi studentais ir dėstytojais. Tarp Slovakijos ir Lietuvos universitetų vyksta derybos dėl bendrų jungtinių magistratūros programų. Lietuvos agrarinių ir miško mokslų centro Miškų institutas yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartį su Slovakijos žemės ūkio mokslų centru. Lietuvos ir Slovakijos tyrėjai ir mokslininkai kartu dalyvauja aštuoniuose ES Bendrosios programos ir EUREKA projektuose. 
 
Eltos inf. 
Į viršų