facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Lietuvos mokslo taryba kviečia mokslininkus teikti paraiškas bendrų projektų su šveicarais įgyvendinimui. Per penkerius metus dviejų šalių mokslininkų bendradarbiavimui Šveicarija skirs 25,4 mln. litų.

Programos lėšomis bus finansuojami aplinkos mokslų ir technologijų, sveikatos ir gamtos mokslų projektai. 2011-2016 metais Lietuvos ir Šveicarijos valstybinių mokslo ir studijų institucijų tyrėjų konsorciumai galės vykdyti bendrus mokslinius tyrimus ir kartu organizuoti mokslo renginius. 

Programa finansuos iki 3,5 metų trukmės bendrus mokslinių tyrimų projektus ir 1-3 renginius, apimančius institucijų partnerystės projektus. Vienam mokslinių tyrimų projektui gali būti skirta iki 1 mln. Šveicarijos frankų (apie 2,6 mln. litų), institucinės partnerystės projektui - iki 50 tūkst. frankų (apie 130 tūkst. litų). Paraiškos bus priimamos iki 2012 m. gegužės vidurio. 

Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programą "Moksliniai tyrimai ir plėtra" įgyvendins Lietuvos mokslo taryba. Pagrindinę finansavimo dalį - 85 procentus - skiria Šveicarija, Lietuva prisidės finansuodama 15 proc. programos vertės. 

Programos tikslas - stiprinti abiejų šalių ryšius ir draugiškus santykius, skatinti produktyvų bendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir plėtros srityje, gilinti žinias pasirinktose mokslinių tyrimų temose, skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą taip prisidedant prie socialinės ir ekonominės Lietuvos pažangos. 

Moksliniams tyrimams skiriamas finansavimas - tai dalis plačios Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama mažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje. Šiam tikslui per penkerius metus Lietuvai skiriama iš viso apie 200 mln. litų, arba apie 40 mln. litų kasmet.

Eltos inf.
Į viršų