facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Bendra elektroninių ryšių rinka 2011 m. paskutinį ketvirtį sudarė 603,90 mln. litų. Palyginti su trečiuoju ketvirčiu, rinka išaugo 1,0 proc., o palyginti 2011 metus su 2010 metais, ji sumažėjo 7,0 proc., praneša Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT), iš elektroninių ryšių operatorių ir paslaugų teikėjų surinkusi duomenis apie per šį laikotarpį vykdytą jų veiklą.

Per paskutinį 2011 m. ketvirtį skaitmeninės televizijos abonentų skaičius išaugo 5,9 proc., o per metus - 21,5 proc.

2011 m. paskutinio ketvirčio pabaigoje 336,2 tūkst., arba 50,6 proc. visų mokamos televizijos abonentų, naudojosi skaitmeninės televizijos paslaugomis, iš kurių 97,2 tūkst. naudojosi kabelinės ir mikrobangų daugiakanalės televizijos tinklais, 83,5 tūkst. - IP technologijomis pagrįstos televizijos (IPTV), 83,7 tūkst. - palydovinės televizijos, 71,9 tūkst. - mokamos skaitmeninės antžeminės televizijos (DVB-T) paslaugomis.

Pajamos, gautos už skaitmeninės televizijos teikimą, 2011 m. paskutinį ketvirtį, palyginti su trečiuoju, išaugo 7,2 proc. ir sudarė 28,3 mln. litų. Palyginti su 2010 metais, pernai šios pajamos išaugo 17,7 proc.

Pajamos, gautos už interneto prieigos paslaugų teikimą, per 2011 m. paskutinį ketvirtį, palyginti su trečiojo ketvirčio pajamomis, išaugo 8,0 proc. ir sudarė 108,61 mln. litų, o palyginti 2011 metus su 2010 metais, jos išaugo 1,9 proc.

Pajamos, gautos už viešųjų judriojo telefono ryšio tinklų ir paslaugų teikimą per 2011 m. paskutinį ketvirtį, sudarė 232,05 mln. litų, iš jų paslaugų teikėjų (neturinčių savo tinklo) pajamos sudarė 5,39 mln. litų (arba 2,3 proc.). Palyginti su 2011 m. trečiuoju ketvirčiu, paskutinį praėjusių metų ketvirtį gautos bendros pajamos sumažėjo 3,0 proc., paslaugų teikėjų pajamos smuko 0,2 proc. Judriojo telefono ryšio rinka (vertinant pagal pajamas) 2011 metais, palyginti su 2010 metais, sumažėjo 4,1 proc.

Pokalbių, inicijuotų viešuosiuose judriojo telefono ryšio operatorių tinkluose, trukmė pernai paskutinį ketvirtį, palyginti su trečiuoju, išaugo 0,5 proc. ir sudarė 1824,03 mln. min. Bendra viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose inicijuotų pokalbių trukmė 2011 metais, palyginti su 2010 metais, išaugo 6,2 proc.

Pajamos, gautos per 2011 m. paskutinį ketvirtį už viešųjų fiksuotojo telefono ryšio tinklų ir paslaugų teikimą, sudarė 66,80 mln. litų, alternatyvių fiksuotojo telefono ryšio teikėjų pajamos - 4,70 mln. litų, arba 7,03 proc. Palyginti su praėjusiu ketvirčiu, bendros fiksuotojo telefono ryšio teikėjų pajamos išaugo 0,7 proc., alternatyvių teikėjų pajamos beveik nepakito (sumažėjo 0,02 proc.). Palyginti su 2010 metais, 2011 metais bendros pajamos sumažėjo 10,5 proc., alternatyvių teikėjų pajamos smuko 0,2 proc.

Bendra elektroninių ryšių rinka (vertinant pagal pajamas iš fiksuotojo ryšio tinklo ir paslaugų, judriojo ryšio tinklo ir paslaugų, skirtųjų linijų paslaugų, interneto prieigos ir kitų duomenų perdavimo paslaugų, nenaudojamų fizinių šviesolaidinių (optinių) linijų skaidulų teikimo, televizijos veiklos, radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugų teikimo, laidinio radijo veiklos bei iš elektroninių ryšių tinklų sujungimo) 2011 m. paskutinį ketvirtį sudarė 603,90 mln. litų. Palyginti su 2011 m. trečiuoju ketvirčiu, rinka išaugo 1,0 proc., o palyginti 2011 metus su 2010 metais, ji sumažėjo 7,0 proc.

Praėjusių metų paskutinį ketvirtį, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, investicijos į elektroninių ryšių tinklo infrastruktūrą išaugo 51,6 proc. ir sudarė 126,45 mln. litų. Palyginti 2011 metus su 2010 metais, investicijos į elektroninių ryšių tinklo infrastruktūrą išaugo 12,2 proc.

Plačiajuosčio ryšio skvarba (abonentų skaičius 100 gyventojų) 2011 m. paskutinio ketvirčio pabaigoje pasiekė 30,9 proc., per ketvirtį išaugo 1,1 procentinio punkto, per metus - 3,8 procentinio punkto.

2011 m. paskutinį ketvirtį abonentų, kurie naudojasi interneto prieigos paslaugomis, teikiamomis šviesolaidinėmis ryšio linijomis, skaičius išaugo 4,5 proc. (15,5 tūkst. naujų abonentų), per metus - 17,0 proc.; atitinkamai abonentų, prisijungusių judriojo telefono ryšio tinklu naudojant kompiuterį, skaičius per paskutinį ketvirtį išaugo 7,2 proc. (17,4 tūkst. naujų abonentų), per metus - 32,2 proc.; abonentų, kurie naudojasi belaidžio ryšio linijomis, skaičius per tą patį laikotarpį išaugo 5,7 proc. (5,7 tūkst. naujų abonentų), per metus - 20,4 proc.

Aktyvių viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų abonentų (SIM kortelių) skaičius per trečią ketvirtį išaugo 0,2 proc. ir jo pabaigoje buvo 4,94 mln., t. y. 154,3 abonentų 100 gyventojų, o per metus šis skaičius išaugo 1,0 proc.

91,2 tūkst. aktyvių judriojo ryšio paslaugų abonentų naudojosi M2M (angl. Machine-to-machine arba Man-to-machine, arba Machine-to-man) paslaugomis, t. y. apie 1,8 proc. visų aktyvių judriojo ryšio abonentų skaičiaus arba 12,9 visų kitų paslaugų gavėjų (verslo abonentų), per paskutinį ketvirtį jų skaičius išaugo 22,1 proc.

Aktyvių judriojo telefono ryšio abonentų, pasinaudojusių UMTS (trečiosios kartos viešojo judriojo telefono ryšio tinklo) paslaugomis, skaičius per 2011 m. paskutinį ketvirtį, palyginti su praėjusiu ketvirčiu, išaugo 11,5 proc. ir sudarė 1201,5 tūkst., iš kurių 4,7 tūkst. abonentų (4,8 proc. daugiau nei praėjusį ketvirtį) pasinaudojo UMTS tinklu teikiamomis judriojo telefono ryšio vaizdo skambučių paslaugomis.

Iki 2011 m. paskutinio ketvirčio pabaigos numerio perkeliamumo paslauga pasinaudojo 668,6 tūkst. judriojo telefono ryšio abonentų (13,5 proc. nuo aktyvių judriojo telefono ryšio abonentų skaičiaus), per 2011 m. paskutinį ketvirtį buvo perkelta 30,2 tūkst. numerių - 17,3 proc. daugiau negu per 2011 m. trečiąjį ketvirtį.

Eltos inf.

Į viršų