facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Trise – aš, Mačetė ir Mizantropas – smagiai raitėme karštą sūrio pyragą su tirštu česnakiniu padažu, kai pasirodė vos ne valandą vėluojanti Metalistė. Ir kaip jai įprasta paskutiniu metu, prastos nuotaikos.

Ji apžiūrėjo gabaliuką pyrago lyg kažkokį pasibjaurėtiną ateivių patiekalą, pastūmė lėkštę, įsipylė kavos ir paniurusi nukreipė akis kažkur į kampą. Panorau kiek ją prablaškyti, tad nurijusi kąsnį pabeldžiau šakute į taurę ir pareiškiau:

- Kad jau yra kvorumas, leiskite pradėti moterų ložės neeilinį posėdį. Darbotvarkėje – naujo nario Vygio, pravarde Mizantropas, priėmimo klausimas.

Mačetė ir Metalistė akimirksniu sužiuro į mane, o Mizantropas tuoj atsiliepė:

- Mau-uuū... muau-ū... ūūū...

- Ką? Ką sakai – nieko nesuprantu, - perklausiau stengdamasi išlaikyti rimtą miną.

Mizantropas skėstelėjo rankomis, paskui pabaksnojo pirštu į išsipūtusius savo skruostus – žodžiu, palauk, ar nematai, kad valgau. 

O valgė jis už tris. Ir taip jau visą savaitę, kai odontologė kiek patvarkė jam dantis ir smegenis. Nors ir kas nebūtų tiek pas Mačetę valgęs – naujoji jos namų tvarkytoja pasirodė esanti virėja ne tik pagal profesiją, bet pagal ir pašaukimą. Ji virė ir kepė, kepė ir virė su tokiu entuziazmu ir taip skaniai, kad net Mačetės įkritę skruostai pradėjo pilnėti, ne tik kad Mizantropo skruostai išsipūtė.

Beje, Mizantropas valgė ir pas mano mamą glaistydamas svetainės sienas, su apetitu kirto ir šaltus Užgavėnių blynus, kai buvo užlėkęs pas mane į darbą. Apskritai jis visą laiką valgė ir valgė lyg norėdamas atsiimti už tą laiką, kai dėl iškeltų smegenų ir dantų to negalėjo daryti...

- Sakau, nu ir duodi, Lile, - galop nugurkęs pyragą normaliai prakalbo Mizantropas. - Negi man jau laikas į pirtį su moterimis eiti?

- Ne, ne, nemanom! - už visas tris atsakė Mačetė. - Lilė tik šiaip pajuokavo...

- Ach taip? - apsimetė nustebęs Mizantropas traukdamas lėkštę su Metalistės pyrago gabalu prie savęs. - Kita vertus, galit kandidatu į narius jau ir dabar priimti – bus kur prisiglausti, kai laikas ateis...

- O mes ruošėmės tave garbės nariu išrinkti... Gal net  garbės pirmininku... - pasakiau lyg atsiprašydama, lyg juokais ir padaviau išalkėliui padažinę.

Mačetė tuoj palaikė žaidimą

- Kas už garbės pirmininką? Vienbalsiai, - neva suskaičiavo balsus, nors rankos Metalistė ir nepakėlė. - Sveikiname, sveikiname, sveikiname...

Mizantropas vėl prisikišęs pilną burną trumpam šoktelėjo ir kiekvienai linktelėjo. Buvo šaunu matyti jį gerai nusiteikusį, kaip ir besijuokiančią Mačetę.

Nepralinksmėjo tik Metalistė: pakėlė akis ir kiek gergždančiu balsu kreipėsi į mane:

- Nesuprantu, o ko tu tokia linksma ir žaisminga. Šiaip amžina tylenė, amžina taikdarė, amžinai nuošalėje...

- Pasirodo, kad nieko nėra amžino, - atsakiau trumpai ir neapibrėžtai nesiruošdama aiškintis kodėl.

- Geriau tu sakyk, kodėl vis be nuotaikos ir be nuotaikos? - jau visai rimtai Metaliste susidomėjo Mačetė. - Kas nors atsitiko?

- Ai... - nutęsė Metalistė, - kur čia būsi geros nuotaikos, kai gyvenimas toks...

- Ir koks? - paklausė Mizantropas tarp dviejų kąsnių.

- Koks, koks? Sumautas! - rėžė Metalistė. - Ir vis per jus, vyrus!   

- Na, na, neįsijausk... - nepatogiai dėl Mizantropo pasijutusi Mačetė pabandė pristabdyti draugę.

Bet toji kai jau prasižiojo, nebegalėjo užsičiaupti:

- „Neįsijausk“... Kaip čia neįsijausi, jei visi vyrai arba alkoholikai, arba mergišiai, arba impotentai?!

Nuo Metalistės reitingo mudvi su Mačete apšalome, vogčia žvilgtelėjome į Mizantropą, kaip jis sureaguos į tokį įžeidimą.

O jis kaip tik kirto paskutinįjį kąsnį, todėl tik kilstelėjo smilių į viršų – girdi, palaukit, nurysiu ir atsakysiu.

Mes ir palaukėme stebėdamos, kaip paskutinis pyrago gabaliukas sunkiai nuslysta, kaip juda jo Adomo obuolys godžiai ryjant muskatinį vyną. Net Metalistė parodė šiokį tokį susidomėjimą – žiūrėjo į Mizantropą tokia veido išraiška, lyg ruoštųsi užspringusiam pulti daryti hemliko manevrą.

Mizantropas lyg niekur nieko ištuštino taurę, apžvelgė stalą – ar dar kas valgoma liko ir nieko nebepamatęs davė Metalistei atkirtį:

- O ko tu iki galo neišvardijai? Juk yra ir ketvirtoji kategorija – trys viename. Ir prieš jus tobuliausias šios rūšies atstovas!

Iš „trijų viename“ kvatojome jau visi keturi.

Lilitė

Į viršų