Pranešame, kad bendrovės direktoriaus 2023-04-05 įsakymu, 2023 m. gegužės mėn. 8 d. 10.00 val. šaukiamas UAB „RVT“ (įmonės kodas 144083792) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (buveinės adresas – Žemaitės g. 96e, Šiauliai). Registracija 09.00-09.45 val. (turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą).
Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2023 m. gegužės mėn. 2 d.
Susirinkimą inicijuoja ir šaukia UAB „RVT“ direktorius.
Darbotvarkė:
1. 2022 m. Metinio pranešimo pristatymas;
2. 2022 m. Finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;
3. 2022 m. Pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.
Su susirinkimu susijusiais dokumentais galima susipažinti iki 2023-04-28 bendrovės buveinėje: Žemaitės g.96e, Šiauliai, tel.8-650-97429. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninio ryšio priemonėmis.

Į viršų