facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Šiaulių apskrities regioninė kultūros taryba parengė Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo Šiaulių apskrityje prioritetus 2020–2023 metams, kurie buvo pristatyti ir aptarti Šiaulių regiono plėtros tarybos posėdyje. Šiaulių apskrities regioninės kultūros tarybos pirmininkė Virginija Šiukščienė pateikė keturis prioritetus, kuriuos bendru sutarimu patvirtino Šiaulių regiono plėtros tarybos nariai.

„Šiaulių apskrities kvota buvo kur kas didesnė“
Šiaulių regiono plėtros tarybos posėdyje Šiaulių apskrities regioninės kultūros tarybos pirmininkė V. Šiukščienė savo pranešimą pradėjo nuo to, jog nenorėtų pristatyti tik prioritetus, todėl nusprendė detaliau pakalbėti ir apie Regioninę kultūros tarybą, įsteigtą Lietuvos kultūros tarybos.

„Regioninės kultūros tarybos tikslas yra tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimas visoje Lietuvoje taip pat ir Šiaulių apskrityje.

Norėtume, jog Šiaulių apskrities regioninės kultūros tarybos viena iš užduočių būtų, jog kultūrinė raida apimtų visą Šiaulių apskritį, jog išlaikytų jos tolygumą. Įsteigta nauja Lietuvos kultūros tarybos programa „Tolygi kultūrinė raida“, kai lėšos yra atiduotos regioninėms kultūroms taryboms.

Regioninės kultūros tarybos buvo suformuotos tokiu principu: po du narius iš kiekvienos savivaldybės: vienas narys yra deleguotas savivaldybės tarybos, o kitas narys buvo renkamas viešo konkurso būdu. Yra 14 narių, o aš esu Šiaulių apskrities regioninės kultūros tarybos pirmininkė.

Jau ne vienerius metus dirbame, todėl galime išskirti išvadas, susijusias su šios programos veikimu regionuose. Iš viso šiai programai buvo skirta 6 mln. eurų, bet Šiaulių apskrities kvota buvo kur kas didesnė – 660 tūkst. eurų. Pagal programą, savivaldybės turėtų prisidėti bent 30 proc. prie kultūros projektų, kuriems yra skiriamas Lietuvos kultūros tarybos finansavimas.

Pagal padarytą analizę, apskrities rajonai prisideda nuo 21 iki 30 proc. ir daugiau, kas yra labai gerai ir sveikintina. Tuo labai džiaugiamės, nes tik tokiu būdu galima įgyvendinti tuos projektus ir galime tikėtis analogiškos kvotos ir šiems metams“, – pasakojo Šiaulių apskrities regioninės kultūros tarybos pirmininkė V. Šiukščienė.

Patvirtinti keturi prioritetai
Šiaulių apskrities regioninės kultūros tarybos pirmininkės V. Šiukščienės teigimu, praėjusiais metais buvo dirbama pagal bendruosius programos tikslus, o dabar kiekvienos apskrities regiono taryba turėjo nusistatyti savo prioritetus, į ką šių metų konkursuose bus kreipiama daugiausiai dėmesio. Šiaulių regiono plėtros tarybos posėdyje V. Šiukščienė pristatė keturis prioritetus – „Kūrybinės iniciatyvos“, „Istorinės atminties puoselėjimas“, „Etninės kultūros išsaugojimas“ ir „Kūrybinės inovacijos“. Šiuos prioritetus turėjo patvirtinti ir Šiaulių regiono plėtros tarybos nariai.

Pirmuoju prioritetu buvo pasirinktos „Kūrybinės iniciatyvos“. Šiuo prioritetu yra skatinamas bendruomenių dalyvavimas kultūroje. Tai yra mėgėjų ir profesionalaus meno atstovų bendravimas ir bendradarbiavimas. Skatinama įsitraukti į kultūrines veiklas, stiprinančias ir puoselėjančias regiono savitumą, išskirtinumą bei didinančias kultūros prieinamumą. Šiaulių apskrities regioninės kultūros tarybos pirmininkė V. Šiukščienė teigė, jog šį prioritetą pasirinkti lėmė tokios aplinkybės kaip mėgėjų kolektyvų gausa, o iš kitos pusės – siekis skatinti profesionalaus meno sklaidą, nes tokio regione nėra tiek daug.

Antruoju prioritetu pasirinktas „Istorinės atminties puoselėjimas“. Šio prioriteto pasirinkimą lėmė istoriniai įvykiai, iš Šiaulių kilusios asmenybės, kurios turi reikšmės ne tik visam regionui, bet ir visai Lietuvai. Pagrindinis šio prioriteto tikslas – pažymėti šių asmenų veiklą, jubiliejus bei  sukaktis. Apskrityje yra išlikęs ir svarbus kultūros paveldas, kiekviename rajone yra po vieną ar du restauruotus, rekonstruotus dvarus su įvairiomis veiklomis. Taip pat yra išlikęs labai gausus ir tautinių mažumų: latvių, žydų, vokiečių, rusų paveldas. Šiaulių apskrities regioninės kultūros tarybos pirmininkė teigė, jog būtent į tai labiausiai nori atkreipti dėmesį.

Trečiuoju prioritetu pasirinktas „Etninės kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas“. Šiaulių apskrityje yra ir žemaičiai, ir aukštaičiai, ir žiemgaliai. Tikslas – įtvirtinti regiono identitetą ir formuoti jo išskirtinumą, per regione veikiančių tautinių grupių: žemaičių, aukštaičių, žiemgalių etninę kultūrą ir tautodailę.

O ketvirtuoju prioritetu pasirinktos „Kūrybinės inovacijos“. Tai būtų prioritetas, kuris skirtas ugdyti šiuolaikinio meno eksperimentams atvirą kūrėją ir vartotoją, skatinti šiuolaikinio menui reikalingą infrastruktūros plėtrą. Šiuo atveju yra pereinama nuo etninės kultūros ir tautodailės iki naujovių, inovacijų, naujų meno pakraipų bei pačios visuomenės bei kūrėjo ugdymo skatinimo, nes kūrėjai yra pasiskirstę labai netolygiai.

„Tikimės, kad konkursai vyks lygiai taip pat sėkmingai, kaip ir praėjusiais metais, o jau dabar jaučiame, kad apskrityje programa įsibėgėja“, – teigė Šiaulių apskrities regioninės kultūros tarybos pirmininkė V. Šiukščienė.

Į viršų