UAB „RVT“ akcininkų dėmesiui Pranešame, kad 2022m. Liepos 4 d. 10.00 val. įvyks UAB „RVT“ (įmonės kodas 144083792, buveinės adresas - Žemaitės g.96E, Šiauliai (unikal.nr.2996-3003-5010)) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas dėl įmonės vadovo pakeitimo patvirtinimo. Registracija 09.00-09.45 val. (turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą). Susirinkimą inicijuoja ir šaukia UAB RVT direktorius. Darbotvarkė: 1. Pranešimas apie esamo direktoriaus atšaukimą ir atleidimą iš pareigų. 2. Naujo direktoriaus rinkimas ir skyrimas įmonės direktoriaus pareigoms. 3. Pranešimas apie atleidžiamo direktoriaus įgaliojimą dėl savo darbo sutarties nutraukimo bei akcininkų įgaliojimas dėl naujai išrinkto direktoriaus darbo sutarties sudarymo. 4. Įgaliojimų suteikimas naujai išrinktam direktoriui. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninio ryšio priemonėmis.

Į viršų